Anton2004
Stj„§rnors Himmel Feat Frida

2004 år ni såg mig komma, ni stämda som en kopia det sas jag bajta fronda
Nu ska vi väcka publiken som har somnat.
Och nu ska jag visa hela sverige hur det är.
Och anton stiger in som en jävla militär
Det är dags för er att få veta vem jag är (ooh)
Klick klick boom jag är Anton stiger in och ingen öppnar käften för tjiti tjiti tjitin
Jag följer inte reglerna för svensk hiphop, men ser det ut som om jag bryr mig noooot
Jag bryter trenden och lämnar den till högen, vill någon säga något så kyss mig i röven
Scenen blir tråkig och jag bara flinar, för alla bara kopierar varandras stilar
Du blir bara en , en av dom i raden, och jag står och skrattar när din karriär går i graven

Jag tar mig uppåt mot min topp,( tjibiti Det är inte ngn där chabiti stan )

Don't say no, that's all you can dizz off ( Don't say )

Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du hinner
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när micken brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du hinner

Anton Anton Anton

Jag stoppar massa rad ord och det blir en förbannelse
Jag snackar med folk för att få dom förbannade
Barnförbjudet som Michael Jackson i barnkammare

Och du är gidrig, du har en bög i fina dig dags att kamma den

Då byter jag för fan för ingen vill veta vart du köpt den
(Jag rappar…)
Var det någon som fatta det, Neeej!

Du är space;ad som fan, men det skiter jag i
För alla dina fans ser ut som E.t.
Sorgligt som fan, men det är inte ironi
Men det är saker som jag inte ska lägga mig i

Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när nyckeln brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner

Lystring!

Ta av dig din JL tröja (yah)
Ta av dig din JL tröja (lystring)
Ta av dig din JL tröja (Anton säger)
Ta av dig din JL tröja (såå ta)
Ta av dig din JL tröja
Så Ta av dig din Jl tröja ( så ta)
Ta av, ta av, ta av, ta av, ta av, ta av…
Ta av dig din JL tröja
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när nyckeln brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner!


Mirror lyrics:

Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner!
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när nyckeln brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner
Ta av dig din JL tröja
Ta av, ta av, ta av, ta av, ta av, ta av…
Så Ta av dig din Jl tröja ( så ta)
Ta av dig din JL tröja
Ta av dig din JL tröja (såå ta)
Ta av dig din JL tröja (Anton säger)
Ta av dig din JL tröja (lystring)
Ta av dig din JL tröja (yah)

Lystring!

Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när nyckeln brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du brinner

Men det är saker som jag inte ska lägga mig i
Sorgligt som fan, men det är inte ironi
För alla dina fans ser ut som E.t.
Du är space;ad som fan, men det skiter jag i

Var det någon som fatta det, Neeej!
(Jag rappar…)
Då byter jag för fan för ingen vill veta vart du köpt den

Och du är gidrig, du har en bög i fina dig dags att kamma den

Barnförbjudet som Michael Jackson i barnkammare
Jag snackar med folk för att få dom förbannade
Jag stoppar massa rad ord och det blir en förbannelse

Anton Anton Anton

Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du hinner
Vatten är mitt sjätte sinne, stoppa mig när micken brinner
Tar mig upp mot stjärnors himmel, stoppa mig ifall du hinner

Don't say no, that's all you can dizz off ( Don't say )

Jag tar mig uppåt mot min topp,( tjibiti Det är inte ngn där chabiti stan )

Du blir bara en , en av dom i raden, och jag står och skrattar när din karriär går i graven
Scenen blir tråkig och jag bara flinar, för alla bara kopierar varandras stilar
Jag bryter trenden och lämnar den till högen, vill någon säga något så kyss mig i röven
Jag följer inte reglerna för svensk hiphop, men ser det ut som om jag bryr mig noooot
Klick klick boom jag är Anton stiger in och ingen öppnar käften för tjiti tjiti tjitin
Det är dags för er att få veta vem jag är (ooh)
Och anton stiger in som en jävla militär
Och nu ska jag visa hela sverige hur det är.
Nu ska vi väcka publiken som har somnat.
2004 år ni såg mig komma, ni stämda som en kopia det sas jag bajta fronda


