Barbie Almalbis
Tabing Ilog

Sa ilog ang mundo'y tahimik
Akoy nakikinig sa awit ng hangin
Habang kayo'y hinihintay
Na sana'y dumating bago magdilim

Refrain:
Sa twina'y kandungan niyo ang duyan
Panaginip na walang katapusan
Ang ilog hantungan niya'y pangako
Ng inyong pagbabalik

Chorus:
Ngiting kasama ng hangin
Luhang daloy ng tubig sa ilog na di naglilihim

Sa ilog ang mundoy may himig
Di sana magpalit ang awit ng hangin
Habang kayo'y hinihintay
Mata'y may ngiti puso'y nananabik
(repeat refrain and chorus)

Sa ilog...Mirror lyrics:


Sa ilog...

(repeat refrain and chorus)
Mata'y may ngiti puso'y nananabik
Habang kayo'y hinihintay
Di sana magpalit ang awit ng hangin
Sa ilog ang mundoy may himig

Luhang daloy ng tubig sa ilog na di naglilihim
Ngiting kasama ng hangin
Chorus:

Ng inyong pagbabalik
Ang ilog hantungan niya'y pangako
Panaginip na walang katapusan
Sa twina'y kandungan niyo ang duyan
Refrain:

Na sana'y dumating bago magdilim
Habang kayo'y hinihintay
Akoy nakikinig sa awit ng hangin
Sa ilog ang mundo'y tahimik


Relevant Tags:
TTabing IIlog abing log aTbing lIog fabing jlog fTabing jIlog Tfabing Ijlog 5abing 9log 5Tabing 9Ilog T5abing I9log habing llog
hTabing lIlog Thabing Illog yabing olog yTabing oIlog Tyabing Iolog 6abing klog 6Tabing kIlog T6abing Iklog gabing 8log gTabing 8Ilog
Tgabing I8log rabing ulog rTabing uIlog Trabing Iulog Taabing Tbing Iog Tbaing Iolg Tzbing Ikog Tzabing Tazbing Ilkog
Tqbing Ioog Tqabing Taqbing Iloog Tsbing Ipog Tsabing Iplog Tasbing Ilpog Twbing Twabing Ilg Tawbing Ilgo Txbing Ilkg
Txabing Taxbing Ilokg Tabbing Il9g Taing Il9og Taibng Ilo9g Taving Il0g Tavbing Il0og Tabving Ilo0g Taging Illg Tagbing
Tabging Ilolg Taning Ilig Tanbing Iliog Tabning Iloig Tahing Ilogg Tahbing Ilo Tabhing IlogHOME
Popular Songs:
just tell me

crawling (demo)

j'suis dans le coton

quiet fury

tu amor

masterplan

encore

next to you

pitk kuuma kes

i smmr kjm du att

timidez

it's allright

revolution

a drop in the ocean

di conseguenza

yarndan bana ne

venganza

wenn du es willst

scab on my brain

morm' povedat

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us