Blf
Rijden Door De Nacht

We rijden door de nacht,
het licht schijnt voor ons uit
Het ronken van de motor is
meer stilte dan geluid
Ik voel alleen de adem van
de vrienden om me heen
Die warm langs mijn gezicht strijkt,
en ik zie ze één voor één
Iemand neuriet, iemand rookt
Iemand slaapt en wordt weer wakker
En zegt iets tegen mij
Ik schrik op uit mijn gedachten:
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Als rijden door de nacht
Dat eindeloos en vredig is
Terwijl je op me wacht
Nu gevoelens en gedachten één zijn
(Eén gevoel, één gedachte)
Zijn we nietig en reusachtig,
even groot als even klein
Dat ik honger heb en moe ben,
en dat dat nooit meer overgaat
En dat het ook niet erg is,
dat maakt het juist de moeite waard
Iemand neuriet, iemand rookt
Iemand slaapt en wordt weer wakker
En zegt iets tegen mij
Ik schrik op uit mijn gedachten:
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Als rijden door de nacht
Dat eindeloos en vredig is
Terwijl je op me wacht
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Als rijden door de nacht
Dat eindeloos en vredig is
Terwijl je op me wacht
Mirror lyrics:Terwijl je op me wacht
Dat eindeloos en vredig is
Als rijden door de nacht
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Terwijl je op me wacht
Dat eindeloos en vredig is
Als rijden door de nacht
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Ik schrik op uit mijn gedachten:
En zegt iets tegen mij
Iemand slaapt en wordt weer wakker
Iemand neuriet, iemand rookt
dat maakt het juist de moeite waard
En dat het ook niet erg is,
en dat dat nooit meer overgaat
Dat ik honger heb en moe ben,
even groot als even klein
Zijn we nietig en reusachtig,
(Eén gevoel, één gedachte)
Nu gevoelens en gedachten één zijn
Terwijl je op me wacht
Dat eindeloos en vredig is
Als rijden door de nacht
Dat niets zo mooi en eenzaam is
Ik schrik op uit mijn gedachten:
En zegt iets tegen mij
Iemand slaapt en wordt weer wakker
Iemand neuriet, iemand rookt
en ik zie ze één voor één
Die warm langs mijn gezicht strijkt,
de vrienden om me heen
Ik voel alleen de adem van
meer stilte dan geluid
Het ronken van de motor is
het licht schijnt voor ons uit
We rijden door de nacht,


Relevant Tags:
RRijden DDoor DDe NNacht ijden oor e acht iRjden oDor eD aNcht dijden xoor xe macht dRijden xDoor xDe mNacht Rdijden Dxoor Dxe Nmacht
4ijden eoor ee hacht 4Rijden eDoor eDe hNacht R4ijden Deoor Dee Nhacht gijden foor fe jacht gRijden fDoor fDe jNacht Rgijden Dfoor Dfe Njacht
tijden roor re bacht tRijden rDoor rDe bNacht Rtijden Droor Dre Nbacht 5ijden coor ce Naacht 5Rijden cDoor cDe Ncht R5ijden Dcoor Dce Ncaht
fijden soor se Nzcht fRijden sDoor sDe Nzacht Rfijden Dsoor Dse Nazcht eijden Dooor Nqcht eRijden Dor D Nqacht Reijden Door De Naqcht
Riijden Dkor Ds Nscht Rjden Dkoor Nsacht Rjiden Dokor Des Nascht Rjjden D9or D3 Nwcht Rjijden D9oor D3e Nwacht Rijjden Do9or De3 Nawcht
R9jden D0or Df Nxcht R9ijden D0oor Nxacht Ri9jden Do0or Def Naxcht Rljden Dlor Dr Naccht Rlijden Dloor Naht Riljden Dolor Der Nahct
Rojden Dior D4 Nafht Roijden Dioor D4e Nafcht Riojden Doior De4 Nacfht Rkjden Dd Naxht Rkijden Dde Rikjden Doro Ded Nacxht
R8jden Dokr Dw Navht R8ijden Dwe Navcht Ri8jden Dookr Dew Nacvht Rujden Do9r Nadht Ruijden Nadcht Riujden Doo9r Nacdht
Do0r Nachht Riden Nact Ridjen Doo0r Nacth Rikden Dolr Nacjt Nacjht Rijkden Doolr Nachjt
Riiden Doir Nacut Nacuht Rijiden Dooir Nachut Rimden Doorr Nacnt Rimjden Doo Nacnht Rijmden NachntHOME
Popular Songs:
how great thou art

you tell a tale

le coeur ouvert

ah bu arklar olmazsa

pointant le nord

rock n roll

queensland whalers

nothing's gonna change my love for you

stoned love

robinson

the water is wide

malicious mischeif

a ti, a ti, a ti

tu sonrisa

funny thing

el final es en donde part

it's raining

you can leave your hat on

joking aside

hexenein x eins [english]

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us