Aiza Seguerra
Paki Sabi Na Lang

Nais kong malaman niya
Nag mamahal ako
'Yan lang ang nag-iisang pangarap ko
Gusto ko mang sabihin
Di ko kayang simulan
Pag nagkita kayo
Paki sabi na lang

Paki sabi na lang na mahal ko siya
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di ako umaasa
Alam kong ito'y malabo
Di ko na mababago
Ganun pa man paki sabi na lang

Sana ay malaman niya
Masaya na rin ako
Kahit na nasasaktan ang puso ko (kahit na nasasaktan ako)
Wala na 'kong maisip na mas madali pang paraan

Pag nagkita kayo
Paki sabi na lang

Paki sabi na lang na mahal ko siya
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di ako umaasa
Alam kong ito'y malabo
Di ko na mababago
Ganun pa man paki sabi na lang(paki sabi na lang)

Umiibig ako
(Lagi siyang naririto sa puso ko)
Paki sabi na lang
(Pwede ba?)

Paki sabi na lang na mahal ko siya
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di ako umaasa
Alam kong ito'y malabo
Di ko na mababago
Ganun pa man paki sabi na lang

Paki sabi na lang na mahal ko siya
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di ako umaasa
Alam kong ito'y malabo
Di ko na mababago
Ganun pa man paki sabi na lang

(mahal ko siya)

Ganun pa man paki sabi na lang
(paki sabi na lang)
paki sabi na lang
(paki sabi na lang)
mahal ko siya
(paki sabi na lang)
paki sabi na lang
(paki sabi na lang)
mahal ko siya


Mirror lyrics:

mahal ko siya
(paki sabi na lang)
paki sabi na lang
(paki sabi na lang)
mahal ko siya
(paki sabi na lang)
paki sabi na lang
(paki sabi na lang)
Ganun pa man paki sabi na lang

(mahal ko siya)

Ganun pa man paki sabi na lang
Di ko na mababago
Alam kong ito'y malabo
Di ako umaasa
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabi na lang na mahal ko siya

Ganun pa man paki sabi na lang
Di ko na mababago
Alam kong ito'y malabo
Di ako umaasa
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabi na lang na mahal ko siya

(Pwede ba?)
Paki sabi na lang
(Lagi siyang naririto sa puso ko)
Umiibig ako

Ganun pa man paki sabi na lang(paki sabi na lang)
Di ko na mababago
Alam kong ito'y malabo
Di ako umaasa
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabi na lang na mahal ko siya

Paki sabi na lang
Pag nagkita kayo

Wala na 'kong maisip na mas madali pang paraan
Kahit na nasasaktan ang puso ko (kahit na nasasaktan ako)
Masaya na rin ako
Sana ay malaman niya

Ganun pa man paki sabi na lang
Di ko na mababago
Alam kong ito'y malabo
Di ako umaasa
Paki sabing 'wag siyang mag-alala
Di na baleng may mahal siyang iba
Paki sabi na lang na mahal ko siya

Paki sabi na lang
Pag nagkita kayo
Di ko kayang simulan
Gusto ko mang sabihin
'Yan lang ang nag-iisang pangarap ko
Nag mamahal ako
Nais kong malaman niya


Relevant Tags:
PPaki SSabi NNa LLang aki abi a ang aPki aSbi aN aLng 0aki zabi ma kang 0Paki zSabi mNa kLang P0aki Szabi Nma Lkang
laki wabi ha oang lPaki wSabi hNa oLang Plaki Swabi Nha Loang oaki dabi ja pang oPaki dSabi jNa pLang Poaki Sdabi Nja Lpang
Paaki eabi ba Laang Pki eSabi bNa Lng Pkai Seabi Nba Lnag Pzki xabi Naa Lzng Pzaki xSabi N Lzang Pazki Sxabi Na Lazng
Pqki aabi Nz Lqng Pqaki aSabi Nza Lqang Paqki Saabi Naz Laqng Pski Nq Lsng Psaki Sbi Nqa Lsang Paski Sbai Naq Lasng
Pwki Szbi Ns Lwng Pwaki Nsa Lwang Pawki Sazbi Nas Lawng Pxki Sqbi Nw Lxng Pxaki Sqabi Nwa Lxang Paxki Saqbi Naw Laxng
Pakki Ssbi Nx Lanng Pai Ssabi Nxa Lag Paik Sasbi Nax Lagn Pali Swbi Lamg Palki Lamng Pakli Sawbi Lanmg
Paoi Sxbi LahgHOME
Popular Songs:
nal bwa (look at me)

master teacher

i want out (helloween cover)

neem mijn hand

all the praises

dokă‚â±d idziesz

on the ledge

chip away boy

orange moon

cry (the light is gone now)

o.o.c.

the kind of fool love makes

cannonball

llegară˘s

i'm glad there is you

ciclo

superman

fine with me

quelqu'un qui s'en va

brand new something going on

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us