Bajm
Rzeka MarzeŃ▒

Ostatni oddech s┬│o├▒ca przynosi wiatr
pod z³ot¹ ³unê, pod œwiata p³on¹cy dach.
Znad Rzeki Wspomnieñ obraz unosi siê:
dom twój daleki zgubiony dawno gdzieœ.

Z dala od bliskich, w nieznane rzuci┬│ los,
w gwarze tajemnic brzmi nowy, nieznany g┬│os.
Znad Rzeki Wspomnieñ ob³ok unosi siê:
dom twój daleki zgubiony dawno gdzieœ.

Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.

Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.

I wtedy czujesz, jak dobrze mo┬┐e by├Ž,
kiedy bezpiecznym snom ju┬┐ nie zagra┬┐a nic.
Znad Rzeki Wspomnieñ ksiê¿yc odsuwa mg³ê,
dom twój daleki znowu odp³ywa gdzieœ...

Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.

Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.

Ostatni oddech s┬│o├▒ca przynosi wiatr
Tak, wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie...


Mirror lyrics:

Tak, wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie...
Ostatni oddech s┬│o├▒ca przynosi wiatr

z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,

z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,

dom twój daleki znowu odp³ywa gdzieœ...
Znad Rzeki Wspomnieñ ksiê¿yc odsuwa mg³ê,
kiedy bezpiecznym snom ju┬┐ nie zagra┬┐a nic.
I wtedy czujesz, jak dobrze mo┬┐e by├Ž,

z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,

z powrotem nios¹ ciê, jak wiatr.
Niechaj nadziei skrzyd┬│a bia┬│e
ono rozproszy z┬│e los├│w cienie.
Wyci┬╣gnij d┬│onie i chwy├Ž marzenie,

dom twój daleki zgubiony dawno gdzieœ.
Znad Rzeki Wspomnieñ ob³ok unosi siê:
w gwarze tajemnic brzmi nowy, nieznany g┬│os.
Z dala od bliskich, w nieznane rzuci┬│ los,

dom twój daleki zgubiony dawno gdzieœ.
Znad Rzeki Wspomnieñ obraz unosi siê:
pod z³ot¹ ³unê, pod œwiata p³on¹cy dach.
Ostatni oddech s┬│o├▒ca przynosi wiatr


Relevant Tags:
RRzeka MMarzeŃ▒ zeka arzeŃ▒ zReka aMrzeŃ▒ dzeka jarzeŃ▒ dRzeka jMarzeŃ▒ Rdzeka MjarzeŃ▒ 4zeka karzeŃ▒ 4Rzeka kMarzeŃ▒ R4zeka MkarzeŃ▒
gzeka narzeŃ▒ gRzeka nMarzeŃ▒ Rgzeka MnarzeŃ▒ tzeka MaarzeŃ▒ tRzeka MrzeŃ▒ Rtzeka MrazeŃ▒ 5zeka MzrzeŃ▒ 5Rzeka MzarzeŃ▒ R5zeka MazrzeŃ▒
fzeka MqrzeŃ▒ fRzeka MqarzeŃ▒ Rfzeka MaqrzeŃ▒ ezeka MsrzeŃ▒ eRzeka MsarzeŃ▒ Rezeka MasrzeŃ▒ Rzzeka MwrzeŃ▒ Reka MwarzeŃ▒ Rezka MawrzeŃ▒
Raeka MxrzeŃ▒ Razeka MxarzeŃ▒ Rzaeka MaxrzeŃ▒ Rseka MarrzeŃ▒ Rszeka MazeŃ▒ Rzseka MazreŃ▒ Rxeka MadzeŃ▒ Rxzeka MadrzeŃ▒ Rzxeka MardzeŃ▒
Rzeeka Ma4zeŃ▒ Rzka Ma4rzeŃ▒ Rzkea Mar4zeŃ▒ Rzska MagzeŃ▒ MagrzeŃ▒ Rzeska MargzeŃ▒ Rz3ka MatzeŃ▒ Rz3eka MatrzeŃ▒ Rze3ka MartzeŃ▒
Rzfka Ma5zeŃ▒ Rzfeka Ma5rzeŃ▒ Rzefka Mar5zeŃ▒HOME
Popular Songs:
bessie smith

the big machine

leave right now

show me

yeshua

hinmann og eg

the way we are made

cette annŃęe lŃá (oh what a night)

turn away

mule skinner blues

siberian divide

sleep together

l'instant

the alchemist

if you ever walk my way again

the silver dagger

adonde vamos a parar

hurt me again

your good thing (is about to end)

kŃĄnslor pŃ┤ riktigt

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us