Adi Smolar
Prizori Za Zavesami

Prizori za zavesami,
ki nudijo zveèer jih okna,
v naši ulici so takšni
kot povsod drugje.

Mož sedi v kuhinji,
prebira èasopis,
sin ob njem uèi se, piše
in radira in sprašuje.
Mama živèno kuha, se obrne,
s prstom mu zažuga,
a ob njih družina druga
mirno gleda televizor.
Upokojenca sedita,
ona plete, on posluša radio,
vrti postaje in nenehno z glavo maje.
Poroèila so - kot vedno,
novice slabe ga jezijo,
žena ga pogleda, se nasmehne,
vstane, ga objame.
Majhna družba veseli se
in popiva in prepeva,
a pod njimi dekle uèi se,
dolgo v noè bo luè prižgana.
Mlada dva ljubkujeta se,
vsa ljubezni sta predana,
a nad njima ženska srednjih let
sameva in sanjari.
Stanovanje mlade žene,
ki jo mož pijan pretepa,
a na drugi strani stene,
otroci tiho se igrajo
in v podstrešnem stanovanju
ni luèi, le zvok kitare
pravi nam, da nekaj tare
mladega poeta.

Zunaj se je že stemnilo,
povsod se spušèajo rolete
in vsi si le želijo
mirne in spokojne sanje.
Ob stanovanju stanovanje -
majhne kletke brez izhoda,
le ta okna kot oèi
utrujene vsakdanjosti.

Prizori za zavesami,
ki nudijo zveèer jih okna,
v naši ulici so takšni
kot povsod drugje.


Mirror lyrics:

kot povsod drugje.
v naši ulici so takšni
ki nudijo zveèer jih okna,
Prizori za zavesami,

utrujene vsakdanjosti.
le ta okna kot oèi
majhne kletke brez izhoda,
Ob stanovanju stanovanje -
mirne in spokojne sanje.
in vsi si le želijo
povsod se spušèajo rolete
Zunaj se je že stemnilo,

mladega poeta.
pravi nam, da nekaj tare
ni luèi, le zvok kitare
in v podstrešnem stanovanju
otroci tiho se igrajo
a na drugi strani stene,
ki jo mož pijan pretepa,
Stanovanje mlade žene,
sameva in sanjari.
a nad njima ženska srednjih let
vsa ljubezni sta predana,
Mlada dva ljubkujeta se,
dolgo v noè bo luè prižgana.
a pod njimi dekle uèi se,
in popiva in prepeva,
Majhna družba veseli se
vstane, ga objame.
žena ga pogleda, se nasmehne,
novice slabe ga jezijo,
Poroèila so - kot vedno,
vrti postaje in nenehno z glavo maje.
ona plete, on posluša radio,
Upokojenca sedita,
mirno gleda televizor.
a ob njih družina druga
s prstom mu zažuga,
Mama živèno kuha, se obrne,
in radira in sprašuje.
sin ob njem uèi se, piše
prebira èasopis,
Mož sedi v kuhinji,

kot povsod drugje.
v naši ulici so takšni
ki nudijo zveèer jih okna,
Prizori za zavesami,


Relevant Tags:
PPrizori ZZa ZZavesami rizori a avesami rPizori aZ aZvesami 0rizori aa aavesami 0Prizori aZa aZavesami P0rizori Zaa Zaavesami
lrizori sa savesami lPrizori sZa sZavesami Plrizori Zsa Zsavesami orizori xa xavesami oPrizori xZa xZavesami Porizori Zxa Zxavesami
Prrizori Pizori Z Zvesami Pirzori Za Zvaesami Pdizori Zz Zzvesami Pdrizori Zza Zzavesami Prdizori Zaz Zazvesami
P4izori Zq Zqvesami P4rizori Zqa Zqavesami Pr4izori Zaq Zaqvesami Pgizori Zs Zsvesami Pgrizori Prgizori Zas Zasvesami
Ptizori Zw Zwvesami Ptrizori Zwa Zwavesami Prtizori Zaw Zawvesami P5izori Zx Zxvesami P5rizori Pr5izori Zax Zaxvesami
Pfizori Zavvesami Pfrizori Zaesami Prfizori Zaevsami Peizori Zabesami Perizori Zabvesami Preizori Zavbesami
Priizori Zacesami Przori Zacvesami Prziori Zavcesami Prjzori Zagesami Prjizori Zagvesami Prijzori Zavgesami
Pr9zori Zafesami Pr9izori Zafvesami Pri9zori Zavfesami Prlzori Zaveesami Prlizori Zavsami Prilzori Zavseami
Prozori Zavssami Proizori Zavsesami Priozori Zavessami Prkzori Zav3sami Prkizori Zav3esami Prikzori Zave3sami
Pr8zori Zavfsami Pr8izori Pri8zori Zavefsami Pruzori Zavrsami Pruizori Zavresami Priuzori Zaversami
Prizzori Zav4sami Priori Zav4esami Priozri Zave4sami Priaori Zavdsami Priazori Zavdesami Prizaori Zavedsami
Prisori Zavwsami Priszori Zavwesami Prizsori ZavewsamiHOME
Popular Songs:
die liebe zu dir (charlots of fire)

human being

miss hollywood

dealing with ignorance

ojala

todo para

where does the good go

you in a song

big leg emma

me, my enemy

aqueous transmission

fugaz

his cheeseburger

spain marcos llunas sin rencor

stand down (demo)

i just got back from hell

the hour

he hit me (and it felt like a kiss)

let me go

deliver us from the elements

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us