Adi Smolar
Moja å¾alost

Kadar sem sam osamljeno osamljen,
v ranljivo rano ranjeno sem ranjen,
srèno srce pekoèe me zapeèe
in nesreèna mi nesreèa: "Nesreèno!" reèe,
takrat zapojem si to pesem najbolj žalostno.

Moja žalost je najbolj žalostna,
moja samota je najbolj osamljena,
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.

Takrat sede sedim, obupno obupujem,
tiho molèe molèim in žalostno žalujem,
stiskajoèe stiska me v grlu stiska
in v pljuènih pljuèih mi piskajoèe piska.
Takrat zapojem si to pesem najbolj žalostno.

Moja žalost je najbolj žalostna,
moja samota je najbolj osamljena,
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.

Z roko roèno rokoval sem ti roèico,
krivièna krivda mi krivila je krivico,
krvava kri mi je po krvnih žilah krvavela
in sladkostrastna strast mi strastno je velela,
naj še zadnjiè zapojem pesem najbolj žalostno.

Moja žalost je najbolj žalostna,
moja samota je najbolj osamljena,
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.

Moja žalost je najbolj žalostna,
moja samota je najbolj osamljena,
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.


Mirror lyrics:

ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
moja samota je najbolj osamljena,
Moja žalost je najbolj žalostna,

ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
moja samota je najbolj osamljena,
Moja žalost je najbolj žalostna,

naj še zadnjiè zapojem pesem najbolj žalostno.
in sladkostrastna strast mi strastno je velela,
krvava kri mi je po krvnih žilah krvavela
krivièna krivda mi krivila je krivico,
Z roko roèno rokoval sem ti roèico,

ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
moja samota je najbolj osamljena,
Moja žalost je najbolj žalostna,

Takrat zapojem si to pesem najbolj žalostno.
in v pljuènih pljuèih mi piskajoèe piska.
stiskajoèe stiska me v grlu stiska
tiho molèe molèim in žalostno žalujem,
Takrat sede sedim, obupno obupujem,

ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
ah, le kam si šla moja sreèna sreèa.
moja boleèina je najbolj boleèa,
moja samota je najbolj osamljena,
Moja žalost je najbolj žalostna,

takrat zapojem si to pesem najbolj žalostno.
in nesreèna mi nesreèa: "Nesreèno!" reèe,
srèno srce pekoèe me zapeèe
v ranljivo rano ranjeno sem ranjen,
Kadar sem sam osamljeno osamljen,


Relevant Tags:
MMoja åå¾alost oja ¾alost oMja ¾åalost joja å¾¾alost jMoja åalost Mjoja åa¾lost koja å¾aalost kMoja å¾lost Mkoja å¾laost
noja å¾zlost nMoja å¾zalost Mnoja å¾azlost Mooja å¾qlost Mja å¾qalost Mjoa å¾aqlost Mkja å¾slost å¾salost Mokja å¾aslost
M9ja å¾wlost M9oja å¾walost Mo9ja å¾awlost M0ja å¾xlost M0oja å¾xalost Mo0ja å¾axlost Mlja å¾allost Mloja å¾aost Molja å¾aolst
Mija å¾akost Mioja å¾aklost Moija å¾alkost Mojja å¾aoost Moa å¾aolost Moaj å¾aloost Moka å¾apost å¾aplost Mojka å¾alpost
Moia å¾alst Mojia å¾alsot Moma å¾alkst Momja Mojma å¾alokst Mona å¾al9st Monja å¾al9ost Mojna å¾alo9st
Moha å¾al0st Mohja å¾al0ost Mojha å¾alo0stHOME
Popular Songs:
northern lady

come on (and breeze)

barriers

best kept lies

refuse to lose

comme toi

hela vãƒâ¤gen hem

plainclothes man

man holdin' on to a woman letting go

kã¶ra fort som fan

do do do

tomorrow never comes

born free

i am pulse

et maintenant

second skin

la fata

the rock

you and i

coming in from the cold

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us