Adi Smolar
Mene Nihe Nima Rad

V gostilni sami smo: pijaèa in jaz
in kelnarca, ki ima sovražen izraz.
V špeglu pri šanku dolgoèasen je program,
ves dan v njem že gledam lasten fris.
Nikogar ni, ki z mano mal bi pokramljal,
nikogar, ki bi mene po glavi potrepljal.
Ko kelnarca ob polnoèi me ven spodi,
le ena misel mi po glavi roji:

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima rad!

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima rad!

Le kam odšle so množice ljudi -
kupi glav in rok in nog in teh stvari?
Podnev jih tolk je, da je mesto kot osir,
zdaj pa nobenga ni nikjer.
Utrujeno moj korak udarja v tla,
obdajajo me žalost, mrak in hladen zrak,
le polna luna od zgoraj vame zre
in me sprašuje: ja, pobiè, kva pa je?

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima rad!

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima...

Dnarja nimam, avta nimam, nimam ljubice,
nimam brade, nimam pleše, tud prjatlov ne,
ko naokol divjam, me nihèe ne vpraša: kam!?
Tako zelo, zelo sem sam!
Še ribca mi je crknila, kanarèek je zbežal,
za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal,
morski le prašièek z mano zdaj živi -
pa le žre in lula, žre in kaka, zame mar mu ni!

Zato nabiram rouže, rouže, roužice,
brišem si solze, solze, solze, solzice,
dol z neba pa ravno prav en mal kaplja -
na svejtu ni èlovejka bolj nesrejènega!

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima rad!

Mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene nima, nima rad...


Mirror lyrics:

mene nima, nima rad...
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

mene nima, nima rad!
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

na svejtu ni èlovejka bolj nesrejènega!
dol z neba pa ravno prav en mal kaplja -
brišem si solze, solze, solze, solzice,
Zato nabiram rouže, rouže, roužice,

pa le žre in lula, žre in kaka, zame mar mu ni!
morski le prašièek z mano zdaj živi -
za psa sem zvedel, da se je med klošarje podal,
Še ribca mi je crknila, kanarèek je zbežal,
Tako zelo, zelo sem sam!
ko naokol divjam, me nihèe ne vpraša: kam!?
nimam brade, nimam pleše, tud prjatlov ne,
Dnarja nimam, avta nimam, nimam ljubice,

mene nima, nima...
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

mene nima, nima rad!
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

in me sprašuje: ja, pobiè, kva pa je?
le polna luna od zgoraj vame zre
obdajajo me žalost, mrak in hladen zrak,
Utrujeno moj korak udarja v tla,
zdaj pa nobenga ni nikjer.
Podnev jih tolk je, da je mesto kot osir,
kupi glav in rok in nog in teh stvari?
Le kam odšle so množice ljudi -

mene nima, nima rad!
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

mene nima, nima rad!
ne, ne, ne, mene ne, ne, ne ne,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
mene, ne, ne, nihèe nima rad,
Mene, ne, ne, nihèe nima rad,

le ena misel mi po glavi roji:
Ko kelnarca ob polnoèi me ven spodi,
nikogar, ki bi mene po glavi potrepljal.
Nikogar ni, ki z mano mal bi pokramljal,
ves dan v njem že gledam lasten fris.
V špeglu pri šanku dolgoèasen je program,
in kelnarca, ki ima sovražen izraz.
V gostilni sami smo: pijaèa in jaz


Relevant Tags:
MMene NNihe NNima RRad ene ihe ima ad eMne iNhe iNma aRd jene mihe mima dad jMene mNihe mNima dRad Mjene Nmihe Nmima Rdad
kene hihe hima 4ad kMene hNihe hNima 4Rad Mkene Nhihe Nhima R4ad nene jihe jima gad nMene jNihe jNima gRad Mnene Njihe Njima Rgad
Meene bihe bima tad Mne bNihe bNima tRad Mnee Nbihe Nbima Rtad Msne Niihe Niima 5ad Msene Nhe Nma 5Rad Mesne Nhie Nmia R5ad
M3ne Njhe Njma fad M3ene fRad Me3ne Nijhe Nijma Rfad Mfne N9he N9ma ead Mfene N9ihe N9ima eRad Mefne Ni9he Ni9ma Read
Mrne Nlhe Nlma Raad Mrene Nlihe Nlima Rd Merne Nilhe Nilma Rda M4ne Nohe Noma Rzd M4ene Noihe Noima Rzad Me4ne Niohe Nioma Razd
Mdne Nkhe Nkma Rqd Mdene Nkihe Nkima Rqad Medne Nikhe Nikma Raqd Mwne N8he N8ma Rsd Mwene N8ihe N8ima Rsad Mewne Ni8he Ni8ma Rasd
Menne Nuhe Numa Rwd Mee Nuihe Nuima Rwad Meen Niuhe Niuma Rawd Meme Nihhe Nimma Rxd Memne Nie Nia Rxad Menme Nihe Niam Raxd
Mehe Nije Nija Radd Mehne RaHOME
Popular Songs:
the infatuation is always there

yolun ba

where does all the money go

soy una gargola

i like traffic lights

my second guessing

looking back at you

addressee

in the garden

voglio di pi

la gran siesta

your phone's off the hook

no d pra no pensar

different colours one people

shivna

trust (reprise)

island in the sun

funny face

my love is down (1944)

episode 4.05 her story

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us