Asta Kask
Vill Inte Va Med

Protestanter, katoliker, judar, muslimer
var sanning har sin heliga borg
Religion mot religion med mental prostution
Rädsla terror och sorg

Men jag vill inte vara med
Blir hellre död för de
Ärligt talat skiter jag i det

Ref.

För en dag går solen ner för att aldrig komma mer
då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt

Med en blågul patriot
ständig mjöd & blot
En tvättäkta idiot
I en utsparkar klubb
Man slänger rubb och stubb
ser allt främmande som ett hot
Men jag vill inte vara med
Är jag en sämre svensk för de?
Ärligt talat skiter jag i det

Ref.

För en dag går solen ner för att aldrig komma mer
Då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt

Solo

Ditt liv är en lögn en illusion och du bygger ditt slott på lera
Du förlitar dig blind på en nystakad väg när de finns så många flera
De du håller för sant är nån annans lögn och ni kommer att kollidera
så vakna din jävel du måste se och till o med acceptera

Ref.
Att en dag går solen ner för att aldrig komma mer
Då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt

Ja en dag går solen ner för att aldrig komma mer
Då ska jag stå där stolt och le för att jag aldrig blev en av er


Mirror lyrics:

Då ska jag stå där stolt och le för att jag aldrig blev en av er
Ja en dag går solen ner för att aldrig komma mer

Då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt
Att en dag går solen ner för att aldrig komma mer
Ref.

så vakna din jävel du måste se och till o med acceptera
De du håller för sant är nån annans lögn och ni kommer att kollidera
Du förlitar dig blind på en nystakad väg när de finns så många flera
Ditt liv är en lögn en illusion och du bygger ditt slott på lera

Solo

Då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt
För en dag går solen ner för att aldrig komma mer

Ref.

Ärligt talat skiter jag i det
Är jag en sämre svensk för de?
Men jag vill inte vara med
ser allt främmande som ett hot
Man slänger rubb och stubb
I en utsparkar klubb
En tvättäkta idiot
ständig mjöd & blot
Med en blågul patriot

då blir de jävligt mörkt och kallt men de blir likadant överallt
För en dag går solen ner för att aldrig komma mer

Ref.

Ärligt talat skiter jag i det
Blir hellre död för de
Men jag vill inte vara med

Rädsla terror och sorg
Religion mot religion med mental prostution
var sanning har sin heliga borg
Protestanter, katoliker, judar, muslimer


Relevant Tags:
VVill IInte VVa MMed ill nte a ed iVll nIte aV eMd bill jnte ba jed bVill jInte bVa jMed Vbill Ijnte Vba Mjed cill 9nte ca ked
cVill 9Inte cVa kMed Vcill I9nte Vca Mked gill lnte ga ned gVill lInte gVa nMed Vgill Ilnte Vga Mned fill onte fa Meed fVill oInte fVa Md
Vfill Ionte Vfa Mde Viill knte Vaa Msd Vll kInte V Msed Vlil Iknte Va Mesd Vjll 8nte Vz M3d Vjill 8Inte Vza M3ed Vijll I8nte Vaz Me3d
V9ll unte Vq Mfd V9ill uInte Vqa Mfed Vi9ll Iunte Vaq Mefd Vlll Innte Vs Mrd Vlill Ite Vsa Mred Villl Itne Vas Merd Voll Imte Vw M4d
Voill Imnte Vwa M4ed Violl Inmte Vaw Me4d Vkll Ihte Vx Mdd Vkill Ihnte Vxa Mded Vikll Inhte Vax Medd V8ll Ijte Mwd V8ill Mwed
Vi8ll Injte Mewd Vull Ibte Vuill Ibnte Me Viull Inbte Med Intte Mex Vil Ine Mexd Vill Inet MedxHOME
Popular Songs:
dreaming of you

my yamaha mama [snippet]

only a fool

my love is good enough

don't be no fool (1940)

we are the ones walking in my shoes

ne garde rien

drinking in the afternoon

cuando sale la luna

tower of song

then and only then

let forgiveness in

the frost comes tomorrow

a song i wrote for you

losing every day

jo anne, jo anne

sydnveri

pretty

satisfied

come tomorrow (itunes exclusive)

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us