Apulanta
Kusen Tulta

Ääriään myöten täynnä olevasta laivasta
Oli onnesi löytäminen joskus paljon helpompaa
Tukki kelluu eteenpäin
Silloin myrskyn silmään sisään minä näin
Parempi silti on sen vain antaa salaisuuttani kantaa

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Riittävän kova vastapaino aina voiton saa
Riittävän moni taho sanapari kohdallaan
Vaahto kelluu eteenpäin
Silloin pyörteen nieluun sisään minä näin
Parempi on silti sen vain antaa salaisuuttani kantaa

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen kukkia ja kusen multaa


Mirror lyrics:

Nielaisen kukkia ja kusen multaa
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Parempi on silti sen vain antaa salaisuuttani kantaa
Silloin pyörteen nieluun sisään minä näin
Vaahto kelluu eteenpäin
Riittävän moni taho sanapari kohdallaan
Riittävän kova vastapaino aina voiton saa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Parempi silti on sen vain antaa salaisuuttani kantaa
Silloin myrskyn silmään sisään minä näin
Tukki kelluu eteenpäin
Oli onnesi löytäminen joskus paljon helpompaa
Ääriään myöten täynnä olevasta laivasta


Relevant Tags:
KKusen TTulta usen ulta uKsen uTlta lusen fulta lKusen fTulta Klusen Tfulta ousen 5ulta oKusen 5Tulta Kousen T5ulta musen hulta
mKusen hTulta Kmusen Thulta jusen yulta jKusen yTulta Kjusen Tyulta iusen 6ulta iKusen 6Tulta Kiusen T6ulta Kuusen gulta Ksen gTulta
Ksuen Tgulta Khsen rulta Khusen rTulta Kuhsen Trulta K7sen Tuulta K7usen Tlta Ku7sen Tluta Kksen Thlta Kkusen Kuksen Tuhlta
Kisen T7lta T7ulta Kuisen Tu7lta K8sen Tklta K8usen Tkulta Ku8sen Tuklta Kjsen Tilta Tiulta Kujsen Tuilta Kysen T8lta
Kyusen T8ulta Kuysen Tu8lta Kussen Tjlta Kuen Tjulta Kuesn Tujlta Kuzen Tylta Kuzsen Kuszen Tuylta Kuwen Tullta Kuwsen TutaHOME
Popular Songs:
allein im park

cathode ray sunshine

und wenn ein neuer tag erwacht

raka fant

doesn't anyone hurt anymore

hasta que te conoci

rdeci alarm

lying awake

no pude quitarte las espinas

the distance [radio version]

drink, drink, drink

the overpass

que se retire

sleepwalking

saufen

i couldn't live in southern california

donne un peu de toi

dans p rusakula

estonia sahlene runaway

this is the life

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us