Anne Sylvestre
Pour Aller Se Promener

Patacraque mon anorak, roule, roule ma cagoule.
Patacraque mon anorak, hé, hé, hé, mes gros souliers.
On ne voit plus que mon nez, moi, je vais me promener.
On ne voit plus que mon nez, moi, je vais me promener.


Mirror lyrics:

On ne voit plus que mon nez, moi, je vais me promener.
On ne voit plus que mon nez, moi, je vais me promener.
Patacraque mon anorak, hé, hé, hé, mes gros souliers.
Patacraque mon anorak, roule, roule ma cagoule.


Relevant Tags:
PPour AAller SSe PPromener our ller e romener oPur lAler eS rPomener 0our zller ze 0romener 0Pour zAller zSe 0Promener P0our Azller Sze P0romener
lour qller we lromener lPour qAller wSe lPromener Plour Aqller Swe Plromener oour sller de oromener oPour sAller dSe oPromener Poour Asller Sde Poromener
wller ee Prromener Pur wAller eSe Pomener Puor Awller See Pormener Pkur xller xe Pdomener Pkour xAller xSe Pdromener Pokur Axller Sxe Prdomener
P9ur Alller ae P4omener P9our Aler aSe P4romener Po9ur Aller Sae Pr4omener P0ur Akler Pgomener Akller S Pgromener Po0ur Alkler Se Prgomener
Plur Aoler Ss Ptomener Aoller Sse Ptromener Polur Aloler Ses Prtomener Piur Apler S3 P5omener Piour Apller S3e P5romener Poiur Alpler Se3 Pr5omener
Pouur Sf Pfomener Por Sfe Pfromener Poru Alelr Sef Prfomener Pohr Alker Sr Peomener Pohur Sre Peromener Pouhr Allker Ser Preomener
Po7r Aloer S4 Proomener Po7ur S4e Prmener Pou7r Alloer Se4 Prmoener Pokr Alper Sd Prkmener Prkomener Poukr Allper Sed Prokmener
Poir Alleer Sw Pr9mener Allr Pr9omener Pouir Allre Sew Pro9mener Po8r Allsr Pr0mener Po8ur Allser Pr0omener Pou8r Allesr Pro0mener
Pojr All3r Prlmener Pojur All3er Prlomener Poujr Alle3r Prolmener Poyr Allfr Primener Poyur Allfer Priomener Pouyr Allefr Proimener
Pourr Allrr Prommener Pou Allrer Proener Pour Allerr Proemner Poud All4r Projener Poudr All4er Projmener Pourd Alle4r Promjener
Pou4 Alldr Prokener Pou4r Allder Pour4 Alledr Promkener Poug Allwr Pronener Pougr Allwer Pronmener Pourg Allewr Promnener
Pout Promeener Poutr Alle Promner Pourt Promneer Pou5 Alled Promsner Pou5r Promsener Pour5 Allerd Promesner
Pouf Alle4 Prom3ner Poufr Prom3enerHOME
Popular Songs:
two parts of a whole

we're the ones

just wasn't love

ylinjalla

monkey begun

everything in life

amndote

metal on metal

time

drive

hambre de amor

c'est quand l'entracte

du soleil au coeur

corazon encadenado

serious

wretch

go tell it on the mountain

comme un hros

rain

venom

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us