Anneli Saaristo
Elmn Tie (circle Of Life) (finnish)

Synnyt lapsi sä kun tähän maailmaan
Ja aurinko sua häikäisee
On nähtävää paljon elettävää
Aika tuo siihen ei riitäkään

Ja kun askel askeleelta
Enemmän löydät löydettävää
Aina aurinko maan meitä johdattaa
Vie mukanaan yhä vaeltaa

Se on tie elämän ja käyt kulkemaan
Läpi yön se vie ja toivon saat
Paikan jokainen polultansa löytää
Aina uuteen käy tie elämän


Mirror lyrics:

Aina uuteen käy tie elämän
Paikan jokainen polultansa löytää
Läpi yön se vie ja toivon saat
Se on tie elämän ja käyt kulkemaan

Vie mukanaan yhä vaeltaa
Aina aurinko maan meitä johdattaa
Enemmän löydät löydettävää
Ja kun askel askeleelta

Aika tuo siihen ei riitäkään
On nähtävää paljon elettävää
Ja aurinko sua häikäisee
Synnyt lapsi sä kun tähän maailmaan


Relevant Tags:
EElmn TTie ((circle OOf LLife) ((finnish) lmn ie circle f ife) finnish) lEmn iTe c(ircle fO iLfe) f(innish)
slmn fie (ccircle kf kife) (ffinnish) sElmn fTie (ircle kOf kLife) (innish) Eslmn Tfie (icrcle Okf Lkife) (ifnnish)
3lmn 5ie (fircle 9f oife) (cinnish) 3Elmn 5Tie (fcircle 9Of oLife) (cfinnish) E3lmn T5ie (cfircle O9f Loife) (fcinnish)
flmn hie (xircle 0f pife) (rinnish) fElmn hTie (xcircle 0Of pLife) (rfinnish) Eflmn Thie (cxircle O0f Lpife) (frinnish)
rlmn yie (vircle lf Liife) (ginnish) rElmn yTie (vcircle lOf Lfe) (gfinnish) Erlmn Tyie (cvircle Olf Lfie) (fginnish)
4lmn 6ie (dircle if Ljfe) (tinnish) 4Elmn 6Tie (dcircle iOf Ljife) (tfinnish) E4lmn T6ie (cdircle Oif Lijfe) (ftinnish)
dlmn gie (ciircle Off L9fe) (vinnish) dElmn gTie (crcle O L9ife) (vfinnish) Edlmn Tgie (cricle Of Li9fe) (fvinnish)
wlmn rie (cjrcle Oc Llfe) (dinnish) wElmn rTie (cjircle Ocf Llife) (dfinnish) Ewlmn Trie (cijrcle Ofc Lilfe) (fdinnish)
Ellmn Tiie (c9rcle Or Lofe) (fiinnish) Emn Te (c9ircle Orf (fnnish) Elmn Tei (ci9rcle Ofr Liofe) (fninish)
Ekmn Tje (clrcle Og Lkfe) (fjnnish) Eklmn Tjie (clircle Ogf (fjinnish) Elkmn Tije (cilrcle Ofg Likfe) (fijnnish)
Eomn T9e (corcle Ot L8fe) (f9nnish) Eolmn T9ie (coircle Otf L8ife) (f9innish) Elomn Ti9e (ciorcle Oft Li8fe) (fi9nnish)
Epmn Tle (ckrcle Ov Lufe) (flnnish) Eplmn Tlie (ckircle Ovf Luife) (flinnish) Elpmn Tile (cikrcle Ofv Liufe) (filnnish)
Elmn Toe (c8rcle Od Liffe) (fonnish) Elmn Toie (c8ircle Odf Lie) (foinnish) Elmn Tioe (ci8rcle Ofd Lief) (fionnish)
El㤤mn Tke (curcle Lice) (fknnish) Elmn Tkie (cuircle Licfe) (fkinnish) Elmn Tike (ciurcle Lifce) (fiknnish)
Elmmn T8e (cirrcle Lire) (f8nnish) Eln T8ie (cicle Lirfe) (f8innish) Elmn Ti8e (cicrle Lifre) (fi8nnish)
Eljn Tue (cidcle Lige) (funnish) Eljmn Tuie (cidrcle Ligfe) (fuinnish) Elmjn Tiue (cirdcle Lifge) (fiunnish)
Elkn Tiee (ci4cle Lite) (finnnish) Elkmn Ti (ci4rcle Litfe) (finish) Elmkn Tie (cir4cle Lifte) (finnish)
Elnn Tis (cigcle Live) (fimnish) Elnmn Tise (cigrcle Livfe) (fimnnish) Elmnn Ties (cirgcle Lifve) (finmnish)
Elmn Ti3 (citcle Lide) (fihnish) Elmn Ti3e (citrcle Lidfe) (fihnnish) Elmn Tie3 (cirtcle Lifde) (finhnish)
Elm㤤n Tif (ci5cle Lifee) (fijnish) Elmn Tife (ci5rcle Lif) Elmn Tief (cir5cle Lif)e (finjnish)
Elmnn Tir (cifcle Lifs) (fibnish) Elm Tire (cifrcle Lifse) (fibnnish) Elmn Tier (cirfcle Lifes) (finbnish)
Elmm Ti4 (ciecle Lif3) Elmmn Ti4e (ciercle Lif3e) Elmnm Tie4 (cirecle Life3) (fininsh)
Elmh Tid (circcle Liff) (finmish) Elmhn Tide (cirle Elmnh Tied (cirlce Lifef) (finnmish)HOME
Popular Songs:
you can't spell 'believe' without 'lie'

let's stay together [al green]

the beginning of the end

whatever happened to me

memphis morning

into wonderland

el amor ms bonito

shine

l'amour en face

digue'm que m'estimes

that's what you said

too soon to know

the autumn

north south east and west

chrie

parler quelqu'un

si me besas

che differenza c'

back around

leaving boston

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us