Aik Trubaduren
Stick Frn Vr Arena

(mel. We're not gonna take it - Twisted Sister)

Vers: C G C F C G C G
Ref: C G C F C G C-H-A-G

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Stå inte där och gapa, fy fan här luktar apa,
vad gör ni här på helig mark?
Åk hem till erat Skansen, medan ni än har chansen,
vi visar vägen med en spark.

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Vi vill inte se er kramas, när ni fjantar runt i pyjamas,
ni förstör vår fina läktarkultur.
Här växer väl snart bananer, håll tjattran babianer.
Ni hör ju hemma i en bur.

Vi sjunger, ni darrar. Vi röjer, ni flyr!

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Vi sjunger, ni darrar. Vi röjer, ni flyr!

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!

Stick från vår arena, stick från våran arena,
stick från vår arena, jävla pack!


Mirror lyrics:

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

Vi sjunger, ni darrar. Vi röjer, ni flyr!

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

Vi sjunger, ni darrar. Vi röjer, ni flyr!

Ni hör ju hemma i en bur.
Här växer väl snart bananer, håll tjattran babianer.
ni förstör vår fina läktarkultur.
Vi vill inte se er kramas, när ni fjantar runt i pyjamas,

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

vi visar vägen med en spark.
Åk hem till erat Skansen, medan ni än har chansen,
vad gör ni här på helig mark?
Stå inte där och gapa, fy fan här luktar apa,

stick från vår arena, jävla pack!
Stick från vår arena, stick från våran arena,

Ref: C G C F C G C-H-A-G
Vers: C G C F C G C G

(mel. We're not gonna take it - Twisted Sister)


Relevant Tags:
SStick FFrn VVr AArena tick rn r rena tSick rFn Vr rAena ztick crn br zrena zStick cFrn bVr zArena Sztick Fcrn Vbr Azrena
wtick rrn cr qrena wStick rFrn cVr qArena Swtick Frrn Vcr Aqrena dtick grn gr srena dStick gFrn gVr sArena Sdtick Fgrn Vgr Asrena
etick trn fr wrena eStick tFrn fVr wArena Setick Ftrn Vfr Awrena xtick vrn Vr xrena xStick vFrn Vr xArena Sxtick Fvrn Vr Axrena
atick drn V㴴r Arrena aStick dFrn Vr Aena Satick Fdrn Vr Aerna Sttick Vrr Adena Sick Fn V Adrena Sitck Frn Vr Ardena
Sfick Fdn Vd A4ena Sftick Vdr A4rena Stfick Frdn Vrd Ar4ena S5ick F4n V4 Agena S5tick F4rn V4r Agrena St5ick Fr4n Vr4 Argena
Shick Fgn Vg Atena Shtick Vgr Atrena Sthick Frgn Vrg Artena Syick Ftn Vt A5ena Sytick Vtr A5rena Styick Frtn Vrt Ar5ena
S6ick F5n V5 Afena S6tick F5rn V5r Afrena St6ick Fr5n Vr5 Arfena Sgick Ffn Vf Aeena Sgtick Ffrn Vfr Aerena Stgick Frfn Vrf Areena
Srick Fen Ve Srtick Fern Ver Arna Strick Fren Vre Arnea Stiick Frn Arsna Stck Frn Arsena Stcik Frn Aresna
Stjck Fr㴴n Ar3na Stjick Frn Ar3ena Stijck Frn Are3naHOME
Popular Songs:
time of your life

all these things that i've done

need you wan␙ t you

again

als de wereld

give it back

she said yes

my life

song for amanda

many a new day

plenty

newsreel babies

you're on the watch

then they do

when did you leave heaven

teenage nark

a message 2010

ikar

atomic flash deluxe

si no te has ido vete

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us