Apulanta
Kusen Tulta

Ääriään myöten täynnä olevasta laivasta
Oli onnesi löytäminen joskus paljon helpompaa
Tukki kelluu eteenpäin
Silloin myrskyn silmään sisään minä näin
Parempi silti on sen vain antaa salaisuuttani kantaa

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Riittävän kova vastapaino aina voiton saa
Riittävän moni taho sanapari kohdallaan
Vaahto kelluu eteenpäin
Silloin pyörteen nieluun sisään minä näin
Parempi on silti sen vain antaa salaisuuttani kantaa

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen ruutia ja kusen tulta

Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa
Nielaisen kukkia ja kusen multaa


Mirror lyrics:

Nielaisen kukkia ja kusen multaa
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Parempi on silti sen vain antaa salaisuuttani kantaa
Silloin pyörteen nieluun sisään minä näin
Vaahto kelluu eteenpäin
Riittävän moni taho sanapari kohdallaan
Riittävän kova vastapaino aina voiton saa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Nielaisen ruutia ja kusen tulta
Haukkaan lyijyä ja syljen kultaa

Parempi silti on sen vain antaa salaisuuttani kantaa
Silloin myrskyn silmään sisään minä näin
Tukki kelluu eteenpäin
Oli onnesi löytäminen joskus paljon helpompaa
Ääriään myöten täynnä olevasta laivasta


Relevant Tags:
KKusen TTulta usen ulta uKsen uTlta lusen fulta lKusen fTulta Klusen Tfulta ousen 5ulta oKusen 5Tulta Kousen T5ulta musen hulta
mKusen hTulta Kmusen Thulta jusen yulta jKusen yTulta Kjusen Tyulta iusen 6ulta iKusen 6Tulta Kiusen T6ulta Kuusen gulta Ksen gTulta
Ksuen Tgulta Khsen rulta Khusen rTulta Kuhsen Trulta K7sen Tuulta K7usen Tlta Ku7sen Tluta Kksen Thlta Kkusen Kuksen Tuhlta
Kisen T7lta T7ulta Kuisen Tu7lta K8sen Tklta K8usen Tkulta Ku8sen Tuklta Kjsen Tilta Tiulta Kujsen Tuilta Kysen T8lta
Kyusen T8ulta Kuysen Tu8lta Kussen Tjlta Kuen Tjulta Kuesn Tujlta Kuzen Tylta Kuzsen Kuszen Tuylta Kuwen Tullta Kuwsen TutaHOME
Popular Songs:
turn

my king

never having you

prefiero a cristo

helicopter

this is an advertisement

seems like a long time

everywhere i turn (there's your memory)

embitter me sweet

still life

primo tempo

i washed my face in the morning dew

staging a traffic jam

nighttime

simple and clean

image of me

bleu noir

the capitol

the party

prima di andare via

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us