Andreas Tilliander
Arlanda Feat. Jocke Berg

Mina vänner klär sig helst i svart
De vill inte gör mig besviken igen
De tror jag älskar färgen svart
Jag vill inte dem besvikna igen

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Mina vänner klär sig helst i svart
De vill inte göra mig besviken igen
Du tror jag älskar bara svart
jag vill inte göra dig besviken igen

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart


Mirror lyrics:

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

jag vill inte göra dig besviken igen
Du tror jag älskar bara svart
De vill inte göra mig besviken igen
Mina vänner klär sig helst i svart

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart
Som gäller
Det är svart, det är svart
Det är svart, det är svart

Jag vill inte dem besvikna igen
De tror jag älskar färgen svart
De vill inte gör mig besviken igen
Mina vänner klär sig helst i svart


Relevant Tags:
AArlanda FFeat. JJocke BBerg rlanda eat. ocke erg rAlanda eFat. oJcke eBrg zrlanda ceat. kocke verg zArlanda cFeat. kJocke vBerg Azrlanda Fceat. Jkocke Bverg
qrlanda reat. iocke gerg qArlanda rFeat. iJocke gBerg Aqrlanda Freat. Jiocke Bgerg srlanda geat. mocke nerg sArlanda gFeat. mJocke nBerg Asrlanda Fgeat. Jmocke Bnerg
wrlanda teat. nocke herg wArlanda tFeat. nJocke hBerg Awrlanda Fteat. Jnocke Bherg xrlanda veat. hocke Beerg xArlanda vFeat. hJocke Brg Axrlanda Fveat. Jhocke Breg
Arrlanda deat. uocke Bsrg Alanda dFeat. uJocke Bserg Alranda Fdeat. Juocke Besrg Adlanda Feeat. Joocke B3rg Adrlanda Fat. Jcke B3erg Ardlanda Faet. Jcoke Be3rg
A4landa Fsat. Jkcke Bfrg A4rlanda Fseat. Bferg Ar4landa Fesat. Jokcke Befrg Aglanda F3at. J9cke Brrg Agrlanda F3eat. J9ocke Brerg Arglanda Fe3at. Jo9cke Berrg
Atlanda Ffat. J0cke B4rg Atrlanda Ffeat. J0ocke B4erg Artlanda Fefat. Jo0cke Be4rg A5landa Frat. Jlcke Bdrg A5rlanda Jlocke Bderg Ar5landa Ferat. Jolcke Bedrg
Aflanda F4at. Jicke Bwrg Afrlanda F4eat. Bwerg Arflanda Fe4at. Joicke Bewrg Aelanda Fdat. Joccke Aerlanda Joke Beg Arelanda Fedat. Jokce Begr
Arllanda Fwat. Jofke Bedg Aranda Fweat. Jofcke Aralnda Fewat. Jocfke Berdg Arkanda Feaat. Joxke Be4g Arklanda Fet. Joxcke Arlkanda Feta. Jocxke Ber4g
Aroanda Fezt. Jovke Begg Arolanda Fezat. Jovcke Begrg Arloanda Feazt. Jocvke Bergg Arpanda Feqt. Jodke Betg Arplanda Feqat. Jodcke Betrg Arlpanda Feaqt. Jocdke Bertg
Arlaanda Fest. Jockke Be5g Arlnda Joce Be5rg Arlnada Feast. Jocek Ber5g Arlznda Fewt. Jocle Befg Arlzanda Joclke Arlaznda Feawt. Jockle Berfg
Arlqnda Fext. Jocoe Beeg Arlqanda Fexat. JocokeHOME
Popular Songs:
tonight today

tout va changer

skin

cyber

overkill

how many times

something

chandeliers

selma

read my scars

when i think of you

ballad of mr. gachot

i'm gonna find another you

not so you will love me

the niceness of it all

second hand

the fires of life

at least two of us knows how to say goodbye

set fire

back again

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us