Adi Smolar
Na Cesti Nikdar Nisi Sam

Po vaseh in po dolinah,
sredi mest in sploh povsod
vijejo se bele ceste,
ki prepolne so otrok.
Ko hitijo v vrtec, v šolo,
ko domov se jim mudi,
pazi, pazi, vsak voznik
na te drobcene ljudi.

Saj majhne glavice prevzete
od življenja so in sanj,
pozabijo na vse nasvete,
steèejo na drugo stran.
Je v trenutku vsega konec,
je le krik, ki onemi.
Naj nikdar, nikdar ljudje,
nikdar se veè to ne zgodi.

Da prijazna bodo jutra,
da bo varen vsak nov dan,
vedno se zavedajmo:
Na cesti nikdar nisi sam.
Skupaj bomo vsi pazili,
vse to v naših je moèeh,
pa se slišal na poteh
bo vedno le otroški smeh.

Po vaseh in po dolinah,
sredi mest in sploh povsod
vijejo se bele ceste,
so prepolne nas otrok.
Ko hitimo v vrtec, v šolo,
ko domov se nam mudi,
pazi, pazi, vsak voznik
na nas, na drobcene ljudi.

Da prijazna bodo jutra,
da bo varen vsak nov dan,
vedno se zavedajmo:
Na cesti nikdar nisi sam.
Skupaj bomo vsi pazili,
vse to v naših je moèeh,
pa se slišal na poteh
bo vedno le otroški smeh.

Da prijazna bodo jutra,
da bo varen vsak nov dan,
vedno se zavedajmo:
Na cesti nikdar nisi sam.
Skupaj bomo vsi pazili,
vse to v naših je moèeh,
pa se slišal na poteh
bo vedno le otroški smeh.

Pa se slišal na poteh
bo vedno le otroški smeh.


Mirror lyrics:

bo vedno le otroški smeh.
Pa se slišal na poteh

bo vedno le otroški smeh.
pa se slišal na poteh
vse to v naših je moèeh,
Skupaj bomo vsi pazili,
Na cesti nikdar nisi sam.
vedno se zavedajmo:
da bo varen vsak nov dan,
Da prijazna bodo jutra,

bo vedno le otroški smeh.
pa se slišal na poteh
vse to v naših je moèeh,
Skupaj bomo vsi pazili,
Na cesti nikdar nisi sam.
vedno se zavedajmo:
da bo varen vsak nov dan,
Da prijazna bodo jutra,

na nas, na drobcene ljudi.
pazi, pazi, vsak voznik
ko domov se nam mudi,
Ko hitimo v vrtec, v šolo,
so prepolne nas otrok.
vijejo se bele ceste,
sredi mest in sploh povsod
Po vaseh in po dolinah,

bo vedno le otroški smeh.
pa se slišal na poteh
vse to v naših je moèeh,
Skupaj bomo vsi pazili,
Na cesti nikdar nisi sam.
vedno se zavedajmo:
da bo varen vsak nov dan,
Da prijazna bodo jutra,

nikdar se veè to ne zgodi.
Naj nikdar, nikdar ljudje,
je le krik, ki onemi.
Je v trenutku vsega konec,
steèejo na drugo stran.
pozabijo na vse nasvete,
od življenja so in sanj,
Saj majhne glavice prevzete

na te drobcene ljudi.
pazi, pazi, vsak voznik
ko domov se jim mudi,
Ko hitijo v vrtec, v šolo,
ki prepolne so otrok.
vijejo se bele ceste,
sredi mest in sploh povsod
Po vaseh in po dolinah,


Relevant Tags:
NNa CCesti NNikdar NNisi SSam a esti ikdar isi am aN eCsti iNkdar iNsi aSm ma festi mikdar misi zam mNa fCesti mNikdar mNisi zSam Nma Cfesti Nmikdar Nmisi Szam
ha xesti hikdar hisi wam hNa xCesti hNikdar hNisi wSam Nha Cxesti Nhikdar Nhisi Swam ja vesti jikdar jisi dam jNa vCesti jNikdar jNisi dSam Nja Cvesti Njikdar Njisi Sdam
ba desti bikdar bisi eam bNa dCesti bNikdar bNisi eSam Nba Cdesti Nbikdar Nbisi Seam Naa Ceesti Niikdar Niisi xam N Csti Nkdar Nsi xSam Na Cseti Nkidar Nsii Sxam
Nz Cssti Njkdar Njsi aam Nza Csesti aSam Naz Cessti Nijkdar Nijsi Saam Nq C3sti N9kdar N9si Nqa C3esti N9ikdar N9isi Sm Naq Ce3sti Ni9kdar Ni9si Sma
Ns Cfsti Nlkdar Nlsi Szm Nsa Nlikdar Nlisi Nas Cefsti Nilkdar Nilsi Sazm Nw Crsti Nokdar Nosi Sqm Nwa Cresti Noikdar Noisi Sqam Naw Cersti Niokdar Niosi Saqm
Nx C4sti Nkkdar Nksi Ssm Nxa C4esti Nkikdar Nkisi Ssam Nax Ce4sti Nikkdar Niksi Sasm Cdsti N8kdar N8si Swm N8ikdar N8isi Cedsti Ni8kdar Ni8si Sawm
Cwsti Nukdar Nusi Sxm Cwesti Nuikdar Nuisi Cewsti Niukdar Niusi Saxm Nissi Samm Ceti Nidar Nii Sa Cetsi Nidkar Niis Sam
Cezti Nildar Nizi Saj Cezsti Nizsi Sajm Ceszti Nikldar Niszi Samj Cewti Niodar Niwi Sak Niwsi Sakm Ceswti Nikodar Niswi Samk
Cedti Nimdar Nidi San Nimkdar Nidsi Sanm Cesdti Nikmdar Nisdi Samn Ceeti Nijdar Niei Niesi Ceseti Nikjdar Nisei
Cexti Niidar Nixi Cexsti NixsiHOME
Popular Songs:
forgotten

the aleph

falling into you

adieu rhondda (farewell to the rhondda)

since you came

with me

all of me

you are in control

yo soy aquel

welcome our friends

shutters and boards

ain't misbehavin'

we scream hope

here i am

cameage

gypsy love song (with frances langford)

driving wheel

inspiracion

for you

mala

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us