Anssi Kela
Hakaniemen Harmaa Mies

Helsinki kerran vuodessa
Aavekaupungiksi muuttuu
Juhannus kadut tyhjentää
Ihmiset lähtee etsimään
Järvenrantamökkejään

Aamulla lähden kulkemaan
Autiota torin laitaa
Päätän jäädä katsomaan
Levykaupan ikkunaa
Hetken siinä seisahtaa

Äkkiä valo heijastaa
Ikkunan pintaan vanhan miehen
Mies on harmaa vaatteiltaan
Harmaa hiuksiltaan
Harmaa kasvoiltaan

Lasin kautta tämän nään:
Vanhus rinnallani seisoo
Vaan kun häneen käännän pään
Näky veren pysäyttää:
Kadulla seison yksinään

Se on vain urbaania legendaa
Kummitusjuttu kukaties
Varjona ikkunoissa välähtää
Et muuten sitä nää
Hakaniemen harmaa mies

Lähden matkaa jatkamaan
Vilkuilen vielä selän taakse
En vain suostu uskomaan
Helteet pääni sekoittaa
Sen täytyi olla harhaa vaan

Mereltä tuuli puhaltaa
Kaupunki vihdoin herää henkiin
Ratikka lonksuu kiskoillaan
Poliisit maijaan taluttaa
Uupunutta juhlijaa

Se on vain urbaania legendaa
Kummitusjuttu kukaties
Varjona ikkunoissa välähtää
Et muuten sitä nää
Hakaniemen harmaa mies

Sairaalan pihaan kävelen
Nousen graniittiset portaat
Vanha talo kivinen
Köynnöstä päällä rappauksen
Suuren oven aukaisen

Hissillä toiseen kerrokseen
Käytävän päästä löydän huoneen
Siellä minuun takertuu
Maailman pienimmät sormet

Se on vain urbaania legendaa
Kummitusjuttu kukaties
Varjona ikkunoissa välähtää
Et muuten sitä nää
Hakaniemen harmaa
Hakaniemen harmaa mies



Mirror lyrics:


Hakaniemen harmaa mies
Hakaniemen harmaa
Et muuten sitä nää
Varjona ikkunoissa välähtää
Kummitusjuttu kukaties
Se on vain urbaania legendaa

Maailman pienimmät sormet
Siellä minuun takertuu
Käytävän päästä löydän huoneen
Hissillä toiseen kerrokseen

Suuren oven aukaisen
Köynnöstä päällä rappauksen
Vanha talo kivinen
Nousen graniittiset portaat
Sairaalan pihaan kävelen

Hakaniemen harmaa mies
Et muuten sitä nää
Varjona ikkunoissa välähtää
Kummitusjuttu kukaties
Se on vain urbaania legendaa

Uupunutta juhlijaa
Poliisit maijaan taluttaa
Ratikka lonksuu kiskoillaan
Kaupunki vihdoin herää henkiin
Mereltä tuuli puhaltaa

Sen täytyi olla harhaa vaan
Helteet pääni sekoittaa
En vain suostu uskomaan
Vilkuilen vielä selän taakse
Lähden matkaa jatkamaan

Hakaniemen harmaa mies
Et muuten sitä nää
Varjona ikkunoissa välähtää
Kummitusjuttu kukaties
Se on vain urbaania legendaa

Kadulla seison yksinään
Näky veren pysäyttää:
Vaan kun häneen käännän pään
Vanhus rinnallani seisoo
Lasin kautta tämän nään:

Harmaa kasvoiltaan
Harmaa hiuksiltaan
Mies on harmaa vaatteiltaan
Ikkunan pintaan vanhan miehen
Äkkiä valo heijastaa

Hetken siinä seisahtaa
Levykaupan ikkunaa
Päätän jäädä katsomaan
Autiota torin laitaa
Aamulla lähden kulkemaan

Järvenrantamökkejään
Ihmiset lähtee etsimään
Juhannus kadut tyhjentää
Aavekaupungiksi muuttuu
Helsinki kerran vuodessa


