Barbie's Cradle
Pag Ibig

Simple lang, ginagawang komplikado
Di masakyan ng simpleng tao
Wala na bang natitirang inosente?
Lahat, lahat tinamaan na ng kuryente

Sumisigaw, sumisigaw
Baka sakaling may nakikinig
Naghihintay, naghihintay
Sa iyong pag-ibig

'Pag nadapa, 'di kailangang umiyak
'Wag mayabang, humingi ng tulong
'Di natin kayang mag-isa

Sumisigaw, sumisigaw
Baka sakaling may nakikinig
Naghihintay, naghihintay
Sa iyong pag-ibig

Sumisigaw, sumisigaw
Baka sakaling may nakikinig
Naghihintay, naghihintay
Sa iyong pag-ibig


Mirror lyrics:

Sa iyong pag-ibig
Naghihintay, naghihintay
Baka sakaling may nakikinig
Sumisigaw, sumisigaw

Sa iyong pag-ibig
Naghihintay, naghihintay
Baka sakaling may nakikinig
Sumisigaw, sumisigaw

'Di natin kayang mag-isa
'Wag mayabang, humingi ng tulong
'Pag nadapa, 'di kailangang umiyak

Sa iyong pag-ibig
Naghihintay, naghihintay
Baka sakaling may nakikinig
Sumisigaw, sumisigaw

Lahat, lahat tinamaan na ng kuryente
Wala na bang natitirang inosente?
Di masakyan ng simpleng tao
Simple lang, ginagawang komplikado


Relevant Tags:
PPag IIbig ag big aPg bIig 0ag jbig 0Pag jIbig P0ag Ijbig lag 9big lPag 9Ibig Plag I9big oag lbig oPag lIbig
Poag Ilbig Paag obig Pg oIbig Pga Iobig Pzg kbig Pzag kIbig Pazg Ikbig Pqg 8big Pqag 8Ibig Paqg I8big Psg ubig
Psag uIbig Pasg Iubig Pwg Ibbig Pwag Iig Pawg Iibg Pxg Ivig Pxag Ivbig Paxg Ibvig Pagg Igig Pa Igbig Pag Ibgig
Pah Inig Pahg Inbig Pagh Ibnig Pay Ihig Payg Ihbig Pagy Ibhig Pab Ibiig Pabg Ibg Pagb IbgiHOME
Popular Songs:
ivory tower

it's only love

i dream

laisse la rver (she had a dream)

only heart

cruel, crazy, beautiful world (feat. savuka)

it keeps right on a hurtin'

yesterday is gone (my dear kay)

leading far from a mistake

ghost

see my soul

bye bye

soul

trains and winter rains

funny face

i believe in me

new perspective

human canonball

cuando t me tocas

changes

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us