Andr Hazes
Koningin Van De Zigeuners

Zijn zwarte haar. zijn bruin gelaat
Z'n bakkenbaarden dicht behaard
En altijd zijn gitaar vast in z'n hand
Het is vandaag een donkere dag
Vooral voor hem die altijd lacht
La mama is niet meer zij stierf vannacht

La mama, dat jij nu weg bent doet me veel verdriet
zal ik dan nog één keer voor je spelen
met heel m'n harl al hoor je mij toch niet
la mama ik zal altijd aan je denken
je was het voorbeeld voor je volk en mij
la mama dat ik jouw zoon ben maakt me blij

Jij was een echte koningin voor ons zigeuners, een godin
la mama, je blijft altijd voortbestaan
een troost, je wordt nooit meer verjaagd
jouw troon krijg ik nu ongevraagd
hoewel je niet veel had je hebt nooit geklaagd.Mirror lyrics:


hoewel je niet veel had je hebt nooit geklaagd.
jouw troon krijg ik nu ongevraagd
een troost, je wordt nooit meer verjaagd
la mama, je blijft altijd voortbestaan
Jij was een echte koningin voor ons zigeuners, een godin

la mama dat ik jouw zoon ben maakt me blij
je was het voorbeeld voor je volk en mij
la mama ik zal altijd aan je denken
met heel m'n harl al hoor je mij toch niet
zal ik dan nog één keer voor je spelen
La mama, dat jij nu weg bent doet me veel verdriet

La mama is niet meer zij stierf vannacht
Vooral voor hem die altijd lacht
Het is vandaag een donkere dag
En altijd zijn gitaar vast in z'n hand
Z'n bakkenbaarden dicht behaard
Zijn zwarte haar. zijn bruin gelaat


Relevant Tags:
KKoningin VVan DDe ZZigeuners oningin an e igeuners oKningin aVn eD iZgeuners loningin ban xe aigeuners lKoningin bVan xDe aZigeuners
Kloningin Vban Dxe Zaigeuners ooningin can ee sigeuners oKoningin cVan eDe sZigeuners Kooningin Vcan Dee Zsigeuners moningin gan fe xigeuners
mKoningin gVan fDe xZigeuners Kmoningin Vgan Dfe Zxigeuners joningin fan re Ziigeuners jKoningin fVan rDe Zgeuners Kjoningin Vfan Dre Zgieuners
ioningin Vaan ce Zjgeuners iKoningin Vn cDe Zjigeuners Kioningin Vna Dce Zijgeuners Vzn se Z9geuners Kningin Vzan sDe Z9igeuners
Knoingin Vazn Dse Zi9geuners Kkningin Vqn Zlgeuners Kkoningin Vqan D Zligeuners Kokningin Vaqn De Zilgeuners K9ningin Vsn Ds Zogeuners
K9oningin Vsan Zoigeuners Ko9ningin Vasn Des Ziogeuners K0ningin Vwn D3 Zkgeuners K0oningin Vwan D3e Zkigeuners Ko0ningin Vawn De3 Zikgeuners
Klningin Vxn Df Z8geuners Vxan Z8igeuners Kolningin Vaxn Def Zi8geuners Kiningin Vann Dr Zugeuners Va Zuigeuners
Koiningin Van Der Ziugeuners Konningin Vam D4 Ziggeuners Koingin Vamn D4e Zieuners Koinngin Vanm De4 Zieguners Komingin Vah Dd Ziheuners
Komningin Vahn Dde Zihgeuners Konmingin Vanh Ded Zigheuners Kohingin Vaj Dw Ziyeuners Kohningin Vajn Dwe Ziygeuners Konhingin Vanj Dew Zigyeuners
Kojingin Vab Zibeuners Kojningin Vabn Zibgeuners Konjingin Vanb Zigbeuners Kobingin Ziveuners Kobningin Zivgeuners
Konbingin Zigveuners Koniingin Zifeuners Konngin Zifgeuners Konnigin Zigfeuners Konjngin Ziteuners
Zitgeuners Konijngin Zigteuners Kon9ngin Zigeeuners Kon9ingin Ziguners Koni9ngin Zigueners
Konlngin Zigsuners Konlingin Zigseuners Konilngin Zigesuners Konongin Zig3uners Konoingin Zig3euners
Koniongin Zige3uners Konkngin Zigfuners Konkingin Konikngin Zigefuners Kon8ngin Zigruners
Kon8ingin Zigreuners Koni8ngin Zigeruners Konungin Zig4uners Konuingin Zig4euners Koniungin Zige4uners
Koninngin Zigduners Konigin Zigdeuners Konignin Zigeduners Konimgin Zigwuners Konimngin Zigweuners
Koninmgin Zigewuners Konihgin Zigeuuners Konihngin Zigeners Koninhgin Zigenuers Konijgin Zigehners
Zigehuners Koninjgin Zigeuhners Konibgin Zige7ners Konibngin Zige7uners Koninbgin Zigeu7nersHOME
Popular Songs:
cuatro das (would you like to know)

rocketship

could i have this dance

sauna

romans and other hip books

luften r fri

april moon

lay it all on me

fascination

when god comes and gathers his jewels

nice guys never last

don't need your river

flowers on the grave

1 2 a loaf

love with me

shah shah a go go

strong

viikonloppu jokainen

esta vez no volvere

the end

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us