Relevant Tags:
HHakaniemen HHarmaa MMies akaniemen armaa ies aHkaniemen aHrmaa iMes jakaniemen jarmaa jies jHakaniemen jHarmaa jMies Hjakaniemen Hjarmaa Mjies
uakaniemen uarmaa kies uHakaniemen uHarmaa kMies Huakaniemen Huarmaa Mkies nakaniemen narmaa nies nHakaniemen nHarmaa nMies Hnakaniemen Hnarmaa Mnies
bakaniemen barmaa Miies bHakaniemen bHarmaa Mes Hbakaniemen Hbarmaa Meis gakaniemen garmaa Mjes gHakaniemen gHarmaa Hgakaniemen Hgarmaa Mijes
yakaniemen yarmaa M9es yHakaniemen yHarmaa M9ies Hyakaniemen Hyarmaa Mi9es Haakaniemen Haarmaa Mles Hkaniemen Hrmaa Mlies Hkaaniemen Hramaa Miles
Hzkaniemen Hzrmaa Moes Hzakaniemen Hzarmaa Moies Hazkaniemen Hazrmaa Mioes Hqkaniemen Hqrmaa Mkes Hqakaniemen Hqarmaa Haqkaniemen Haqrmaa Mikes
Hskaniemen Hsrmaa M8es Hsakaniemen Hsarmaa M8ies Haskaniemen Hasrmaa Mi8es Hwkaniemen Hwrmaa Mues Hwakaniemen Hwarmaa Muies Hawkaniemen Hawrmaa Miues
Hxkaniemen Hxrmaa Miees Hxakaniemen Hxarmaa Mis Haxkaniemen Haxrmaa Mise Hakkaniemen Harrmaa Miss Haaniemen Hamaa Mises Haakniemen Hamraa Miess
Halaniemen Hadmaa Mi3s Halkaniemen Hadrmaa Mi3es Haklaniemen Hardmaa Mie3s Haoaniemen Ha4maa Mifs Haokaniemen Ha4rmaa Mifes Hakoaniemen Har4maa Miefs
Hamaniemen Hagmaa Mirs Hamkaniemen Hagrmaa Mires Hakmaniemen Hargmaa Miers Hajaniemen Hatmaa Mi4s Hajkaniemen Hatrmaa Mi4es Hakjaniemen Hartmaa Mie4s
Haianiemen Ha5maa Mids Haikaniemen Ha5rmaa Mides Hakianiemen Har5maa Mieds Hakaaniemen Hafmaa Miws Hakniemen Hafrmaa Miwes Haknaiemen Harfmaa Miews
Hakzniemen Haemaa Hakzaniemen Haermaa Mie Hakazniemen Haremaa Mies Hakqniemen Harmmaa Miez Hakqaniemen Haraa Miezs Hakaqniemen Harama Miesz
Haksniemen Harjaa Miew Haksaniemen Harjmaa Hakasniemen Harmjaa Miesw Hakwniemen Harkaa Mied Hakwaniemen Harkmaa Hakawniemen Harmkaa Miesd
Hakxniemen Harnaa Miee Hakxaniemen Harnmaa Hakaxniemen Harmnaa Miese Hakanniemen Harmaaa Miex Hakaiemen Harma Miexs Hakainemen Harmaa Miesx
Hakamiemen Harmza Miea Hakamniemen Harmzaa Mieas Hakanmiemen Harmaza Miesa Hakahiemen Harmqa Hakahniemen Harmqaa Hakanhiemen Harmaqa
Hakajiemen Harmsa Hakajniemen Harmsaa Hakanjiemen Harmasa Hakabiemen Harmwa Hakabniemen Harmwaa Hakanbiemen Harmawa
Hakaniiemen Harmxa Hakanemen Harmxaa Hakaneimen Harmaxa Hakanjemen



HOME
Popular Songs:
what did i do

yesterday's gone

in the air tonight

loveliest bride

see the light

comme un lion en hiver

lahat sa buhay ko

la oportunidad

kaukaa lhelle

what child is this

nothing

sanctuary

soak

ma gueule

all that easy

savannah (don't you ever think of me)

the deck

du kannst alles haben

meadow green

angel of my life

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us