Bar Mano
Ne Ola Yar Ola

Göklerden daha mavi
Denizlerden daha derin
Topraktan güzel kokan ne ola

Rüzgardan daha serin
Baþaklardan daha nazlý
Ay ýþýðýndan daha ýlýk ne ola

Ahu gibi gözleri
Baktýkça yürek yakan yar ola
Cennet bahçesi kokan
Göðsünde çiçek açan yar ola

Damla damla yaðmurdan
Boynu bükük çiçeklerden
Daha hüzün verici ne ola

Sonbahar yapraðýndan
Hele akþam güneþinden
Daha içini burkan ne ola

Buðulu gözleriyle
Yollarýmý bekleyen yar ola
Islak dudaklarýnda
Bir garip türküsüyle yar ola

Göç eden kuþlar gibi
Gidip gelip umutlarýn
Umudun ötesinde ne ola

Nefesimde yaþayan
Sýcaklýðý paylaþan yar ola
Yaþam denen uykudan
Uyanmasýný bilen yar ola


Mirror lyrics:

Uyanmasýný bilen yar ola
Yaþam denen uykudan
Sýcaklýðý paylaþan yar ola
Nefesimde yaþayan

Umudun ötesinde ne ola
Gidip gelip umutlarýn
Göç eden kuþlar gibi

Bir garip türküsüyle yar ola
Islak dudaklarýnda
Yollarýmý bekleyen yar ola
Buðulu gözleriyle

Daha içini burkan ne ola
Hele akþam güneþinden
Sonbahar yapraðýndan

Daha hüzün verici ne ola
Boynu bükük çiçeklerden
Damla damla yaðmurdan

Göðsünde çiçek açan yar ola
Cennet bahçesi kokan
Baktýkça yürek yakan yar ola
Ahu gibi gözleri

Ay ýþýðýndan daha ýlýk ne ola
Baþaklardan daha nazlý
Rüzgardan daha serin

Topraktan güzel kokan ne ola
Denizlerden daha derin
Göklerden daha mavi


Relevant Tags:
NNe OOla YYar OOla e la ar la eN lOa aYr lOa me kla gar kla mNe kOla gYar kOla Nme Okla Ygar Okla he 9la har 9la hNe 9Ola hYar 9Ola
Nhe O9la Yhar O9la je 0la 6ar 0la jNe 0Ola 6Yar 0Ola Nje O0la Y6ar O0la be lla uar lla bNe lOla uYar lOla Nbe Olla Yuar Olla Nee ila 7ar ila
N iOla 7Yar iOla Ne Oila Y7ar Oila Ns jar Nse Oa jYar Oa Nes Oal Yjar Oal N3 Oka tar Oka N3e tYar Ne3 Olka Ytar Olka
Nf Ooa Yaar Ooa Nfe Oola Yr Oola Nef Oloa Yra Oloa Nr Opa Yzr Opa Nre Opla Yzar Opla Ner Olpa Yazr Olpa N4 Olaa Yqr Olaa N4e Ol Yqar Ol
Ne4 Ola Yaqr OlaHOME
Popular Songs:
if you'd only believe

serenata rap

free me

forever

the story

i see good in people

dammed

i'm waiting just for you

baby blue

quiero salir

22

the weapon they fear

so beautiful

everything

chacun sa chanson (i shall sing)

good things (outweight the bad)

he's all i got

cruel bloom

take my hand

ya no s que hacer conmigo

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us