Anna Maria Jopek
Bezsenna Noc

Ta noc bezsenna, d³uga.
Nieruchomo patrzy we mnie.
Czeka za oknem, stoi w ¿a³obie.

Zegar mnie do snu: tik, tak.
Tak namawia potajemnie,
A ja nie zasnê, co na to zrobiê.
¯e myœlê tylko o tym, co nie wróci mi.

O wszystkim co najgorzej serce smuci mi.
O chwilach, które szczêœciu nie liczy³y siê.
O s³owach co w melodiê zamieni³y siê.

A noc bezsenna, d³uga.
W d³oniach ma ró¿aniec z ¿elu.
Czeka za oknem, stoi w ¿a³obie.
Myœlê tylko o tym, co nie wróci mi.

O wszystkim co najbardziej serce smuci mi.
O chwilach, które szczêœciu nie liczy³y siê.
O s³owach co w melodiê zamieni³y siê.

Która godzina? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta?
A ja myœlê pó³przytomnie,
Czy ty tej nocy te¿ myœlisz o mnie.
Mirror lyrics:Czy ty tej nocy te¿ myœlisz o mnie.
A ja myœlê pó³przytomnie,
Która godzina? Pierwsza, druga, trzecia, czwarta?

O s³owach co w melodiê zamieni³y siê.
O chwilach, które szczêœciu nie liczy³y siê.
O wszystkim co najbardziej serce smuci mi.

Myœlê tylko o tym, co nie wróci mi.
Czeka za oknem, stoi w ¿a³obie.
W d³oniach ma ró¿aniec z ¿elu.
A noc bezsenna, d³uga.

O s³owach co w melodiê zamieni³y siê.
O chwilach, które szczêœciu nie liczy³y siê.
O wszystkim co najgorzej serce smuci mi.

¯e myœlê tylko o tym, co nie wróci mi.
A ja nie zasnê, co na to zrobiê.
Tak namawia potajemnie,
Zegar mnie do snu: tik, tak.

Czeka za oknem, stoi w ¿a³obie.
Nieruchomo patrzy we mnie.
Ta noc bezsenna, d³uga.


Relevant Tags:
BBezsenna NNoc ezsenna oc eBzsenna oNc vezsenna moc vBezsenna mNoc Bvezsenna Nmoc gezsenna hoc gBezsenna hNoc Bgezsenna Nhoc
nezsenna joc nBezsenna jNoc Bnezsenna Njoc hezsenna boc hBezsenna bNoc Bhezsenna Nboc Beezsenna Nooc Bzsenna Nc Bzesenna Nco
Bszsenna Nkc Bsezsenna Nkoc Beszsenna Nokc B3zsenna N9c B3ezsenna N9oc Be3zsenna No9c Bfzsenna N0c Bfezsenna N0oc Befzsenna No0c
Brzsenna Nlc Brezsenna Nloc Berzsenna Nolc B4zsenna Nic B4ezsenna Nioc Be4zsenna Noic Bdzsenna Nocc Bdezsenna No Bedzsenna Noc
Bwzsenna Nof Bwezsenna Nofc Bewzsenna Nocf Bezzsenna Nox Besenna Noxc Beszenna Nocx Beasenna Nov Beazsenna Novc Bezasenna Nocv
Bessenna Nod Nodc Bezssenna Nocd Bexsenna Bexzsenna Bezxsenna Bezenna Bezesnna Bezzenna
Bezszenna Bezwenna Bezwsenna Bezswenna Bezdenna Bezdsenna Bezsdenna BezeennaHOME
Popular Songs:
el tiburon

she'd give anything

come undone

entero o a pedazos

let the pretty lady dance

the woods

vilka tror vi att vi r

narito ako

sleep on it

better than life

i'm walking

candle in your window

crocodile love

een vriend zien huilen (versie herman van veen)

silver rails

how long

without you

i ran over the taco bell dog

jesus

home is where the heart is

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us