Bajm
Piramidy Na Niby

Wielki, wielki wóz
Œwieci³ im nad g³ow¹
Silni, silni ludzie szli
Wyboist¹ drog¹

¯eby nie zabrak³o ju¿
Powszedniego chleba.
Budowali pomnik swój
Pomnik a¿ do nieba.

Wielkie piramidy
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy na niby.

Wielkie piramidy
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy na niby.

Dzieci siê rodzi³y im
Piêkne i weso³e
Wielki, wielki Szu
Wybudowa³ szko³ê.

Uczy³, uczy³ dzieci swe
Jak pokochaæ trzeba
Swój najwiêkszy skarb
Pomnik a¿ do nieba.

Wielkie piramidy
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy na niby

Wielkie piramidy
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy na niby.

Piramidy
Na niby
Piramidy
Na niby

Wielkie piramidy
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy na niby.

Piramidy
Na niby
Piramidy
Na niby


Mirror lyrics:

Na niby
Piramidy
Na niby
Piramidy

Wielkie piramidy na niby.
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy

Na niby
Piramidy
Na niby
Piramidy

Wielkie piramidy na niby.
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy

Wielkie piramidy na niby
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy

Pomnik a¿ do nieba.
Swój najwiêkszy skarb
Jak pokochaæ trzeba
Uczy³, uczy³ dzieci swe

Wybudowa³ szko³ê.
Wielki, wielki Szu
Piêkne i weso³e
Dzieci siê rodzi³y im

Wielkie piramidy na niby.
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy

Wielkie piramidy na niby.
Wielkie piramidy
Wielkie piramidy

Pomnik a¿ do nieba.
Budowali pomnik swój
Powszedniego chleba.
¯eby nie zabrak³o ju¿

Wyboist¹ drog¹
Silni, silni ludzie szli
Œwieci³ im nad g³ow¹
Wielki, wielki wóz


Relevant Tags:
PPiramidy NNa NNiby iramidy a iby iPramidy aN iNby 0iramidy ma miby 0Piramidy mNa mNiby P0iramidy Nma Nmiby liramidy ha hiby
lPiramidy hNa hNiby Pliramidy Nha Nhiby oiramidy ja jiby oPiramidy jNa jNiby Poiramidy Nja Njiby Piiramidy ba biby Pramidy bNa bNiby
Priamidy Nba Nbiby Pjramidy Naa Niiby Pjiramidy N Nby Pijramidy Na Nbiy P9ramidy Nz Njby P9iramidy Nza Pi9ramidy Naz Nijby
Plramidy Nq N9by Nqa N9iby Pilramidy Naq Ni9by Poramidy Ns Nlby Nsa Nliby Pioramidy Nas Nilby Pkramidy Nw Noby
Pkiramidy Nwa Noiby Pikramidy Naw Nioby P8ramidy Nx Nkby P8iramidy Nxa Nkiby Pi8ramidy Nax Nikby Puramidy N8by Puiramidy N8iby
Piuramidy Ni8by Pirramidy Nuby Piamidy Nuiby Piarmidy Niuby Pidamidy Nibby Pidramidy Niy Pirdamidy Niyb
Pi4amidy Nivy Pi4ramidy Nivby Pir4amidy Nibvy Pigamidy Nigy Pigramidy Nigby Pirgamidy Nibgy Pitamidy Niny
Pitramidy Ninby Pirtamidy Nibny Pi5amidy Nihy Pi5ramidy Nihby Pir5amidy Nibhy Pifamidy Nibyy Piframidy Nib
Pirfamidy Niby Pieamidy Nibg Pieramidy Pireamidy Nibyg Piraamidy Nibh Pirmidy Pirmaidy Nibyh
Pirzmidy Nib6 Pirzamidy Nib6y Pirazmidy Niby6 Pirqmidy Nibu Pirqamidy Nibuy Piraqmidy Nibyu Pirsmidy Nib7
Pirsamidy Nib7y Pirasmidy Niby7 Pirwmidy Nibj Pirwamidy Nibjy Pirawmidy Nibyj Pirxmidy Nibt Pirxamidy Nibty
Piraxmidy NibytHOME
Popular Songs:
you are the everything

don't talk to her at night

way back then

salama kirkkaalta taivaalta

l'estate paziente

burn in hell

somebody to save

superfanatica

docteur

hoppets rst

new religion

it will all be worth it

ghita

self rule

right about now

the stone

undecided

alpha double negative going to catalina

dies ol sparadrap joey

estoy aqu

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us