Andreas Grega
Ta Vad Du Vill

Staden trafikeras och multipliceras
Och ja du ta vad du vill, ja ta vad du vill
Människor grupperas
Rösterna blir flera
Dom säger ta vad du vill, ja ta vad du vill
Gör det

Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inte fram
När jag går längs med havet
Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inget alls
Jag vill sänka farten

Staden infekteras
Vi amerikaniseras
Och ja du ta vad du vill, ja ta vad du vill
Ja gör det
Jorden asfalteras
Resterna bara kastas
Och jag säger ta vad du vill, ta vad du vill
Jag gör det

Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inte fram
När jag går längs med havet
Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inget alls
Jag vill sänka farten

Ja ta vad du vill (x 7)
Gör det

Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inte fram
När jag går längs med havet
Jag gör
Jag gör en sak i taget
Hinner inget alls
Jag vill sänka farten

Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det

Mirror lyrics:
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)
Gör det
Ta vad du vill (x 3)

Jag vill sänka farten
Hinner inget alls
Jag gör en sak i taget
Jag gör
När jag går längs med havet
Hinner inte fram
Jag gör en sak i taget
Jag gör

Gör det
Ja ta vad du vill (x 7)

Jag vill sänka farten
Hinner inget alls
Jag gör en sak i taget
Jag gör
När jag går längs med havet
Hinner inte fram
Jag gör en sak i taget
Jag gör

Jag gör det
Och jag säger ta vad du vill, ta vad du vill
Resterna bara kastas
Jorden asfalteras
Ja gör det
Och ja du ta vad du vill, ja ta vad du vill
Vi amerikaniseras
Staden infekteras

Jag vill sänka farten
Hinner inget alls
Jag gör en sak i taget
Jag gör
När jag går längs med havet
Hinner inte fram
Jag gör en sak i taget
Jag gör

Gör det
Dom säger ta vad du vill, ja ta vad du vill
Rösterna blir flera
Människor grupperas
Och ja du ta vad du vill, ja ta vad du vill
Staden trafikeras och multipliceras


Relevant Tags:
TTa VVad DDu VVill a ad u ill aT aVd uD iVll fa bad xu bill fTa bVad xDu bVill Tfa Vbad Dxu Vbill 5a cad eu cill 5Ta cVad eDu cVill
T5a Vcad Deu Vcill ha gad fu gill hTa gVad fDu gVill Tha Vgad Dfu Vgill ya fad ru fill yTa fVad rDu fVill Tya Vfad Dru Vfill 6a Vaad cu Viill
6Ta Vd cDu Vll T6a Vda Dcu Vlil ga Vzd su Vjll gTa Vzad sDu Vjill Tga Vazd Dsu Vijll ra Vqd Duu V9ll rTa Vqad D V9ill Tra Vaqd Du Vi9ll
Taa Vsd Dh Vlll T Vsad Dhu Vlill Ta Vasd Duh VilllHOME
Popular Songs:
you can't spell 'believe' without 'lie'

let's stay together [al green]

the beginning of the end

whatever happened to me

memphis morning

into wonderland

el amor ms bonito

shine

l'amour en face

digue'm que m'estimes

that's what you said

too soon to know

the autumn

north south east and west

chrie

parler quelqu'un

si me besas

che differenza c'

back around

leaving boston

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us