Blf
Wat Een Leven !

Zonder iets te zeggen
Maar met een groot gevoel
Trek ik de deur dicht achter mijn gedachten
Zonder iets te hopen
Laat ik de boel de boel
Laat voortaan alles op me wachten
De klok verslikt zich in mijn ritme
Het ritme van mijn hart is wild en uit de maat
Wat een leven, wat een leven!
En wat ermee te doen?
Het voelt als wachten op een wonder
Wat een lven, wat een leven!
Is het BLØF dat ik je zoen?
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Soms zijn we vreemden
Soms ook geliefden van elkaar
Zonder mooie woorden
Maar met een groot gevoel
Lach je me toe en je neemt mijn lot in handen
En zonder na te denken
Weet jij wat ik bedoel
Ik voel het heilig vuur spontaan ontbranden
De klok verslikt zich in mijn ritme
Het ritme van mijn hart is wild en uit de maat
Wat een leven, wat een leven!
En wat ermee te doen?
Het voelt als wachten op een wonder
Wat een leven, wat een leven!
Is het BLØF dat ik je zoen?
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Soms zijn we vreemden
Soms ook geliefden van elkaar
Wat een leven, wat een leven!
En wat ermee te doen?
Het voelt als wachten op een wonder
Wat een leven, wat een leven!
Is het BLØF dat ik je zoen?
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Soms zijn we vreemden
Soms ook geliefden van elkaarMirror lyrics:


Soms ook geliefden van elkaar
Soms zijn we vreemden
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Is het BLØF dat ik je zoen?
Wat een leven, wat een leven!
Het voelt als wachten op een wonder
En wat ermee te doen?
Wat een leven, wat een leven!
Soms ook geliefden van elkaar
Soms zijn we vreemden
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Is het BLØF dat ik je zoen?
Wat een leven, wat een leven!
Het voelt als wachten op een wonder
En wat ermee te doen?
Wat een leven, wat een leven!
Het ritme van mijn hart is wild en uit de maat
De klok verslikt zich in mijn ritme
Ik voel het heilig vuur spontaan ontbranden
Weet jij wat ik bedoel
En zonder na te denken
Lach je me toe en je neemt mijn lot in handen
Maar met een groot gevoel
Zonder mooie woorden
Soms ook geliefden van elkaar
Soms zijn we vreemden
Of kan ik gewoon niet langer zonder?
Is het BLØF dat ik je zoen?
Wat een lven, wat een leven!
Het voelt als wachten op een wonder
En wat ermee te doen?
Wat een leven, wat een leven!
Het ritme van mijn hart is wild en uit de maat
De klok verslikt zich in mijn ritme
Laat voortaan alles op me wachten
Laat ik de boel de boel
Zonder iets te hopen
Trek ik de deur dicht achter mijn gedachten
Maar met een groot gevoel
Zonder iets te zeggen


Relevant Tags:
WWat EEen LLeven !! at en even aWt eEn eLven ! aat sen keven aWat sEen kLeven Waat Esen Lkeven 3at 3en oeven
3Wat 3Een oLeven W3at E3en Loeven dat fen peven dWat fEen pLeven Wdat Efen Lpeven eat ren Leeven eWat rEen Lven
Weat Eren Lveen sat 4en Lsven sWat 4Een Lseven Wsat E4en Lesven 2at den L3ven 2Wat dEen L3even W2at Eden Le3ven
qat wen Lfven qWat wEen Lfeven Wqat Ewen Lefven Eeen Lrven Wt En Lreven Wta Ene Lerven Wzt Esn L4ven
Wzat L4even Wazt Eesn Le4ven Wqt E3n Ldven Ldeven Waqt Ee3n Ledven Wst Efn Lwven Lweven
Wast Eefn Lewven Wwt Ern Levven Wwat Leen Wawt Eern Leevn Wxt E4n Leben Wxat Lebven Waxt Ee4n Levben
Watt Edn Lecen Wa LecvenHOME
Popular Songs:
beylade opening theme

won't you come around

little boy lost

home

mama

ven a mi amor

bend in the road

breathe

i'm right

13 days

the house that jack built

let me remind you again

sleeping on the sidewalk

boulevard des sans amour (heartache avenue)

cano da amrica

tnd en sticka till

bom bom

worst is yet to come

mon coeur ne bat plus

carne de can

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us