After Dark
(h) Nr Ni Tar Saken I Egna Hnder

(Åh, när ni tar saken i egna händer)
(Åh, när ni gör som dom på tv gör)

Martin, en fixarnas man
Äntligen hemma med borr i sin hand
Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet
Med huvudet på skaft han träffar taket
Tina, hon matar sig lugn
Hon pillar på knappen på sin varmluftsugn
Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen
Använd fingret, det gör susen

Åh, när ni tar saken i egna händer
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Då ska ni se att livet får en ny kick
Prova deras sköna trick
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går (det går, det går, det går)

Bosse, han smeker sitt krom
När han leker doktor med sin Amazon
Han oljar sin växelspak, han är en tuff en
Schyssta rattar, fram med muffen
Ernst, hans tanke är fin
Han skakar liv i en slaknad ruin
Han pular och pålar och ser: han får opp'et
Nu trallar han i sommartorpet
Han trallar på torpet

Åh, när ni tar saken i egna händer
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Då ska ni se att livet får en ny kick
Prova deras sköna trick
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går

(Åh när ni)
Är det inget att skämmas
För grannen gör nog likadant
Upp med nävarna, kör hårt
Ni ska se att det går
Det går, det går, det går (det går)
Ni ska se att det går


Mirror lyrics:

Ni ska se att det går
Det går, det går, det går (det går)
Ni ska se att det går
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
(Åh när ni)

Ni ska se att det går
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Prova deras sköna trick
Då ska ni se att livet får en ny kick
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Åh, när ni tar saken i egna händer

Han trallar på torpet
Nu trallar han i sommartorpet
Han pular och pålar och ser: han får opp'et
Han skakar liv i en slaknad ruin
Ernst, hans tanke är fin
Schyssta rattar, fram med muffen
Han oljar sin växelspak, han är en tuff en
När han leker doktor med sin Amazon
Bosse, han smeker sitt krom

Ni ska se att det går (det går, det går, det går)
Upp med nävarna, kör hårt
För grannen gör nog likadant
Är det inget att skämmas
Åh, när ni släpper lös er fantasi
Åh, när ni rycker fram och gör allt själva
Prova deras sköna trick
Då ska ni se att livet får en ny kick
Åh, när ni gör som dom på tv gör
Åh, när ni tar saken i egna händer

Använd fingret, det gör susen
Glöm vispar och slevar, här finns tips till tusen
Hon pillar på knappen på sin varmluftsugn
Tina, hon matar sig lugn
Med huvudet på skaft han träffar taket
Han reser ett lusthus, han satsar på kaklet
Äntligen hemma med borr i sin hand
Martin, en fixarnas man

(Åh, när ni gör som dom på tv gör)
(Åh, när ni tar saken i egna händer)


Relevant Tags:
((h) NNr NNi TTar SSaken II EEgna HHnder h) r i ar aken gna nder (h) Nr iN aTr aSken I gEna Hnder
(h) mr mi far zaken j sgna jnder (h) mNr mNi fTar zSaken jI sEgna jHnder (h) Nmr Nmi Tfar Szaken Ij Esgna Hjnder
(ㅅh) hr hi 5ar waken 9 3gna under (h) hNr hNi 5Tar wSaken 9I 3Egna uHnder (h) Nhr Nhi T5ar Swaken I9 E3gna Hunder
(hh) jr ji har daken l fgna nnder () jNr jNi hTar dSaken lI fEgna nHnder ()h Njr Nji Thar Sdaken Il Efgna Hnnder
(j) br bi yar eaken o rgna bnder (jh) bNr bNi yTar eSaken oI rEgna bHnder (hj) Nbr Nbi Tyar Seaken Io Ergna Hbnder
(u) Nr Nii 6ar xaken k 4gna gnder (uh) Nr N 6Tar xSaken kI 4Egna gHnder (hu) Nr Ni T6ar Sxaken Ik E4gna Hgnder
(n) N㤤r Nj gar aaken 8 dgna ynder (nh) Nr gTar aSaken 8I dEgna yHnder (hn) Nr Nij Tgar Saaken I8 Edgna Hynder
(b) Nrr N9 rar u wgna Hnder (bh) N N9i rTar Sken uI wEgna Hnder (hb) Nr Ni9 Trar Skaen Iu Ewgna Hnder
(g) Nd Nl Taar Szken Eggna H㤤nder (gh) Ndr Nli Tr Ena Hnder (hg) Nrd Nil Tra Sazken Enga Hnder
(y) N4 No Tzr Sqken Ehna Hnnder (yh) N4r Noi Tzar Sqaken Ehgna Hder (hy) Nr4 Nio Tazr Saqken Eghna Hdner
(h)) Ng Nk Tqr Ssken Eyna Hmder (h Ngr Nki Tqar Ssaken Eygna Hmnder (h) Nrg Nik Taqr Sasken Egyna Hnmder
Nt N8 Tsr Swken Ebna Hhder Ntr N8i Tsar Ebgna Hhnder Nrt Ni8 Tasr Sawken Egbna Hnhder
N5 Nu Twr Sxken Evna Hjder N5r Nui Twar Evgna Hjnder Nr5 Niu Tawr Saxken Egvna Hnjder
Nf Txr Sakken Efna Hbder Nfr Txar Saen Hbnder Nrf Taxr Saekn Egfna Hnbder
Ne Tarr Salen Etna Hndder Ner Ta Salken Etgna Hner Nre Tar Saklen Egtna Hnedr
Tad Saoen Egnna Hnxer Tadr Saoken Ega Hnxder Tard Sakoen Egan Hndxer
Ta4 Samen Egma Hneer Ta4r Samken Egmna Hneder Tar4 Sakmen Egnma HndeerHOME
Popular Songs:
in un mare di noia

sunday in the country

running home

cannot let you slip away

heart on my sleeve

no tom

como las de arjona

paterkesdans

mentira

que salga el sol por donde quiera 1. buscate a u

real love

king of my world

bali ha'i

it's over

a river for him

idiomas diferentes

ohne dich

vicious world

buena suerte

brace

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us