Relevant Tags:
SStj„§rnors HHimmel FFeat FFrida tj„§rnors immel eat rida tSj„§rnors iHmmel eFat rFida ztj„§rnors jimmel ceat crida zStj„§rnors jHimmel cFeat cFrida
Sztj„§rnors Hjimmel Fceat Fcrida wtj„§rnors uimmel reat rrida wStj„§rnors uHimmel rFeat rFrida Swtj„§rnors Huimmel Freat Frrida dtj„§rnors nimmel geat grida
dStj„§rnors nHimmel gFeat gFrida Sdtj„§rnors Hnimmel Fgeat Fgrida etj„§rnors bimmel teat trida eStj„§rnors bHimmel tFeat tFrida Setj„§rnors Hbimmel Fteat Ftrida
xtj„§rnors gimmel veat vrida xStj„§rnors gHimmel vFeat vFrida Sxtj„§rnors Hgimmel Fveat Fvrida atj„§rnors yimmel deat drida aStj„§rnors yHimmel dFeat dFrida
Satj„§rnors Hyimmel Fdeat Fdrida Sttj„§rnors Hiimmel Feeat Sj„§rnors Hmmel Fat Fida Sjt„§rnors Hmimel Faet Firda Sfj„§rnors Hjmmel Fsat Fdida
Sftj„§rnors Fseat Stfj„§rnors Hijmmel Fesat Frdida S5j„§rnors H9mmel F3at F4ida S5tj„§rnors H9immel F3eat F4rida St5j„§rnors Hi9mmel Fe3at Fr4ida
Shj„§rnors Hlmmel Ffat Fgida Shtj„§rnors Hlimmel Ffeat Sthj„§rnors Hilmmel Fefat Frgida Syj„§rnors Hommel Frat Ftida Sytj„§rnors Hoimmel
Styj„§rnors Hiommel Ferat Frtida S6j„§rnors Hkmmel F4at F5ida S6tj„§rnors Hkimmel F4eat F5rida St6j„§rnors Hikmmel Fe4at Fr5ida Sgj„§rnors H8mmel Fdat Ffida
Sgtj„§rnors H8immel Ffrida Stgj„§rnors Hi8mmel Fedat Frfida Srj„§rnors Hummel Fwat Feida Srtj„§rnors Fweat Ferida Strj„§rnors Hiummel Fewat Freida
Stjj„§rnors Himmmel Feaat Friida St„§rnors Himel Fet Frda St„j§rnors Himmel Feta Frdia Stk„§rnors Hijmel Fezt Frjda Stkj„§rnors Fezat Frjida
Stjk„§rnors Himjmel Feazt Frijda Sti„§rnors Hikmel Feqt Fr9da Stij„§rnors Feqat Fr9ida Stji„§rnors Himkmel Feaqt Fri9da Stm„§rnors Hinmel Fest Frlda
Stmj„§rnors Hinmmel Frlida Stjm„§rnors Himnmel Feast Frilda Stn„§rnors Fewt Froda Stnj„§rnors Froida Stjn„§rnors Himeml Feawt Frioda
Sth„§rnors Himjel Fext Frkda Fexat Frkida Stjh„§rnors Himmjel Feaxt Frikda Stu„§rnors Himkel Featt Fr8da Stuj„§rnors Fea Fr8ida
Stju„§rnors Himmkel Feat Fri8da Stj„„§rnors Himnel Feaf Fruda Stj§rnors Feaft Fruida Stj§„rnors Himmnel Featf Friuda Stj„§§rnors Himmeel Fea5 Fridda
Stj„rnors Himml Fea5t Fria Stj„r§nors Himmle Feat5 Friad Stj„§rrnors Himmsl Feah Frixa Stj„§nors Himmsel Feaht Frixda Stj„§nrors Himmesl Feath Fridxa
Stj„§dnors Himm3l Feay Friea Stj„§drnors Himm3el Feayt Frieda Stj„§rdnors Himme3l Featy Fridea Stj„§4nors Himmfl Fea6 Frifa Stj„§4rnors Himmfel Fea6t Frifda
Stj„§r4nors Himmefl Feat6 Fridfa Stj„§gnors Himmrl Feag Frira Stj„§grnors Himmrel Feagt Frirda Stj„§rgnors Himmerl Featg Fridra Stj„§tnors Himm4l Fear Frica
Stj„§trnors Himm4el Feart FricdaHOME
Popular Songs:
russian roulette

i fly now

tied to the 90's

caller id

let's fall in love

junk bonds

daddy sang bass

black light

surrender

dancing shoes

through a child's eyes

stop breakin' down blues

a nine days' wonder

prinzessin

hello my baby

vardaris

el pescao

fritt fall

todavia recuerdo

rise

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us