Adi Smolar
Radi Se Imejte

Se je zaèelo s Podarim dobim,
je vsa družina ponorela.
Se še danes kar naježim,
saj smo zapravljali kot strela.
Smo bli sigurni nagrada bo:
jih tolk je, da vsaj nekaj vsi dobijo!
Pa èist nkol, nkol èist nè ni blo
in smo zaèel zaèel z litanijo:

Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,
mama pravi : Bogpomaj,
oèe vpije : švajneraj,
no, pa smo spet opleli!
Žena stoka, stokam jaz,
mladina joka na ves glas,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli.

"Kdor podari, nè ne dobi",
smo jezni bli na svojo zmoto,
"se takšnih igric nè veè ne bomo šli",
in smo vrgli se na Loto.
Tam kjer je cifra, nardiš en križ,
pa križali smo vse po spisku
Je blo sedmic, koker želiš,
ampak nkol na istmu listku

Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,
mama pravi : Bogpomaj,
oèe vpije : švajneraj,
no, pa smo spet opleli!
Žena stoka, stokam jaz,
mladina joka na ves glas,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli.

Espresne sreèke smo kupoval,
na mesec kar za dobro kilo,
smo brez dobitka jih stran metal,
zato nas kmalu je minilo.
Za športne stave smo se ogreli,
smo tuhtali, kdo koga bo premagu.
Fuzbalerjem ne bomo veè verjeli,
je vedno kak autsajder zmagu!

Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,
mama pravi : Bogpomaj,
oèe vpije : švajneraj,
no, pa smo spet opleli!
Žena stoka, stokam jaz,
mladina joka na ves glas,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli.

Zdaj igramo 3x3
in sreèk imamo koker toèe,
se okol vrstic naš svet vrti,
med žrebanjem pri nas je vroèe!
Noben ne cvili, noben ne klone,
ko drugi polnijo garaže,
ha mi dobili bomo miljone,
a sreèa vedno figo nam pokaže!

Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,
mama pravi : Bogpomaj,
oèe vpije : švajneraj,
no, pa smo spet opleli!
Žena stoka, stokam jaz,
mladina joka na ves glas,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli.

Pri nas, seveda, ni tako,
sem zmislu vse si, dab lahko
na koncu vam povedal to,
vi pa naprej povejte.
Èe niste dobl nè nikdar,
poslušte, kar vam prav Smolar,
Sreèe ne prinese dnar,
le radi se imejte!

Le radi se imejte!
Le radi se imejte!


Mirror lyrics:

Le radi se imejte!
Le radi se imejte!

le radi se imejte!
Sreèe ne prinese dnar,
poslušte, kar vam prav Smolar,
Èe niste dobl nè nikdar,
vi pa naprej povejte.
na koncu vam povedal to,
sem zmislu vse si, dab lahko
Pri nas, seveda, ni tako,

da smo vsi znoreli.
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
mladina joka na ves glas,
Žena stoka, stokam jaz,
no, pa smo spet opleli!
oèe vpije : švajneraj,
mama pravi : Bogpomaj,
Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,

a sreèa vedno figo nam pokaže!
ha mi dobili bomo miljone,
ko drugi polnijo garaže,
Noben ne cvili, noben ne klone,
med žrebanjem pri nas je vroèe!
se okol vrstic naš svet vrti,
in sreèk imamo koker toèe,
Zdaj igramo 3x3

da smo vsi znoreli.
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
mladina joka na ves glas,
Žena stoka, stokam jaz,
no, pa smo spet opleli!
oèe vpije : švajneraj,
mama pravi : Bogpomaj,
Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,

je vedno kak autsajder zmagu!
Fuzbalerjem ne bomo veè verjeli,
smo tuhtali, kdo koga bo premagu.
Za športne stave smo se ogreli,
zato nas kmalu je minilo.
smo brez dobitka jih stran metal,
na mesec kar za dobro kilo,
Espresne sreèke smo kupoval,

da smo vsi znoreli.
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
mladina joka na ves glas,
Žena stoka, stokam jaz,
no, pa smo spet opleli!
oèe vpije : švajneraj,
mama pravi : Bogpomaj,
Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,

ampak nkol na istmu listku
Je blo sedmic, koker želiš,
pa križali smo vse po spisku
Tam kjer je cifra, nardiš en križ,
in smo vrgli se na Loto.
"se takšnih igric nè veè ne bomo šli",
smo jezni bli na svojo zmoto,
"Kdor podari, nè ne dobi",

da smo vsi znoreli.
da smo vsi znoreli,
da smo vsi znoreli,
èe kdo bi vidu nas, bi mislu,
mladina joka na ves glas,
Žena stoka, stokam jaz,
no, pa smo spet opleli!
oèe vpije : švajneraj,
mama pravi : Bogpomaj,
Nè nismo dobl, kaj pa zdaj,

in smo zaèel zaèel z litanijo:
Pa èist nkol, nkol èist nè ni blo
jih tolk je, da vsaj nekaj vsi dobijo!
Smo bli sigurni nagrada bo:
saj smo zapravljali kot strela.
Se še danes kar naježim,
je vsa družina ponorela.
Se je zaèelo s Podarim dobim,


Relevant Tags:
RRadi SSe IImejte adi e mejte aRdi eS mIejte dadi ze jmejte dRadi zSe jImejte Rdadi Sze Ijmejte 4adi we 9mejte 4Radi wSe 9Imejte
R4adi Swe I9mejte gadi de lmejte gRadi dSe lImejte Rgadi Sde Ilmejte tadi ee omejte tRadi eSe oImejte Rtadi See Iomejte 5adi xe kmejte
5Radi xSe kImejte R5adi Sxe Ikmejte fadi ae 8mejte fRadi aSe 8Imejte Rfadi Sae I8mejte eadi umejte eRadi S uImejte Readi Se Iumejte
Raadi Ss Immejte Rdi Sse Iejte Rdai Ses Iemjte Rzdi S3 Ijejte Rzadi S3e Razdi Se3 Imjejte Rqdi Sf Ikejte Rqadi Sfe
Raqdi Sef Imkejte Rsdi Sr Inejte Rsadi Sre Inmejte Rasdi Ser Imnejte Rwdi S4 Imeejte Rwadi S4e Imjte Rawdi Se4 Imjete Rxdi Sd Imsjte
Rxadi Imsejte Raxdi Sed Imesjte Raddi Sw Im3jte Rai Im3ejte Raid Sew Ime3jte Raxi Imfjte Imfejte Radxi Imefjte
Raei Imrjte Raedi Imrejte Radei Imerjte Rafi Im4jte Rafdi Im4ejte Radfi Ime4jte Rari Imdjte Rardi Imdejte
Radri Imedjte Raci Imwjte Racdi Imwejte Radci Imewjte Rasi Imejjte ImeteHOME
Popular Songs:
a wisdom's breed

return to zero

i started a joke

digital man

rudolph the red nosed reindeer

j'suis mordu (i got stung)

repeat offender

can you hear me now ( retro 1938 )

rise of the morning glory

gozalo

det blonde danske smil

cantico

l'instinct masculin

mar y luna

where zero meets fifteen

yo no lo entiendo

wow

one more time

gigado de mola (mostra)

do you love me

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us