Blf
Mooie Dag

De zon, het zand
De hitte en de rustige rivier
De stilte en de droogte
En de leegte van dit hier

De hemel en de Aarde
De weidsheid van het land
En de wijsheid van één man
Dat is genoeg

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, Wat een mooie dag

De grond, het gras
De wegen naar de horizon die trilt
De tijd is hier de ruimte
De diepte hier is wild

De onzin en de noodzaak
Ze naderen de grens
De liefde van één mens
Was mij genoeg

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, wat een mooie dag

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, wat een mooie dag

Er is niets waar ik op wacht
Morgen blijft het nacht
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
En alle keren dat ik wakker lag
Ik besloot
Wat een mooie dag, wat een mooie dag

Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Voor de dood.


Mirror lyrics:

Voor de dood.
Wat een mooie dag, wat een mooie dag

Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Ik besloot
En alle keren dat ik wakker lag
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
Morgen blijft het nacht
Er is niets waar ik op wacht

Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Ik besloot
En alle keren dat ik wakker lag
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
Morgen blijft het nacht
Er is niets waar ik op wacht

Wat een mooie dag, wat een mooie dag
Ik besloot
En alle keren dat ik wakker lag
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
Morgen blijft het nacht
Er is niets waar ik op wacht

Was mij genoeg
De liefde van één mens
Ze naderen de grens
De onzin en de noodzaak

De diepte hier is wild
De tijd is hier de ruimte
De wegen naar de horizon die trilt
De grond, het gras

Wat een mooie dag, Wat een mooie dag
Ik besloot
En alle keren dat ik wakker lag
Ik overdacht mijn zorgen en de wereld
Morgen blijft het nacht
Er is niets waar ik op wacht

Dat is genoeg
En de wijsheid van één man
De weidsheid van het land
De hemel en de Aarde

En de leegte van dit hier
De stilte en de droogte
De hitte en de rustige rivier
De zon, het zand


Relevant Tags:
MMooie DDag ooie ag oMoie aDg jooie xag jMooie xDag Mjooie Dxag kooie eag kMooie eDag Mkooie Deag nooie fag nMooie fDag
Mnooie Dfag Moooie rag Moie rDag Mooie Drag Mkoie cag cDag Mokoie Dcag M9oie sag M9ooie sDag Mo9oie Dsag M0oie Daag
M0ooie Dg Mo0oie Dga Mloie Dzg Mlooie Dzag Moloie Dazg Mioie Dqg Miooie Dqag Moioie Daqg Dsg Moioe Dasg Mokie Dwg
Dwag Mookie Dawg Mo9ie Dxg Moo9ie Daxg Mo0ie Dagg DaHOME
Popular Songs:
tender is the night

love takes a long time to die

stay by

nu har det landat en ngel

boatman

the game you play

tearfall

there's not much love here anymore

gun

face face

stir in me

too late to talk

your lie

dame

can't beat the feeling

estou alm

goodbye hollywood

yo yo ya

old thunderbird

poison tree

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us