Apulanta
Paska Meininki (ss Hihassa)

Pilviä kerääntyy
Horisontin ylle
Salamat odottaa
Oikeata hetkee
Rauhanaika päättyy
Sotalipun alla
Patarumpu hakkaa
Huomiselle kaavaa

Älä tule luo
En myrkkyäsi juo
Älä sano niin
Ettet muka muista mitä eilen sovittiin

Hei hei, sun pitäis hyllyttää
Paska meininki
Voima ennen tarkoitusta
Ennen stämminkii
Pitkän linjan miehet tietää homman varmaksi
Ne tietää mistä tuulet puhaltaa
Ja niill' on ässä hihassaan

Rock'n'roll helvetti
Sielun repi rikki
Viha kaiken korjaa
Kuka säälii orjaa

Olen nähnyt kuinka
Kaverini kyykkää
Hetki jolloin oppii
Kuka täällä määrää

Älä tule luo
En myrkkyäsi juo
Älä sano niin
Ettet muka muista mitä eilen sovittiin

Hei, sun pitäis hyllyttää
Paska meininki
Voima ennen tarkoitusta
Ennen stämminkii
Pitkän linjan miehet tietää hommat varmaksi
Ne tietää mistä tuulet puhaltaa
Ja niill' on ässä hihassaan


Mirror lyrics:

Ja niill' on ässä hihassaan
Ne tietää mistä tuulet puhaltaa
Pitkän linjan miehet tietää hommat varmaksi
Ennen stämminkii
Voima ennen tarkoitusta
Paska meininki
Hei, sun pitäis hyllyttää

Ettet muka muista mitä eilen sovittiin
Älä sano niin
En myrkkyäsi juo
Älä tule luo

Kuka täällä määrää
Hetki jolloin oppii
Kaverini kyykkää
Olen nähnyt kuinka

Kuka säälii orjaa
Viha kaiken korjaa
Sielun repi rikki
Rock'n'roll helvetti

Ja niill' on ässä hihassaan
Ne tietää mistä tuulet puhaltaa
Pitkän linjan miehet tietää homman varmaksi
Ennen stämminkii
Voima ennen tarkoitusta
Paska meininki
Hei hei, sun pitäis hyllyttää

Ettet muka muista mitä eilen sovittiin
Älä sano niin
En myrkkyäsi juo
Älä tule luo

Huomiselle kaavaa
Patarumpu hakkaa
Sotalipun alla
Rauhanaika päättyy
Oikeata hetkee
Salamat odottaa
Horisontin ylle
Pilviä kerääntyy


Relevant Tags:
PPaska MMeininki ((ss HHihassa) aska eininki ss ihassa) aPska eMininki (ss iHhassa) 0aska jeininki (ss jihassa) 0Paska jMeininki (ss jHihassa)
P0aska Mjeininki (ss Hjihassa) laska keininki (㤤ss uihassa) lPaska kMeininki (ss uHihassa) Plaska Mkeininki (ss Huihassa) oaska neininki (sss nihassa)
oPaska nMeininki (s nHihassa) Poaska Mneininki (ss Hnihassa) Paaska Meeininki (zs bihassa) Pska Mininki (zss bHihassa) Psaka Mieninki (szs Hbihassa)
Pzska Msininki (ws gihassa) Pzaska Mseininki (wss gHihassa) Pazska Mesininki (sws Hgihassa) Pqska M3ininki (ds yihassa) Pqaska M3eininki (dss yHihassa)
Paqska Me3ininki (sds Hyihassa) Psska Mfininki (es Hiihassa) Psaska Mfeininki (ess Hhassa) Passka Mefininki (ses Hhiassa) Pwska Mrininki (xs Hjhassa)
Pwaska Mreininki (xss Pawska Merininki (sxs Hijhassa) Pxska M4ininki (as H9hassa) Pxaska M4eininki (ass H9ihassa) Paxska Me4ininki (sas Hi9hassa)
Mdininki Hlhassa) Paka Mdeininki Hlihassa) Paksa Medininki (ss Hilhassa) Pazka Mwininki (sz Hohassa) Mweininki Hoihassa)
Paszka Mewininki (ssz Hiohassa) Pawka Meiininki (sw Hkhassa) Meninki Hkihassa) Paswka Meniinki (ssw Hikhassa) Padka Mejninki (sd H8hassa)
Padska Mejininki H8ihassa) Pasdka Meijninki (ssd Hi8hassa) Paeka Me9ninki (se Huhassa) Paeska Me9ininki Paseka Mei9ninki (sse Hiuhassa)
Paxka Melninki (sx Hihhassa) Melininki Hiassa) Pasxka Meilninki (ssx Hiahssa) Paaka Meoninki (sa Hijassa) Meoininki
Pasaka Meioninki (ssa Hihjassa) Paskka Mekninki (ss Hiuassa) Pasa Mekininki (ss Pasak Meikninki (ss Hihuassa) Pasla Me8ninki (ss㤤 Hinassa)
Paslka Me8ininki (ss Hinhassa) Paskla Mei8ninki Hihnassa) Pasoa Meuninki Hibassa) Pasoka Meuininki Hibhassa) Paskoa Meiuninki Hihbassa)
Pasma Meinninki Higassa) Pasmka Meiinki Highassa) Paskma Meiinnki Hihgassa) Pasja Meiminki Hiyassa) Pasjka Meimninki Hiyhassa)
Paskja Meinminki Hihyassa) Pasia Meihinki Hihaassa) Pasika Meihninki Hihssa) Paskia Meinhinki Hihsasa) Paskaa Meijinki Hihzssa)
Pask Hihzassa) Paska Meinjinki Hihazssa) Paskz Meibinki Hihqssa)HOME
Popular Songs:
the ghost sword

they only come out at night

ludaca

merlina

crossroads

i love you, i'll kill you

i'm tryin'

immanoleo (the mummy)

one more time

liebe ist alles

y gwybodusion

break 4 love (feat. keith thompson)

hollow you out

na na na

the blurring lines of loss

du frsvinner

var r tvlen

do i disappoint you

from now on

greenback dollar

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us