Bajm
Myli I Sowa

Kocham ciê,
Uciekaj¹ myœli z³e
Zamiast ró¿ magiê s³ów

Kocham ciê,
Czasem zapominam, ¿e
Tylko to liczy siê

Widzia³am w twoich oczach tamten blask
Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz

Myœli i s³owa
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Nowy, nowy dzieñ

Wichry i burze,
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...

Kocham ciê,
Nasza mi³oœæ zmienia siê
Tak jak my,
Z ka¿dym dniem

Tak bardzo kocham ciê
I wierzê w ka¿de s³owo twe
Gdy jesteœ tu¿
Obok mnie

Widzia³am w twoich oczach tamten blask
Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz

Myœli i s³owa
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Nowy, nowy dzieñ

Wichry i burze,
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e
Kocham ciê

Widzia³am w twoich oczach tamten blask
Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz

Myœli i s³owa
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Nowy, nowy dzieñ

Wichry i burze,
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...

Myœli i s³owa
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Nowy, nowy dzieñ

Wichry i burze,
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...
Kocham ciê


Mirror lyrics:

Kocham ciê
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...
Wichry i burze,

Nowy, nowy dzieñ
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Myœli i s³owa

To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...
Wichry i burze,

Nowy, nowy dzieñ
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Myœli i s³owa

Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz
Widzia³am w twoich oczach tamten blask

Kocham ciê
To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e
Wichry i burze,

Nowy, nowy dzieñ
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Myœli i s³owa

Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz
Widzia³am w twoich oczach tamten blask

Obok mnie
Gdy jesteœ tu¿
I wierzê w ka¿de s³owo twe
Tak bardzo kocham ciê

Z ka¿dym dniem
Tak jak my,
Nasza mi³oœæ zmienia siê
Kocham ciê,

To wszystko by znów wiedzieæ, ¿e...
Wichry i burze,

Nowy, nowy dzieñ
By znowu budowaæ nowy dzieñ,
Myœli i s³owa

Kiedy mówi³eœ kocham pierwszy raz
Widzia³am w twoich oczach tamten blask

Tylko to liczy siê
Czasem zapominam, ¿e
Kocham ciê,

Zamiast ró¿ magiê s³ów
Uciekaj¹ myœli z³e
Kocham ciê,


Relevant Tags:
MMyli II SSowa yli owa yMli I Sowa jyli j zowa jMyli jI zSowa Mjyli Ij Szowa kyli 9 wowa
kMyli 9I wSowa Mkyli I9 Swowa nyli l dowa nMyli lI dSowa Mnyli Il Sdowa Myyli o eowa Mli oI eSowa
Myli Io Seowa Mgli k xowa Mgyli kI xSowa Mygli Ik Sxowa Mhli 8 aowa Mhyli 8I aSowa Myhli I8 Saowa
M6li u Sowa M6yli uI Sowa My6li Iu Sowa Muli Sⳳowa Muyli Sowa Myuli Sowa M7li Soowa
M7yli Swa My7li Swoa Mjli Skwa Skowa Myjli Sokwa Mtli S9wa Mtyli S9owa
Mytli So9wa Myli S0wa Myli S0owa Myli So0wa My哓li Slwa Myli Slowa Myli SolwaHOME
Popular Songs:
advice from a divorced gentleman to his bachelor f

deja

tmame

chance (club mix)

una aventura ms

un amour sans parole

kivilintu

les paroles dans le vide

ei en

same in any language

lover of my soul

wake up call

another day without you

volátil

this means war

will you still love me tomorrow

i can't believe that you're in love with me

todo en su lugar

he loves me

brain off

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us