Bap
Ahnunfürsich

Wer säht dann, dat ich dich noch vermess un
ich hing nur noch vüür der Kess?
Näächtelang, dat ess wirklich nit wohr.
Nä, em Ähnz, ich saach et dir, hühr mir joot zo:
Aff un zo sinn andre Fraue do, aff un zo.
Jo, ich kumme schon kloor.

Joot, ich drink jetz'e paar Droppe mieh,
doch, wat soll't et deit ech nit mieh wieh.
Hann die janze Buud renoviert, woot och Zigg un ich saach et dir:
Hätt sich rentiert, he ess nix mieh,
wat zo dunn hätt met dir, nur om
Flur dat verstemmte Klavier.

Ahnunfürsich denk ich kaum noch ahn dich,
jarkei Problem ich hann alles om Schirm.
Ahnunfürsich denk ich kauf noch ahn dich,
ahnunfürsich.

Joot, ich hann länger nit opjerühmp
un dat Leejut künnt och weg, stemmp.
Ävver nit, dat mer he nix mieh fingk,
fing och nit, dat die Spöhlmaschin
noh Müllämmer stink
un dä Lou Reed noh Beerdijung klingk.
Wat weiß ich, wovun dä'm Augebleck singk!?
Nobby säht, et jööv ene Typ,
wo mer dich neuerdings off met sieht.
denk jetz nit, dat mir dat ir'ndjet mäht.
Jedenfalls, wenn dä läppsch weed, roof ahn, saach
mer Bescheid. Ich kumm jähn ens koot me'm Hammer vorbei un bring ihm
Maniere bei.


Mirror lyrics:

Maniere bei.
mer Bescheid. Ich kumm jähn ens koot me'm Hammer vorbei un bring ihm
Jedenfalls, wenn dä läppsch weed, roof ahn, saach
denk jetz nit, dat mir dat ir'ndjet mäht.
wo mer dich neuerdings off met sieht.
Nobby säht, et jööv ene Typ,
Wat weiß ich, wovun dä'm Augebleck singk!?
un dä Lou Reed noh Beerdijung klingk.
noh Müllämmer stink
fing och nit, dat die Spöhlmaschin
Ävver nit, dat mer he nix mieh fingk,
un dat Leejut künnt och weg, stemmp.
Joot, ich hann länger nit opjerühmp

ahnunfürsich.
Ahnunfürsich denk ich kauf noch ahn dich,
jarkei Problem ich hann alles om Schirm.
Ahnunfürsich denk ich kaum noch ahn dich,

Flur dat verstemmte Klavier.
wat zo dunn hätt met dir, nur om
Hätt sich rentiert, he ess nix mieh,
Hann die janze Buud renoviert, woot och Zigg un ich saach et dir:
doch, wat soll't et deit ech nit mieh wieh.
Joot, ich drink jetz'e paar Droppe mieh,

Jo, ich kumme schon kloor.
Aff un zo sinn andre Fraue do, aff un zo.
Nä, em Ähnz, ich saach et dir, hühr mir joot zo:
Näächtelang, dat ess wirklich nit wohr.
ich hing nur noch vüür der Kess?
Wer säht dann, dat ich dich noch vermess un


Relevant Tags:
AAhnunfürsich hnunfürsich hAnunfürsich zhnunfürsich zAhnunfürsich Azhnunfürsich
qhnunfürsich qAhnunfürsich Aqhnunfürsich shnunfürsich sAhnunfürsich Ashnunfürsich
whnunfürsich wAhnunfürsich Awhnunfürsich xhnunfürsich xAhnunfürsich Axhnunfürsich
Ahhnunfürsich Anunfürsich Anhunfürsich Ajnunfürsich Ajhnunfürsich Ahjnunfürsich
Aununfürsich Auhnunfürsich Ahununfürsich Annunfürsich Anhnunfürsich Ahnnunfürsich
Abnunfürsich Abhnunfürsich Ahbnunfürsich Agnunfürsich Aghnunfürsich Ahgnunfürsich
Aynunfürsich Ayhnunfürsich Ahynunfürsich Ahunfürsich Ahunnfürsich Ahmunfürsich
Ahmnunfürsich Ahnmunfürsich Ahhunfürsich Ahnhunfürsich Ahjunfürsich Ahnjunfürsich
Ahbunfürsich Ahnbunfürsich Ahnuunfürsich Ahnnfürsich Ahnnufürsich Ahnhnfürsich
Ahnuhnfürsich Ahn7nfürsich Ahn7unfürsich Ahnu7nfürsich Ahnknfürsich Ahnkunfürsich
Ahnuknfürsich Ahninfürsich Ahniunfürsich Ahnuinfürsich Ahn8nfürsich Ahn8unfürsich
Ahnu8nfürsich Ahnjnfürsich Ahnujnfürsich Ahnynfürsich Ahnyunfürsich Ahnuynfürsich
Ahnunnfürsich Ahnufürsich Ahnufnürsich Ahnumfürsich Ahnumnfürsich Ahnunmfürsich
Ahnuhfürsich Ahnunhfürsich Ahnujfürsich Ahnunjfürsich Ahnubfürsich Ahnubnfürsich
Ahnunbfürsich Ahnunffürsich Ahnunürsich Ahnun&fuuml;rsich Ahnuncürsich Ahnuncfürsich
Ahnunfcürsich Ahnunrürsich Ahnunrfürsich Ahnunfrürsich Ahnungürsich Ahnungfürsich
Ahnunfgürsich Ahnuntürsich Ahnuntfürsich Ahnunftürsich Ahnunvürsich Ahnunvfürsich
Ahnunfvürsich Ahnundürsich Ahnundfürsich Ahnunfdürsich Ahnunf&ürsich Ahnunfuuml;rsich
Ahnunfu¨rsich Ahnunf&uuuml;rsich Ahnunf¨rsich Ahnunfürsich Ahnunf&huml;rsich Ahnunf&huuml;rsich
Ahnunf&uhuml;rsich Ahnunf&7uml;rsich Ahnunf&7uuml;rsich Ahnunf&u7uml;rsich Ahnunf&kuml;rsich Ahnunf&kuuml;rsich
Ahnunf&ukuml;rsich Ahnunfïrsich Ahnunf&iuuml;rsich Ahnunf&uiuml;rsich Ahnunf&8uml;rsich Ahnunf&8uuml;rsich
Ahnunf&u8uml;rsich Ahnunf&juml;rsich Ahnunf&juuml;rsichHOME
Popular Songs:
maria

good times

sorry seems to be the hardest word

asfalto

je t'aime tout moment

winter wonderland

big

can't recognize the face

he was a friend of mine [willie nelson]

broken daylight

lay your love on me

broken promises

gospel rain

bodies

give me a kiss

call me up

the first showboat

black key song

fallen angel... eternal sleep

winter fawn

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us