Barã¾ã¾ Manã§o
Kol Dã¼gmeleri

Hatýrlarým bugün gibi
Sensiz geçen son geceyi
Baþým öne eðik, bir suçlu gibi
Bana verdigin hediyeyi

Ýki küçük kol düðmesi
Bütün bir aþk hikayesi
Ýki düðme,iki ayrý kolda
Bizim gibi,ayrý yolda

Akþam olunca
Sustururum herkesi, her herþeyi
Gelir kol düðmelerimin birleþme saati
Usul usul çýkarýr, koyarým kutuya
Yan yana
Bitsin bu iþkence kalsýnlar bir arada

Heyhat sabah, gün ýþýldak
Yalnýz gece buluþanlar
Yaþlý gözlerle ayrýlýrlar
Düðmeler gibi, bizim gibi
Bizim gibi, ayrýlýrlar
Bizim gibi, ayrýlýrlar.........


Mirror lyrics:

Bizim gibi, ayrýlýrlar.........
Bizim gibi, ayrýlýrlar
Düðmeler gibi, bizim gibi
Yaþlý gözlerle ayrýlýrlar
Yalnýz gece buluþanlar
Heyhat sabah, gün ýþýldak

Bitsin bu iþkence kalsýnlar bir arada
Yan yana
Usul usul çýkarýr, koyarým kutuya
Gelir kol düðmelerimin birleþme saati
Sustururum herkesi, her herþeyi
Akþam olunca

Bizim gibi,ayrý yolda
Ýki düðme,iki ayrý kolda
Bütün bir aþk hikayesi
Ýki küçük kol düðmesi

Bana verdigin hediyeyi
Baþým öne eðik, bir suçlu gibi
Sensiz geçen son geceyi
Hatýrlarým bugün gibi


Relevant Tags:
KKol DDã¼gmeleri ol ã¼gmeleri oKl ãD¼gmeleri lol xã¼gmeleri lKol xDã¼gmeleri Klol Dxã¼gmeleri ool eã¼gmeleri oKol eDã¼gmeleri
Kool Deã¼gmeleri mol fã¼gmeleri mKol fDã¼gmeleri Kmol Dfã¼gmeleri jol rã¼gmeleri jKol rDã¼gmeleri Kjol Drã¼gmeleri iol cã¼gmeleri
iKol cDã¼gmeleri Kiol Dcã¼gmeleri sã¼gmeleri Kl sDã¼gmeleri Klo Dsã¼gmeleri Kkl Dãã¼gmeleri Kkol D¼gmeleri Kokl D¼ãgmeleri
K9l Dã¼¼gmeleri K9ol Dãgmeleri Ko9l Dãg¼meleri K0l Dã¼ggmeleri K0ol Dã¼meleri Ko0l Dã¼mgeleri Kll Dã¼hmeleri Dã¼hgmeleri
Koll Dã¼ghmeleri Kil Dã¼ymeleri Dã¼ygmeleri Koil Dã¼gymeleri Dã¼bmeleri Ko Dã¼bgmeleri Kol Dã¼gbmeleri Kok Dã¼vmeleri
Dã¼vgmeleri Kolk Dã¼gvmeleri Koo Dã¼fmeleri Dã¼fgmeleri Kolo Dã¼gfmeleri Kop Dã¼tmeleri Kopl Dã¼tgmeleri Kolp Dã¼gtmeleri
Dã¼gmmeleri Dã¼geleri Dã¼gemleri Dã¼gjeleri Dã¼gjmeleri Dã¼gmjeleri Dã¼gkeleri Dã¼gkmeleri
Dã¼gmkeleri Dã¼gneleri Dã¼gnmeleri Dã¼gmneleri Dã¼gmeeleri Dã¼gmleri Dã¼gmleeri Dã¼gmsleri
Dã¼gmseleri Dã¼gmesleri Dã¼gm3leri Dã¼gm3eleri Dã¼gme3leri Dã¼gmfleri Dã¼gmfeleri Dã¼gmefleri
Dã¼gmrleri Dã¼gmreleri Dã¼gmerleri Dã¼gm4leri Dã¼gm4eleri Dã¼gme4leri Dã¼gmdleri Dã¼gmdeleri
Dã¼gmedleri Dã¼gmwleriHOME
Popular Songs:
you'd better go

steppin' out

kiss and say goodbye

baby, baby, baby

ain't no shunshine

slow hot wind

your touch

where can i go without you

if ever

paper dolls

give my love to you

chrome

under one condition

you are gone

volverte a ver

the release

i don't know why

the thirteenth step

hockey monkey

sister shirley

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us