Aknestik
Maailma On Naisia Puolillaan

Mä vaihdan Ferrarin Fiattiin
jos sä tahdot niin
Liityn vaikka Greenpeaciin
jos sä tahdot niin
Mä meen vaikka sivariin
jos sä tahdot niin
jos sä tahdot niin

Pitäis kai mun katella muitakin
koska kuitenkin
sinäkin kattelet muitakin
Onhan puitakin
metät täynnä mutta kaatumaan
ei kaikkia kuitenkaan
voi saada milloinkaan

[Chorus]
Vaikka maailma on naisia puolillaan
niin yksi saa maailman kaatumaan
Vaikka maailma on naisia puolillaan
niin yksi saa maailman kaatumaan

Mä vaihdoin Ferrarin Fiattiin
koska tahdoit niin
Liityin myöskin Greenpeaciin
koska tahdoit niin
Mä kävin myöskin sivarin
niinkuin halusit
Tein niinkuin halusit

Mutta mikä sai sinut liftaamaan
pois luota mun
Mikä sai sinut pihtaamaan
vaikka heti kun
Harley-Davidson mies vei
sinut saunomaan
niin sinä menit vaan

[Chorus]


Mirror lyrics:

[Chorus]

niin sinä menit vaan
sinut saunomaan
Harley-Davidson mies vei
vaikka heti kun
Mikä sai sinut pihtaamaan
pois luota mun
Mutta mikä sai sinut liftaamaan

Tein niinkuin halusit
niinkuin halusit
Mä kävin myöskin sivarin
koska tahdoit niin
Liityin myöskin Greenpeaciin
koska tahdoit niin
Mä vaihdoin Ferrarin Fiattiin

niin yksi saa maailman kaatumaan
Vaikka maailma on naisia puolillaan
niin yksi saa maailman kaatumaan
Vaikka maailma on naisia puolillaan
[Chorus]

voi saada milloinkaan
ei kaikkia kuitenkaan
metät täynnä mutta kaatumaan
Onhan puitakin
sinäkin kattelet muitakin
koska kuitenkin
Pitäis kai mun katella muitakin

jos sä tahdot niin
jos sä tahdot niin
Mä meen vaikka sivariin
jos sä tahdot niin
Liityn vaikka Greenpeaciin
jos sä tahdot niin
Mä vaihdan Ferrarin Fiattiin


Relevant Tags:
MMaailma OOn NNaisia PPuolillaan aailma n aisia uolillaan aMailma nO aNisia uPolillaan jaailma kn maisia 0uolillaan jMaailma kOn mNaisia 0Puolillaan
Mjaailma Okn Nmaisia P0uolillaan kaailma 9n haisia luolillaan kMaailma 9On hNaisia lPuolillaan Mkaailma O9n Nhaisia Pluolillaan naailma 0n jaisia ouolillaan
nMaailma 0On jNaisia oPuolillaan Mnaailma O0n Njaisia Pouolillaan Maaailma ln baisia Puuolillaan Mailma lOn bNaisia Polillaan Maailma Oln Nbaisia Poulillaan
Mzailma in Naaisia Pholillaan Mzaailma iOn Nisia Phuolillaan Mazailma Oin Niasia Puholillaan Mqailma Onn Nzisia P7olillaan Mqaailma O Nzaisia P7uolillaan
Maqailma On Nazisia Pu7olillaan Msailma Om Nqisia Pkolillaan Msaailma Omn Nqaisia Pkuolillaan Masailma Onm Naqisia Pukolillaan Mwailma Oh Nsisia Piolillaan
Mwaailma Ohn Nsaisia Piuolillaan Mawailma Onh Nasisia Puiolillaan Mxailma Oj Nwisia P8olillaan Mxaailma Ojn Nwaisia P8uolillaan Maxailma Onj Nawisia Pu8olillaan
Ob Nxisia Pjolillaan Obn Nxaisia Pjuolillaan Maialma Onb Naxisia Pujolillaan Mazilma Naiisia Pyolillaan Nasia Pyuolillaan
Maazilma Nasiia Puyolillaan Maqilma Najsia Puoolillaan Najisia Pulillaan Maaqilma Naijsia Puloillaan Masilma Na9sia Puklillaan
Na9isia Maasilma Nai9sia Puoklillaan Mawilma Nalsia Pu9lillaan Nalisia Pu9olillaan Maawilma Nailsia Puo9lillaan
Maxilma Naosia Pu0lillaan Naoisia Pu0olillaan Maaxilma Naiosia Puo0lillaan Maaiilma Naksia Pullillaan Maalma Nakisia Pulolillaan
Maalima Naiksia Puollillaan Maajlma Na8sia Puilillaan Maajilma Na8isia Maaijlma Nai8sia Puoilillaan Maa9lma Nausia
Maa9ilma Nauisia Puoillaan Maai9lma Naiusia Puoilllaan Maallma Naissia Puokillaan Maalilma Naiia Maaillma Naiisa Puolkillaan
Maaolma Naizia Puooillaan Maaoilma Naizsia Maaiolma Naiszia Puoloillaan Maaklma Naiwia Puopillaan Maakilma Naiwsia Puoplillaan
Maaiklma Naiswia Puolpillaan Maa8lma Naidia Puoliillaan Maa8ilma Naidsia Puolllaan Maai8lma Naisdia Puollilaan Maaulma Naieia PuoljllaanHOME
Popular Songs:
tell me something true

what i do

will the wolf survive

hallelujah

it might be you

away from the sky

j'ai deux amours

i can't touch the sun

surprise, surprise

lot of good

preso(wisin y gallego)

saving grace

guld

house of hope

forever and ever

jesus take a hold

she's not for you

to have to let go

southern rock

closer than skin

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us