Asta Kask
Psykopaten (live)

Jag mins dina ögon dina klarblåa ögon
Din blick den mötte min jag va din du va min
Inga ord behövde sägas vi visste det ändå
Vid min sida skulle du härifrån gå

Jag la mina händer på din hals
Jag kramade hårt
Jag knäckte dina armar jag knäckte dina ben
Jag krossade din skalle med en sten

Jag tog din blodiga kropp och jag hängde den i ett träd
Alla skulle få se hur vacker du är

Nu står jag här
Ensam igen
Jag tänker på den dag då jag får träffa dig igen
Du är på ett ställe där många andra är
Som fått känna på mitt begär

Jag får inte ge upp nej jag måste vara stark
Jag tänker på den dag då jag får en ny vän


Mirror lyrics:

Jag tänker på den dag då jag får en ny vän
Jag får inte ge upp nej jag måste vara stark

Som fått känna på mitt begär
Du är på ett ställe där många andra är
Jag tänker på den dag då jag får träffa dig igen
Ensam igen
Nu står jag här

Alla skulle få se hur vacker du är
Jag tog din blodiga kropp och jag hängde den i ett träd

Jag krossade din skalle med en sten
Jag knäckte dina armar jag knäckte dina ben
Jag kramade hårt
Jag la mina händer på din hals

Vid min sida skulle du härifrån gå
Inga ord behövde sägas vi visste det ändå
Din blick den mötte min jag va din du va min
Jag mins dina ögon dina klarblåa ögon


Relevant Tags:
PPsykopaten ((live) sykopaten live) sPykopaten l(ive) 0sykopaten (llive) 0Psykopaten (ive) P0sykopaten (ilve)
lsykopaten (kive) lPsykopaten (klive) Plsykopaten (lkive) osykopaten (oive) oPsykopaten (olive) Posykopaten (loive)
Pssykopaten (pive) Pykopaten (plive) Pyskopaten (lpive) Pzykopaten (liive) Pzsykopaten (lve) Pszykopaten (lvie)
Pwykopaten (ljve) Pwsykopaten (ljive) Pswykopaten (lijve) Pdykopaten (l9ve) Pdsykopaten (l9ive) Psdykopaten (li9ve)
Peykopaten (llve) Pesykopaten Pseykopaten (lilve) Pxykopaten (love) Pxsykopaten Psxykopaten (liove)
Paykopaten (lkve) Pasykopaten Psaykopaten (likve) Psyykopaten (l8ve) Pskopaten (l8ive) Pskyopaten (li8ve)
Psgkopaten (luve) Psgykopaten (luive) Psygkopaten (liuve) Pshkopaten (livve) Pshykopaten (lie) Psyhkopaten (liev)
Ps6kopaten (libe) Ps6ykopaten (libve) Psy6kopaten (livbe) Psukopaten (lice) Psuykopaten (licve) Psyukopaten (livce)
Ps7kopaten (lige) Ps7ykopaten (ligve) Psy7kopaten (livge) Psjkopaten (life) Psjykopaten (lifve) Psyjkopaten (livfe)
Pstkopaten (livee) Pstykopaten (liv) Psytkopaten (liv)e Psykkopaten (livs) Psyopaten (livse) Psyokpaten (lives)
Psylopaten (liv3) Psylkopaten (liv3e) Psyklopaten (live3) Psyoopaten (livf) Psyokopaten Psykoopaten (livef)
Psymopaten (livr) Psymkopaten (livre) Psykmopaten (liver) Psyjopaten (liv4) (liv4e) Psykjopaten (live4)
Psyiopaten (livd) Psyikopaten (livde) Psykiopaten (lived) (livw) Psykpaten (livwe) Psykpoaten (livew)
Psykkpaten (live)) (live Psykokpaten (live) Psyk9paten Psyk9opaten Psyko9paten
Psyk0paten Psyk0opaten Psyko0paten PsyklpatenHOME
Popular Songs:
creo en mi

other side of day

tel que tu es

if my heart had wings

where did i go wrong

look at you

can't buy me love (live)

this crazy feeling

marblehead johnson

summer's coming around again

never leave you

turbine

nyt ei viina auta

ya me voy

quiereme mucho

what i'm dreaming of

cold winds

artificial smile

kangaroo

quiet

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us