Anne Nrdsti
Alle Kan Hjelpe Til

Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Barn som trenger all den hjelp som de kan få

Om du vil, skal det så lite til
Å gjøre noe som gjør godt
Gi litt av det som du har fått
Ja, gi din del, det finnes så mang en sjel
Som går tungt langs livets vei
De behøver deg og meg

Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Barn som trenger all den hjelp som de kan få

Det å gi, det finnes det mening i
Alt føles så bra
Når du ser en blir glad
Du ser gleden av det du ga
Jorda snurrer rundt, hvert barn burde vært forunt
Det å føle seg trygg, å få spise seg mett
Når skal verden ta til vett

Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Barn som trenger all den hjelp som de kan få


Mirror lyrics:

Barn som trenger all den hjelp som de kan få
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på

Når skal verden ta til vett
Det å føle seg trygg, å få spise seg mett
Jorda snurrer rundt, hvert barn burde vært forunt
Du ser gleden av det du ga
Når du ser en blir glad
Alt føles så bra
Det å gi, det finnes det mening i

Barn som trenger all den hjelp som de kan få
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på

De behøver deg og meg
Som går tungt langs livets vei
Ja, gi din del, det finnes så mang en sjel
Gi litt av det som du har fått
Å gjøre noe som gjør godt
Om du vil, skal det så lite til

Barn som trenger all den hjelp som de kan få
Alle kan hjelpe til, det fins så mange små
Noen trenger deg, rett utenfor din dør
Alle kan hjelpe til, det bør vi tenke på


Relevant Tags:
AAlle KKan HHjelpe TTil lle an jelpe il lAle aKn jHelpe iTl zlle lan jjelpe fil zAlle lKan jHjelpe fTil Azlle Klan Hjjelpe Tfil
qlle oan ujelpe 5il qAlle oKan uHjelpe 5Til Aqlle Koan Hujelpe T5il slle man njelpe hil sAlle mKan nHjelpe hTil Aslle Kman Hnjelpe Thil
wlle jan bjelpe yil wAlle jKan bHjelpe yTil Awlle Kjan Hbjelpe Tyil xlle ian gjelpe 6il xAlle iKan gHjelpe 6Til Axlle Kian Hgjelpe T6il
Allle Kaan yjelpe gil Ale Kn yHjelpe gTil Alle Kna Hyjelpe Tgil Akle Kzn ril Aklle Kzan Helpe rTil Alkle Kazn Hejlpe Tril
Aole Kqn Hkelpe Tiil Aolle Kqan Hkjelpe Tl Alole Kaqn Hjkelpe Tli Aple Ksn Hielpe Tjl Aplle Ksan Hijelpe Tjil Alple Kasn Hjielpe Tijl
Kwn Hmelpe T9l Kwan Hmjelpe T9il Alel Kawn Hjmelpe Ti9l Alke Kxn Hnelpe Tll Kxan Tlil Allke Kaxn Hjnelpe Till
Aloe Kann Hhelpe Tol Ka Hhjelpe Toil Alloe Kan Hjhelpe Tiol Alpe Kam Huelpe Tkl Kamn Tkil Allpe Kanm Hjuelpe Tikl
Allee Kah Hjeelpe T8l All Kahn Hjlpe T8il Kanh Hjlepe Ti8l Alls Kaj Hjslpe Tul Allse Kajn Hjselpe Tuil Alles Kanj Hjeslpe Tiul
All3 Kab Hj3lpe All3e Kabn Hj3elpe Ti Alle3 Kanb Hje3lpe Til Allf Hjflpe Tik Allfe Hjfelpe Allef Hjeflpe TilkHOME
Popular Songs:
rise & fall

gira con me

el tiempo en los urales

a song for lady

x ray hamburger

asking

me vas a volver loco

greatest day

if you're ever lonely darling

christmas lullaby

foresight

back in baby's arms

farewell transmission

vid panna mind ketti

lihat, dengar, rasakan

maid of stone

time is up

just talkin'

klaustrofoobia

alone

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us