Bob Hund
Min Trampolin

Jag vill tillbaks
till ett kalas
med saft i glas

Jag vill tillbaks
till när min fars farbror sjöng
och alla skrattade

Min trampolin
nu är du mitt enda hopp
Min trampolin
nu är du mitt enda hopp
Mirror lyrics:nu är du mitt enda hopp
Min trampolin
nu är du mitt enda hopp
Min trampolin

och alla skrattade
till när min fars farbror sjöng
Jag vill tillbaks

med saft i glas
till ett kalas
Jag vill tillbaks


Relevant Tags:
MMin TTrampolin in rampolin iMn rTampolin jin frampolin jMin fTrampolin Mjin Tframpolin kin 5rampolin kMin 5Trampolin Mkin T5rampolin
nin hrampolin nMin hTrampolin Mnin Thrampolin Miin yrampolin Mn yTrampolin Mni Tyrampolin Mjn 6rampolin 6Trampolin Mijn T6rampolin
M9n grampolin M9in gTrampolin Mi9n Tgrampolin Mln rrampolin Mlin rTrampolin Miln Trrampolin Mon Moin Tampolin Mion Tarmpolin
Mkn Tdampolin Tdrampolin Mikn Trdampolin M8n T4ampolin M8in T4rampolin Mi8n Tr4ampolin Mun Tgampolin Muin Miun Trgampolin
Minn Ttampolin Mi Ttrampolin Min Trtampolin Mim T5ampolin Mimn Minm Tr5ampolin Mih Tfampolin Mihn Minh Trfampolin
Mij Teampolin Terampolin Minj Treampolin Mib Traampolin Mibn Trmpolin Minb Trmapolin Trzmpolin Trzampolin Trazmpolin
Trqmpolin Trqampolin Traqmpolin Trsmpolin Trsampolin Trasmpolin Trwmpolin Trwampolin Trawmpolin
Trxmpolin Trxampolin Traxmpolin Trammpolin Trapolin Trapmolin Trajpolin Trajmpolin Tramjpolin
TrakpolinHOME
Popular Songs:
vuelve

nothing everything

just listen

mueve esa cola

whisperer

hundred proof heartache

extreme aggressions

angry angel

friday's child

llueve sobre mojado

fools cry

one good eye

para m solito

voor een lach

spherical hostage

echoes

frozen (voyage years)

now (and then)

tn iltana

scents and subtle sounds

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us