Agnetha Fltskog
Nr Det Lider Mot Jul

Det strålar en stjärna för underligt blid
I öster på himlen hon står
Hon lyst över världenes oro och strid
I nära två tusenda år
När dagen blir mörk och när snön faller vit
Då skrider hon närmre, då kommer hon hit
Och då vet man att snart är det jul

Ty julen är härlig för stora och små
Är glädje och ljuvaste frid
Är klappar och julgran och ringdans också
Är lycka oändligen blid
Är ljust, allas ögon då stråla som bäst
Och stjärnorna tindra som mest
Och där ljuset är, där är det jul


Mirror lyrics:

Och där ljuset är, där är det jul
Och stjärnorna tindra som mest
Är ljust, allas ögon då stråla som bäst
Är lycka oändligen blid
Är klappar och julgran och ringdans också
Är glädje och ljuvaste frid
Ty julen är härlig för stora och små

Och då vet man att snart är det jul
Då skrider hon närmre, då kommer hon hit
När dagen blir mörk och när snön faller vit
I nära två tusenda år
Hon lyst över världenes oro och strid
I öster på himlen hon står
Det strålar en stjärna för underligt blid


Relevant Tags:
NNr DDet LLider MMot JJul r et ider ot ul Nr eDt iLder oMt uJl mr xet kider jot kul mNr xDet kLider jMot kJul Nmr Dxet Lkider Mjot Jkul
hr eet oider kot iul hNr eDet oLider kMot iJul Nhr Deet Loider Mkot Jiul jr fet pider not mul jNr fDet pLider nMot mJul Njr Dfet Lpider Mnot Jmul
br ret Liider Moot nul bNr rDet Lder Mt nJul Nbr Dret Ldier Mto Jnul Nr cet Ljder Mkt hul Nr cDet Ljider hJul Nr Dcet Lijder Mokt Jhul
N㤤r set L9der M9t uul Nr sDet L9ider M9ot uJul Nr Dset Li9der Mo9t Juul Nrr Llder M0t N Dt Llider M0ot Jl Nr Dte Lilder Mo0t Jlu
Nd Dst Loder Mlt Jhl Ndr Mlot Nrd Dest Lioder Molt Juhl N4 D3t Lkder Mit J7l N4r D3et Miot J7ul Nr4 De3t Likder Moit Ju7l
Ng Dft L8der Mott Jkl Ngr L8ider Mo Nrg Deft Li8der Mot Jukl Nt Drt Luder Mof Jil Ntr Luider Moft Nrt Dert Liuder Motf Juil
N5 D4t Lidder Mo5 J8l N5r D4et Lier Mo5t J8ul Nr5 De4t Liedr Mot5 Ju8l Nf Ddt Lixer Moh Jjl Nfr Ddet Lixder Moht Jjul Nrf Dedt Lidxer Moth Jujl
Ne Dwt Lieer Moy Jyl Ner Dwet Lieder Moyt Jyul Nre Dewt Lideer Moty Juyl Dett Lifer Mo6 Jull De Lifder Mo6t JuHOME
Popular Songs:
toi que je veux

she runs

el apagon

alguien como t

evil has never

cold war

he's the wizard

you just watch me

insatiable

stop messin' around

cadillac man

entre la locura y el delirio

a.w.o.l.

woman across the river

make me feel

my sweet lord

before your love

if only you knew

jag ter inte mina vnner

halszv

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us