Asta Kask
Fram Och Bak

Jag har just fått reda på en ganska rolig sak
Det finns människor som ser likadana ut både fram och bak
Jag har sett saker här i världen som jag aldrig trodde fanns
Jag provade det mesta och gjorde allt som hanns
Men en dag fick jag chansen att prova en ny sak
Detta gjorde mig dallrig, tom, vimsig, yr och slak
Jag trodde jag drömde när jag träffade denna tjej
Hon lade mig på sängen och klappade på min grej
Jag ville vara vänlig så jag klappade tillbaks
Men då kände jag att hon var likadan både fram och bak

Jag blev så intresserad av att se på denna tjej
Att jag slängde av mig kläderna och viftade med min grej
Hon svarade lika plötsligt med att göra samma sak
Där stod jag med snorren slak, hon var likadan både fram och bak
Jag letade hysteriskt, jag provade alla sätt
Men hur jag än försökte så kom jag aldrig rätt
Hon kallade mig för fikus, hon kallade mig för sprätt
Så nu sitter jag här inlåst på hennes toalett

Pappam jag vill hem
Du trygga barndomshem


Mirror lyrics:

Du trygga barndomshem
Pappam jag vill hem

Så nu sitter jag här inlåst på hennes toalett
Hon kallade mig för fikus, hon kallade mig för sprätt
Men hur jag än försökte så kom jag aldrig rätt
Jag letade hysteriskt, jag provade alla sätt
Där stod jag med snorren slak, hon var likadan både fram och bak
Hon svarade lika plötsligt med att göra samma sak
Att jag slängde av mig kläderna och viftade med min grej
Jag blev så intresserad av att se på denna tjej

Men då kände jag att hon var likadan både fram och bak
Jag ville vara vänlig så jag klappade tillbaks
Hon lade mig på sängen och klappade på min grej
Jag trodde jag drömde när jag träffade denna tjej
Detta gjorde mig dallrig, tom, vimsig, yr och slak
Men en dag fick jag chansen att prova en ny sak
Jag provade det mesta och gjorde allt som hanns
Jag har sett saker här i världen som jag aldrig trodde fanns
Det finns människor som ser likadana ut både fram och bak
Jag har just fått reda på en ganska rolig sak


Relevant Tags:
FFram OOch BBak ram ch ak rFam cOh aBk cram kch vak cFram kOch vBak Fcram Okch Bvak rram 9ch gak rFram 9Och gBak Frram O9ch Bgak
gram 0ch nak gFram 0Och nBak Fgram O0ch Bnak tram lch hak tFram lOch hBak Ftram Olch Bhak vram ich Baak vFram iOch Bk Fvram Oich Bka
dram Occh Bzk dFram Oh Bzak Fdram Ohc Bazk Ofh Bqk Fam Ofch Bqak Farm Ocfh Baqk Fdam Oxh Bsk Oxch Bsak Frdam Ocxh Bask
F4am Ovh Bwk F4ram Ovch Bwak Fr4am Ocvh Bawk Fgam Odh Bxk Odch Bxak Frgam Ocdh Baxk Ftam Ochh Bakk Oc Ba Frtam Och BakHOME
Popular Songs:
allein im park

cathode ray sunshine

und wenn ein neuer tag erwacht

raka fant

doesn't anyone hurt anymore

hasta que te conoci

rdeci alarm

lying awake

no pude quitarte las espinas

the distance [radio version]

drink, drink, drink

the overpass

que se retire

sleepwalking

saufen

i couldn't live in southern california

donne un peu de toi

dans p rusakula

estonia sahlene runaway

this is the life

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us