Andr„© Hazes
Een Beetje Verliefd

In een discotheek , zat ik van de week
en ik voelde mij daar zo alleen
't was er warm en druk,ik zat naast een lege kruk
ik verlangde zo naar jou hier aan m'n zij
ja ik denk nog steeds hoe het was geweest
toen je naast me zat hier aan de bar
ik vroeg drink je mee, dat vond jij oké
toen je proostend naar me keek werd ik zo week
refrein:
EEN BEETJE VERLIEFD
IK DACHT EEN BEETJE VERLIEFD
ALS IK WIST WAT JIJ TOEN DACHT
HAD IK NOOIT OP JOU GEWACHT
ALS EEN KIND ZAT IK TE DROMEN
DEZE NACHT BEN JIJ VOOR MIJ
MAAR DIE DROOM GING SNEL VOORBIJ

jij stond op en zei , hou m'n plaatsje vrij
ik moet even weg maar ben zo terug
ach die kruk bleef leeg tot ik in de gaten kreeg
dat je wegging zonder mij , ik was nu alleen

Refrein


Mirror lyrics:

Refrein

dat je wegging zonder mij , ik was nu alleen
ach die kruk bleef leeg tot ik in de gaten kreeg
ik moet even weg maar ben zo terug
jij stond op en zei , hou m'n plaatsje vrij

MAAR DIE DROOM GING SNEL VOORBIJ
DEZE NACHT BEN JIJ VOOR MIJ
ALS EEN KIND ZAT IK TE DROMEN
HAD IK NOOIT OP JOU GEWACHT
ALS IK WIST WAT JIJ TOEN DACHT
IK DACHT EEN BEETJE VERLIEFD
EEN BEETJE VERLIEFD
refrein:
toen je proostend naar me keek werd ik zo week
ik vroeg drink je mee, dat vond jij oké
toen je naast me zat hier aan de bar
ja ik denk nog steeds hoe het was geweest
ik verlangde zo naar jou hier aan m'n zij
't was er warm en druk,ik zat naast een lege kruk
en ik voelde mij daar zo alleen
In een discotheek , zat ik van de week


Relevant Tags:
EEen BBeetje VVerliefd en eetje erliefd eEn eBetje eVrliefd sen veetje berliefd sEen vBeetje bVerliefd Esen Bveetje Vberliefd
3en geetje cerliefd 3Een gBeetje cVerliefd E3en Bgeetje Vcerliefd fen neetje gerliefd fEen nBeetje gVerliefd Efen Bneetje Vgerliefd
ren heetje ferliefd rEen hBeetje fVerliefd Eren Bheetje Vferliefd 4en Beeetje Veerliefd 4Een Betje Vrliefd E4en Beetje Vreliefd
den Bsetje Vsrliefd dEen Bseetje Vserliefd Eden Besetje Vesrliefd wen B3etje V3rliefd wEen B3eetje V3erliefd Ewen Be3etje Ve3rliefd
Eeen Bfetje Vfrliefd En Bfeetje Ene Befetje Vefrliefd Esn Bretje Vrrliefd Breetje Vrerliefd Eesn Beretje Verrliefd
E3n B4etje V4rliefd B4eetje V4erliefd Ee3n Be4etje Ve4rliefd Efn Bdetje Vdrliefd Bdeetje Vderliefd Eefn Bedetje Vedrliefd
Ern Bwetje Vwrliefd Bweetje Vwerliefd Eern Bewetje Vewrliefd E4n Veliefd Ee4n Beteje Velriefd
Edn Bestje Vedliefd Eedn Beestje Verdliefd Ewn Be3tje Ve4liefd Eewn Bee3tje Ver4liefd Eenn Beftje Vegliefd Ee Vegrliefd
Een Beeftje Vergliefd Eem Bertje Vetliefd Eemn Vetrliefd Eenm Beertje Vertliefd Eeh Be4tje Ve5liefd Eehn Ve5rliefd
Eenh Bee4tje Ver5liefd Eej Bedtje Vefliefd Eejn Eenj Beedtje Verfliefd Eeb Bewtje Veeliefd Eebn
Eenb Beewtje Vereliefd Beettje Verlliefd Beeje Veriefd Beejte Verilefd Beefje Verkiefd Verkliefd
Beetfje Verlkiefd Bee5je Veroiefd Bee5tje Veroliefd Beet5je Verloiefd Beehje Verpiefd Beehtje Verpliefd
Beethje VerlpiefdHOME
Popular Songs:
storie di tutti i giorni

mi scalda il cuore

final piece

the one armed boxer vs. the flying guillotine

hall of the mountain king

spiesz sie

you & i

glory to glory to glory

the heat of heat

don't push the river

like an angel

kissin' the wind

say hi

shall walk

blessed are those

crazy love by o'yaba

same old story

kkk hiway

urban savages

united kingdom james fox hold on to our love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us