Adi Smolar
e Bo Odla

Èe boš odšla,
ne misli, da
mi ne bo hudo, zelo hudo.
Èe boš odšla,
ne reci, da
te pozabil bom, kar tako,
Kaj res ne veš,
èe ti od mene greš,
jaz sploh živeti ne bom veè znal?
Kar sameval bom in žaloval.

Èe boš odšla,
ne reci, da
takoj bom drugo rad imel.
Èe boš odšla,
ne misli, da
ne bom iz dneva v dan trpel.
Veš jaz se trudim bit možat,
vendar imam preveè te rad.
Zelo bom jokal, èe res boš odšla.

"Èe boš odšla,
ne misli, da
mi ne bo hudo," sem ti dejal.
Vseeno pa sva se razšla
in zdaj tako je vse kot sem se bal.
Kjerkoli sem, karkoli že poènem
v mojih mislih si z menoj.
Veš jaz še vedno ves tvoj sem, ves tvoj.

Dolgo, še dolgo se bom spraševal:
"Zakaj le in kdaj sem izgubil te?
Le kaj sem ti storil,
da sem te pregnal?"
Ko za tabo sem vrata zaprl,
je del mene za vedno umrl.

Ko sreèava nekoè, nekoè,
èez mnogo let, tuj se ti bom zdel.
Zato pogledala boš proè,
jaz pa v sebi bom zaihtel,
pa si dejal: "Oh, saj je prav.
Spominjaj se me takega,
kot sem bil dokler nisi odšla."


Mirror lyrics:

kot sem bil dokler nisi odšla."
Spominjaj se me takega,
pa si dejal: "Oh, saj je prav.
jaz pa v sebi bom zaihtel,
Zato pogledala boš proè,
èez mnogo let, tuj se ti bom zdel.
Ko sreèava nekoè, nekoè,

je del mene za vedno umrl.
Ko za tabo sem vrata zaprl,
da sem te pregnal?"
Le kaj sem ti storil,
"Zakaj le in kdaj sem izgubil te?
Dolgo, še dolgo se bom spraševal:

Veš jaz še vedno ves tvoj sem, ves tvoj.
v mojih mislih si z menoj.
Kjerkoli sem, karkoli že poènem
in zdaj tako je vse kot sem se bal.
Vseeno pa sva se razšla
mi ne bo hudo," sem ti dejal.
ne misli, da
"Èe boš odšla,

Zelo bom jokal, èe res boš odšla.
vendar imam preveè te rad.
Veš jaz se trudim bit možat,
ne bom iz dneva v dan trpel.
ne misli, da
Èe boš odšla,
takoj bom drugo rad imel.
ne reci, da
Èe boš odšla,

Kar sameval bom in žaloval.
jaz sploh živeti ne bom veè znal?
èe ti od mene greš,
Kaj res ne veš,
te pozabil bom, kar tako,
ne reci, da
Èe boš odšla,
mi ne bo hudo, zelo hudo.
ne misli, da
Èe boš odšla,


Relevant Tags:
e BBo OOdla e o dla e oB dOla ㈈e vo kdla e vBo kOdla e Bvo Okdla ee go 9dla
gBo 9Odla e Bgo O9dla s no 0dla se nBo 0Odla es Bno O0dla 3 ho ldla 3e hBo lOdla
e3 Bho Oldla f Boo idla fe B iOdla ef Bo Oidla r Bk Oddla re Bko Ola er Bok Odla
4 B9 Oxla 4e B9o Oxdla e4 Bo9 Odxla d B0 Oela de B0o Oedla ed Bo0 Odela w Bl Ofla
we Blo Ofdla ew Bol Odfla Bi Orla Bio Ordla Boi Odrla Bo Ocla Bo Ocdla
Bo Odcla Bo墢 Osla Bo OsdlaHOME
Popular Songs:
cold rain

blue collar man (long nights)

for james

the red headed stranger

hang on

me gusta todo de ti

what game is this

call my name out

everything

free

boom boom

farther down

blossom's blues

peace pipe

rat tomago

fear of falling

sayonara

un gancho al corazn

the things we believe

how to attract love

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us