Bamse
Hon Fr Ont (det Gr Ont)

Det räcker med en slurk
Från Bamses honungsburk

Det händer väldigt sällan
För Nalle-Maja vet
Men något kom emellan
Någon trist omständighet
Då tog hon dunderhonung
Fastän hon inte tål
Ooh

Ont, hon får ont, ja hon får
Åh, så dunder-ont i magen
Hur ont kan man ha?
Du vet att hon får ont
Jätte-ont och hon mår
Jättedåligt hela dagen
Men sen blir det bra
Det räcker med en slurk
Från Bamses honungsburk
Hon får ont

Det känns som magen brinner
Ja, värker så totalt
Och tårarna dom rinner
Så att man undrar vad hon svalt
Men snart så går det över
Då mår hon gott igen
Ooh

Ont, hon får ont, ja hon får
Åh, så dunder-ont i magen
Hur ont kan man ha?
Du vet att hon får ont
Jätte-ont och hon mår
Jättedåligt hela dagen
Men sen blir det bra
Det räcker med en slurk
Från Bamses honungsburk
Hon får ont
Ooh

Och fastän magen kniper
Blir hon så stark som pappa är
Men jag tror ingen begriper
(Men jag tror ingen begriper)
Åh
Hur ont det gör det här

Ont, hon får ont, ja hon får
Åh, så dunder-ont i magen
Hur ont kan man ha?
Du vet att hon får ont
Jätte-ont och hon mår
Jättedåligt hela dagen
Men sen blir det bra
Det räcker med en slurk
Från Bamses honungsburk
Hon får ont
Oh, så ont
Det räcker med en slurk
Oh, hon får ont
Ont, hon får ont, hon får ont


Mirror lyrics:

Ont, hon får ont, hon får ont
Oh, hon får ont
Det räcker med en slurk
Oh, så ont
Hon får ont
Från Bamses honungsburk
Det räcker med en slurk
Men sen blir det bra
Jättedåligt hela dagen
Jätte-ont och hon mår
Du vet att hon får ont
Hur ont kan man ha?
Åh, så dunder-ont i magen
Ont, hon får ont, ja hon får

Hur ont det gör det här
Åh
(Men jag tror ingen begriper)
Men jag tror ingen begriper
Blir hon så stark som pappa är
Och fastän magen kniper

Ooh
Hon får ont
Från Bamses honungsburk
Det räcker med en slurk
Men sen blir det bra
Jättedåligt hela dagen
Jätte-ont och hon mår
Du vet att hon får ont
Hur ont kan man ha?
Åh, så dunder-ont i magen
Ont, hon får ont, ja hon får

Ooh
Då mår hon gott igen
Men snart så går det över
Så att man undrar vad hon svalt
Och tårarna dom rinner
Ja, värker så totalt
Det känns som magen brinner

Hon får ont
Från Bamses honungsburk
Det räcker med en slurk
Men sen blir det bra
Jättedåligt hela dagen
Jätte-ont och hon mår
Du vet att hon får ont
Hur ont kan man ha?
Åh, så dunder-ont i magen
Ont, hon får ont, ja hon får

Ooh
Fastän hon inte tål
Då tog hon dunderhonung
Någon trist omständighet
Men något kom emellan
För Nalle-Maja vet
Det händer väldigt sällan

Från Bamses honungsburk
Det räcker med en slurk


Relevant Tags:
HHon FFr OOnt ((det GGr OOnt) on r nt det r nt) oHn Fr nOt d(et Gr nOt) jon cr knt (ddet hr knt) jHon cFr kOnt (et hGr kOnt)
Hjon Fcr Oknt (edt Ghr Oknt) uon rr 9nt (xet yr 9nt) uHon rFr 9Ont (xdet yGr 9Ont) Huon Frr O9nt (dxet Gyr O9nt) non gr 0nt (eet br 0nt)
nHon gFr 0Ont (edet bGr 0Ont) Hnon Fgr O0nt (deet Gbr O0nt) bon tr lnt (fet vr lnt) bHon tFr lOnt (fdet vGr lOnt) Hbon Ftr Olnt (dfet Gvr Olnt)
gon vr int (ret fr int) gHon vFr iOnt (rdet fGr iOnt) Hgon Fvr Oint (dret Gfr Oint) yon dr Onnt (cet tr Onnt) yHon dFr Ot (cdet tGr Ot)
Hyon Fdr Otn (dcet Gtr Otn) Hoon Fr Omt (set Gr Omt) Hn Fr Omnt (sdet Gr Omnt) Hno Fr Onmt (dset Gr Onmt) Hkn F㴴r Oht G㶶r Oht)
Hkon Fr Ohnt (dt Gr Ohnt) Hokn Fr Onht (dte Gr Onht) H9n Frr Ojt (dst Grr Ojt) H9on F Ojnt G Ojnt) Ho9n Fr Onjt (dest Gr Onjt)
H0n Fd Obt (d3t Gd Obt) H0on Fdr Obnt (d3et Gdr Obnt) Ho0n Frd Onbt (de3t Grd Onbt)HOME
Popular Songs:
grand unification pt. 1

umbrella

hymn

star (stars)

komakino

quin ser

the blues country style

sail with me

los angeles

last time

mystery to me

hei, moottorip

broadway

bring it on (reprise)

my love

day the earth caught fire

nothing to say

as long as the moon can shine

the message in the middle of the bottom

no big deal

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us