Ayna
Yeniden De Sevebiliriz

Cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde umutlar
Bir çanta ve anýlar koyuldum yola Akdeniz Merhaba

Tarlada patikada daðlarda
Baþka bir tad var yollarda
Çok yorulmuþ bir haldeyim
Kendimi buldum aþkýnda

Bekler sahilde meltem içimde fýrtýna
Yeniden de sevebiliriz Akdeniz
Sensiz avare geçer hüzünlü akþamlar
Yeniden de sevebiliriz Akdeniz

Dereden tepeden gel
Kýyýdan köþeden gel
Yataðýný yorganýný
Çeyizini bohçaný
Yüreðini kapta gel


Mirror lyrics:

Yüreðini kapta gel
Çeyizini bohçaný
Yataðýný yorganýný
Kýyýdan köþeden gel
Dereden tepeden gel

Yeniden de sevebiliriz Akdeniz
Sensiz avare geçer hüzünlü akþamlar
Yeniden de sevebiliriz Akdeniz
Bekler sahilde meltem içimde fýrtýna

Kendimi buldum aþkýnda
Çok yorulmuþ bir haldeyim
Baþka bir tad var yollarda
Tarlada patikada daðlarda

Bir çanta ve anýlar koyuldum yola Akdeniz Merhaba
Cebimde ucu ucuna yetecek bir para ve içimde umutlar


Relevant Tags:
YYeniden DDe SSevebiliriz eniden e evebiliriz eYniden eD eSvebiliriz geniden xe zevebiliriz gYeniden xDe zSevebiliriz Ygeniden Dxe Szevebiliriz
heniden ee wevebiliriz hYeniden eDe wSevebiliriz Yheniden Dee Swevebiliriz 6eniden fe devebiliriz 6Yeniden fDe dSevebiliriz Y6eniden Dfe Sdevebiliriz
ueniden re eevebiliriz uYeniden rDe eSevebiliriz Yueniden Dre Seevebiliriz 7eniden ce xevebiliriz 7Yeniden cDe xSevebiliriz Y7eniden Dce Sxevebiliriz
jeniden se aevebiliriz jYeniden sDe aSevebiliriz Yjeniden Dse Saevebiliriz teniden tYeniden D Svebiliriz Yteniden De Sveebiliriz
Yeeniden Ds Ssvebiliriz Yniden Ssevebiliriz Yneiden Des Sesvebiliriz Ysniden D3 S3vebiliriz Yseniden D3e S3evebiliriz Yesniden De3 Se3vebiliriz
Y3niden Df Sfvebiliriz Y3eniden Sfevebiliriz Ye3niden Def Sefvebiliriz Yfniden Dr Srvebiliriz Yfeniden Srevebiliriz Yefniden Der Servebiliriz
Yrniden D4 S4vebiliriz Yreniden D4e S4evebiliriz Yerniden De4 Se4vebiliriz Y4niden Dd Sdvebiliriz Y4eniden Dde Ye4niden Ded Sedvebiliriz
Ydniden Dw Swvebiliriz Ydeniden Dwe Yedniden Dew Sewvebiliriz Ywniden Sevvebiliriz Yweniden Seebiliriz Yewniden Seevbiliriz
Yenniden Sebebiliriz Yeiden Sebvebiliriz Yeinden Sevbebiliriz Yemiden Secebiliriz Yemniden Secvebiliriz Yenmiden Sevcebiliriz
Yehiden Segebiliriz Yehniden Segvebiliriz Yenhiden Sevgebiliriz Yejiden Sefebiliriz Yejniden Yenjiden Sevfebiliriz
Yebiden Seveebiliriz Yebniden Sevbiliriz Yenbiden Sevbeiliriz Yeniiden Sevsbiliriz Yenden Sevsebiliriz Yendien Sevesbiliriz
Yenjden Sev3biliriz Sev3ebiliriz Yenijden Seve3biliriz Yen9den Sevfbiliriz Yen9iden Yeni9den Sevefbiliriz
Yenlden Sevrbiliriz Yenliden Sevrebiliriz Yenilden Severbiliriz Yenoden Sev4biliriz Yenoiden Sev4ebiliriz Yenioden Seve4biliriz
Yenkden Sevdbiliriz Yenkiden Sevdebiliriz Yenikden Sevedbiliriz Yen8den Sevwbiliriz Yen8iden Sevwebiliriz Yeni8den Sevewbiliriz
Yenuden Sevebbiliriz Yenuiden Seveiliriz Yeniuden Seveibliriz Yenidden Seveviliriz Yenien Sevevbiliriz Yeniedn Sevebviliriz
Yenixen Sevegiliriz Yenixden Sevegbiliriz Yenidxen Sevebgiliriz Yenieen Seveniliriz Yenieden Sevenbiliriz Yenideen Sevebniliriz
Yenifen Sevehiliriz Yenifden Sevehbiliriz Yenidfen Sevebhiliriz Yeniren Sevebiiliriz Yenirden Sevebliriz Yenidren Sevebliiriz
Yenicen Sevebjliriz Yenicden SevebjilirizHOME
Popular Songs:
losing you

rearange beds

the singularity and the maw of tomorrow

receta del amor

runaway train

el cielo puede esperar

save your skin

i'm wainting for you

i can see everything

comin' out

trees and squirrels

gone

planter caf

good day

till it's time

te quiero

walk away

home in san antone

love turns water into wine karl martindahl

drop out

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us