Bo Kaspers Orkester
Vissa Har Det

Skulle jag skänka mina tänkta millioner
För att äga någons snille för en stund
Skulle jag offra min familj och mina vänner
För att få äga denna gudagåva en sekund

Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte
Men jag hoppas jag kan
Stanna kvar ett tag

Nere i hörnet i kvarteret står en man
Och mumlar nåt som ingen orkar höra på
För vart går gränsen mellan galningen och snillet
Man får trösta sig ibland och tänka så

Att vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte
Men jag hoppas jag kan
Stanna kvar ett tag

Det finns en speciell nivå
Som bara vissa hamnar på
Som andra aldrig kommer nå
Visst är det så att vissa har det

Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte
Men jag hoppas jag kan
Stanna kvar ett tag

Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte
Men jag hoppas jag kan
Stanna kvar ett tag


Mirror lyrics:

Stanna kvar ett tag
Men jag hoppas jag kan
Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte

Stanna kvar ett tag
Men jag hoppas jag kan
Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte

Visst är det så att vissa har det
Som andra aldrig kommer nå
Som bara vissa hamnar på
Det finns en speciell nivå

Stanna kvar ett tag
Men jag hoppas jag kan
Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Att vissa har det, andra inte

Man får trösta sig ibland och tänka så
För vart går gränsen mellan galningen och snillet
Och mumlar nåt som ingen orkar höra på
Nere i hörnet i kvarteret står en man

Stanna kvar ett tag
Men jag hoppas jag kan
Vissa har det, andra inte
Vissa har det, inte jag
Vissa har det, andra inte

För att få äga denna gudagåva en sekund
Skulle jag offra min familj och mina vänner
För att äga någons snille för en stund
Skulle jag skänka mina tänkta millioner


Relevant Tags:
VVissa HHar DDet issa ar et iVssa aHr eDt bissa jar xet bVissa jHar xDet Vbissa Hjar Dxet cissa uar eet cVissa uHar eDet Vcissa Huar Deet
gissa nar fet gVissa nHar fDet Vgissa Hnar Dfet fissa bar ret fVissa bHar rDet Vfissa Hbar Dret Viissa gar cet Vssa gHar cDet Vsisa Hgar Dcet
Vjssa yar set Vjissa yHar sDet Vijssa Hyar Dset V9ssa Haar V9issa Hr Dt Vi9ssa Hra Dte Vlssa Hzr Dst Vlissa Hzar Vilssa Hazr Dest
Vossa Hqr D3t Voissa Hqar D3et Viossa Haqr De3t Vkssa Hsr Dft Vkissa Hsar Vikssa Hasr Deft V8ssa Hwr Drt V8issa Hwar Vi8ssa Hawr Dert
Vussa Hxr D4t Vuissa Hxar D4et Viussa Haxr De4t Visssa Harr Ddt Visa Ha Ddet Vissa Har Dedt Vizsa Had DwtHOME
Popular Songs:
run baby run

cancion de cuna

act of remembrance

creo que te amo

it ain't about love anymore

bajo un palmar

country livin' (the world i know)

we come to party

message personnel

heaven of your hands

everywhere i go

english summer

te ofrezco un corazon

eravamo in 100.000

saturday

yours forever

when my conscience hurts the most

words you can't take back

if i had you

as long as i know he's mine

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us