Bajm
Dwa Serca Dwa Smutki

Roœniesz jak m³ody buk na moich ramionach
Jak drzewo, którego nikt, nikt nie pokona
Da³am ci wolê istnienia
Da³am ci si³ê tworzenia

Nowy nieznany szlak nad twoj¹ g³ow¹
Mo¿e jest tylko snem, a mo¿e koron¹
Zostañ wiêc Bogiem i drzewem
Miêdzy mn¹, ziemi¹, a niebem

Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wieczory d³ugie i z³e
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Bo nie wiem jak bêdzie, o nie

Ojciec Twój pêdzi-wiatr, uwieœæ mnie zdo³a³
Tuli³ jak cenny skarb w swoich ramionach
Da³am mu wolê istnienia
Da³am mu si³ê tworzenia

Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wieczory d³ugie i z³e
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Bo nie wiem jak bêdzie, o nie

Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wieczory d³ugie i z³e
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Bo nie wiem jak bêdzie, o nie

Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wieczory d³ugie i z³e
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Bo nie wiem jak bêdzie, o nie


Mirror lyrics:

Bo nie wiem jak bêdzie, o nie
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Wieczory d³ugie i z³e
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa

Bo nie wiem jak bêdzie, o nie
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Wieczory d³ugie i z³e
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa

Bo nie wiem jak bêdzie, o nie
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Wieczory d³ugie i z³e
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa

Da³am mu si³ê tworzenia
Da³am mu wolê istnienia
Tuli³ jak cenny skarb w swoich ramionach
Ojciec Twój pêdzi-wiatr, uwieœæ mnie zdo³a³

Bo nie wiem jak bêdzie, o nie
Krótkie dnie, wiêc ca³uj mnie czêœciej,
Wieczory d³ugie i z³e
I mi³oœæ po kres, i radoœæ do ³ez
Wiêc teraz serca mam dwa, smutki dwa

Miêdzy mn¹, ziemi¹, a niebem
Zostañ wiêc Bogiem i drzewem
Mo¿e jest tylko snem, a mo¿e koron¹
Nowy nieznany szlak nad twoj¹ g³ow¹

Da³am ci si³ê tworzenia
Da³am ci wolê istnienia
Jak drzewo, którego nikt, nikt nie pokona
Roœniesz jak m³ody buk na moich ramionach


Relevant Tags:
DDwa SSerca DDwa SSmutki wa erca wa mutki wDa eSrca wDa mSutki xwa zerca xwa zmutki xDwa zSerca xDwa zSmutki Dxwa Szerca Dxwa Szmutki
ewa werca ewa wmutki eDwa wSerca eDwa wSmutki Dewa Swerca Dewa Swmutki fwa derca fwa dmutki fDwa dSerca fDwa dSmutki Dfwa Sderca Dfwa Sdmutki
rwa eerca rwa emutki rDwa eSerca rDwa eSmutki Drwa Seerca Drwa Semutki cwa xerca cwa xmutki cDwa xSerca cDwa xSmutki Dcwa Sxerca Dcwa Sxmutki
swa aerca swa amutki sDwa aSerca sDwa aSmutki Dswa Saerca Dswa Samutki Dwwa Dwwa Smmutki Da Srca Da Sutki Daw Sreca Daw Sumtki
Daa Ssrca Daa Sjutki Dawa Sserca Dawa Sjmutki Dwaa Sesrca Dwaa Smjutki D3a S3rca D3a Skutki D3wa S3erca D3wa Skmutki Dw3a Se3rca Dw3a Smkutki
Dda Sfrca Dda Snutki Ddwa Sferca Ddwa Snmutki Dwda Sefrca Dwda Smnutki Dea Srrca Dea Smuutki Srerca Smtki Dwea Serrca Dwea Smtuki
Dsa S4rca Dsa Smhtki S4erca Smhutki Dwsa Se4rca Dwsa Smuhtki D2a Sdrca D2a Sm7tki D2wa D2wa Sm7utki Dw2a Sedrca Dw2a Smu7tki
Dqa Swrca Dqa Smktki Dqwa Dqwa Dwqa Sewrca Dwqa Smuktki Smitki Dw Seca Dw Smiutki Dwa Secra Dwa Smuitki
Dwz Sedca Dwz Sm8tki Dwza Dwza Sm8utki Dwaz Serdca Dwaz Smu8tki Dwq Se4ca Dwq Smjtki Dwaq Ser4ca Dwaq Smujtki Dws Segca Dws Smytki
Segrca Smyutki Dwas Sergca Dwas SmuytkiHOME
Popular Songs:
always and forever

d hmndens timme slr

no has beens

amando asi

temptation

wait up for me

falter now

stages

total desaster (destruction cover)

je te perdrai

midnight clear

aamuun aikaa

mirror

dance me

auld lang syne

once in a while

go on

make my mind

home

white white baby (parody of ice ice baby)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us