Benedicte Adrian
God Help The Outcasts (norwegian)

Jeg vet ikke om du lytter,
Du som har født Guds sønn.
Jeg vet ikke om du hører
En sigøyners bønn.
Ja, jeg vet jeg er en utstøtt,
Jeg burde sikkert snu.
Men jeg ser deg og jeg undrer;
Var du engang utstøtt, du?
Gud se i nåde,
Til dine små.
Gi dem den gave,
Det er å forstå.
Gud, vær barmhjertig,
Der det er fortjent.
Gud, hjelp de minste,
Før alt er for sent.

Jeg ba om gull.
Jeg ba og ga.
Jeg ba om ære
og glans til mitt navn.
Jeg ba til Ham
om kjærlighet.
Jeg ba min Gud og hans engler
som vet alt.

Jeg krever intet,
Tar det som skjer.
Det finnes så mange
som trenger det mer.
Send det, min skaper.
De arme et bud.
Vis dem at alle
Er barn av sin Gud.
Selv for en utstøtt,
Er det en Gud.


Mirror lyrics:

Er det en Gud.
Selv for en utstøtt,
Er barn av sin Gud.
Vis dem at alle
De arme et bud.
Send det, min skaper.
som trenger det mer.
Det finnes så mange
Tar det som skjer.
Jeg krever intet,

som vet alt.
Jeg ba min Gud og hans engler
om kjærlighet.
Jeg ba til Ham
og glans til mitt navn.
Jeg ba om ære
Jeg ba og ga.
Jeg ba om gull.

Før alt er for sent.
Gud, hjelp de minste,
Der det er fortjent.
Gud, vær barmhjertig,
Det er å forstå.
Gi dem den gave,
Til dine små.
Gud se i nåde,
Var du engang utstøtt, du?
Men jeg ser deg og jeg undrer;
Jeg burde sikkert snu.
Ja, jeg vet jeg er en utstøtt,
En sigøyners bønn.
Jeg vet ikke om du hører
Du som har født Guds sønn.
Jeg vet ikke om du lytter,


Relevant Tags:
GGod HHelp TThe OOutcasts ((norwegian) od elp he utcasts norwegian) oGd eHlp hTe uOtcasts n(orwegian) hod jelp fhe kutcasts (nnorwegian) hGod jHelp fThe kOutcasts (orwegian)
Ghod Hjelp Tfhe Okutcasts (onrwegian) yod uelp 5he 9utcasts (morwegian) yGod uHelp 5The 9Outcasts (mnorwegian) Gyod Huelp T5he O9utcasts (nmorwegian) bod nelp hhe 0utcasts (horwegian)
bGod nHelp hThe 0Outcasts (hnorwegian) Gbod Hnelp Thhe O0utcasts (nhorwegian) vod belp yhe lutcasts (jorwegian) vGod bHelp yThe lOutcasts (jnorwegian) Gvod Hbelp Tyhe Olutcasts (njorwegian)
fod gelp 6he iutcasts (borwegian) fGod gHelp 6The iOutcasts (bnorwegian) Gfod Hgelp T6he Oiutcasts (nborwegian) tod yelp ghe Ouutcasts (noorwegian) tGod yHelp gThe Otcasts (nrwegian)
Gtod Hyelp Tghe Otucasts (nrowegian) Good Heelp rhe Ohtcasts (nkrwegian) Gd Hlp rThe Ohutcasts (nkorwegian) Gdo Hlep Trhe Ouhtcasts (nokrwegian) Gkd Hslp O7tcasts (n9rwegian)
Gkod Hselp Te O7utcasts (n9orwegian) Gokd Heslp Teh Ou7tcasts (no9rwegian) G9d H3lp Tje Oktcasts (n0rwegian) G9od H3elp Tjhe (n0orwegian) Go9d He3lp Thje Ouktcasts (no0rwegian)
G0d Hflp Tue Oitcasts (nlrwegian) G0od Hfelp Tuhe (nlorwegian) Go0d Heflp Thue Ouitcasts (nolrwegian) Gld Hrlp Tne O8tcasts (nirwegian) Glod Hrelp Tnhe O8utcasts (niorwegian)
Gold Herlp Thne Ou8tcasts (noirwegian) Gid H4lp Tbe Ojtcasts (norrwegian) Giod H4elp Tbhe Ojutcasts (nowegian) Goid He4lp Thbe Oujtcasts (nowregian) Godd Hdlp Tge Oytcasts (nodwegian)
Go Hdelp Oyutcasts (nodrwegian) God Hedlp Thge Ouytcasts (nordwegian) Gox Hwlp Tye Outtcasts (no4wegian) Goxd Hwelp Oucasts (no4rwegian) Godx Hewlp Thye Ouctasts (nor4wegian)
Goe Hellp Thee Oufcasts (nogwegian) Goed Hep Th Ouftcasts (nogrwegian) Gode Hepl The Outfcasts (norgwegian) Gof Hekp Ths Ou5casts (notwegian) Gofd Heklp Thse Ou5tcasts (notrwegian)
Godf Helkp Thes Out5casts (nortwegian) Gor Heop Th3 Ouhcasts (no5wegian) Gord Heolp Th3e (no5rwegian) Godr Helop The3 Outhcasts (nor5wegian) Goc Hepp Thf Ouycasts (nofwegian)
Gocd Heplp Thfe (nofrwegian) Godc Helpp Thef Outycasts (norfwegian) Gos Thr Ou6casts (noewegian) Gosd Hel Thre Ou6tcasts (noerwegian) Gods Help Ther Out6casts (norewegian)
Hel0 Th4 Ougcasts (norwwegian) Hel0p Th4e Ougtcasts (noregian) Help0 The4 Outgcasts (norewgian) Hell Thd Ourcasts (noraegian) Thde Ourtcasts (norawegian)
Helpl Thed Outrcasts (norwaegian) Helo Thw Outccasts (nor3egian) Thwe Outasts (nor3wegian) Helpo Thew Outacsts (norw3egian) Outfasts (nordegian)
Outcfasts (norwdegian) Outxasts (noreegian) Outxcasts Outcxasts (norweegian) Outvasts (norsegian)
Outvcasts (norswegian) Outcvasts (norwsegian) Outdasts (nor2egian) Outdcasts (nor2wegian) Outcdasts (norw2egian)
Outcaasts (norqegian) Outcsts (norqwegian) Outcsats (norwqegian) Outczsts Outczasts (norwgian)
Outcazsts (norwgeian) Outcqsts (norwsgian) Outcqasts Outcaqsts (norwesgian) Outcssts (norw3gian)HOME
Popular Songs:
memory

i shoulda listened

my wicked heart

pecar

friikki

never never never

hi wo tsukeru baby!!

sweet virginia

comin back soon

hungry for a holiday

vingt quatre mille baisers (ventiquattro mila baci...

walking in the air

hoy me acorde de ti

head over heels

write your story now

how do i turn you on

nous souviendrons nous

last call

taking over now

tell me something true

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us