Adi Smolar
e Bi iveli V Pradavnini

Èe bi živeli v pradavnini,
stanovali bi v votlini,
obleèeni bili bi v mini mini,
tako poleti kot pozimi.
Šole sploh ne bi poznali,
vse dneve bi se le igrali,
po pesku in po blatu rili,
se skrivali in se lovili.

Vse naše pesmice bi takole šle:
kumba umba aka aka kumba,
pesmice bolj žalostne, pa:
umba umba aka aka umba.

V pradavnini naše mame,
nebi mogle biti dame,
obleèene v živalske kože,
pa vse nabirale bi rože.
Pred votlino bi sedele,
za otroke bi skrbele,
bi z nami rade se igrale,
še raje pa bi klepetale.

In naše mamice bi govorile le:
kumba umba aka aka kumba,
tudi, ko bi jezile se:
umba umba aka aka umba umba umba.

Èe v pradavnini bi živeli,
oèetje britvic nebi imeli
bi vsi bili zelo kosmati,
dolgolasi in bradati.
Pridno bi na lov hodili,
se za zverinami podili,
ko pa kakšno bi ujeli,
bi bili zelo veseli.

In bi smejali se in bahali se:
kumba umba aka aka kumba,
po trebuhih trepljali se:
umba umba aka aka umba
umba umba aka aka umba.

Èe bi živeli v pradavnini,
stanovali bi v votlini,
obleèeni bili bi v mini mini,
tako poleti kot pozimi.
Šole sploh ne bi poznali,
vse dneve bi se le igrali,
po pesku in po blatu rili,
se skrivali in se lovili.

Vse naše pesmice bi takole šle:
kumba umba aka aka kumba,
pesmice bolj žalostne, pa:
umba umba aka aka umba.

Zveèer ob ognju bi se zbrali,
prepevali bi in plesali
za lahko noè pa bi dejali,
le humba humba in zaspali!


Mirror lyrics:

le humba humba in zaspali!
za lahko noè pa bi dejali,
prepevali bi in plesali
Zveèer ob ognju bi se zbrali,

umba umba aka aka umba.
pesmice bolj žalostne, pa:
kumba umba aka aka kumba,
Vse naše pesmice bi takole šle:

se skrivali in se lovili.
po pesku in po blatu rili,
vse dneve bi se le igrali,
Šole sploh ne bi poznali,
tako poleti kot pozimi.
obleèeni bili bi v mini mini,
stanovali bi v votlini,
Èe bi živeli v pradavnini,

umba umba aka aka umba.
umba umba aka aka umba
po trebuhih trepljali se:
kumba umba aka aka kumba,
In bi smejali se in bahali se:

bi bili zelo veseli.
ko pa kakšno bi ujeli,
se za zverinami podili,
Pridno bi na lov hodili,
dolgolasi in bradati.
bi vsi bili zelo kosmati,
oèetje britvic nebi imeli
Èe v pradavnini bi živeli,

umba umba aka aka umba umba umba.
tudi, ko bi jezile se:
kumba umba aka aka kumba,
In naše mamice bi govorile le:

še raje pa bi klepetale.
bi z nami rade se igrale,
za otroke bi skrbele,
Pred votlino bi sedele,
pa vse nabirale bi rože.
obleèene v živalske kože,
nebi mogle biti dame,
V pradavnini naše mame,

umba umba aka aka umba.
pesmice bolj žalostne, pa:
kumba umba aka aka kumba,
Vse naše pesmice bi takole šle:

se skrivali in se lovili.
po pesku in po blatu rili,
vse dneve bi se le igrali,
Šole sploh ne bi poznali,
tako poleti kot pozimi.
obleèeni bili bi v mini mini,
stanovali bi v votlini,
Èe bi živeli v pradavnini,


Relevant Tags:
e BBi iveli VV PPradavnini e i iveli radavnini e iB iveli V rPadavnini ㈈e vi 徾iveli b 0radavnini e vBi iveli bV 0Pradavnini
e Bvi iveli Vb P0radavnini ee gi iiveli c lradavnini gBi veli cV lPradavnini e Bgi vieli Vc Plradavnini s ni jveli g oradavnini
se nBi jiveli gV oPradavnini es Bni ijveli Vg Poradavnini 3 hi 9veli f Prradavnini 3e hBi 9iveli fV Padavnini e3 Bhi i9veli Vf Pardavnini
f Bii lveli Pdadavnini fe B liveli Pdradavnini ef Bi ilveli Prdadavnini r Bj oveli P4adavnini re Bji oiveli P4radavnini
er Bij ioveli Pr4adavnini 4 B9 kveli Pgadavnini 4e B9i kiveli Pgradavnini e4 Bi9 ikveli Prgadavnini d Bl 8veli Ptadavnini
de Bli 8iveli Ptradavnini ed Bil i8veli Prtadavnini w Bo uveli P5adavnini we Boi uiveli P5radavnini ew Bio iuveli Pr5adavnini
Bk ivveli Pfadavnini Bki ieli Pfradavnini Bik ievli Prfadavnini B8 ibeli Peadavnini B8i ibveli Peradavnini
Bi8 ivbeli Preadavnini Bu iceli Praadavnini Bui icveli Prdavnini Biu ivceli Prdaavnini igeli Przdavnini
igveli Przadavnini ivgeli Prazdavnini ifeli Prqdavnini ifveli Prqadavnini ivfeli Praqdavnini
iveeli Prsdavnini ivli Prsadavnini ivlei Prasdavnini ivsli Prwdavnini ivseli Prwadavnini
ivesli Prawdavnini iv3li Prxdavnini iv3eli Prxadavnini ive3li Praxdavnini ivfli Praddavnini
Praavnini ivefli Praadvnini ivrli Praxavnini ivreli iverli Pradxavnini
iv4li Praeavnini iv4eli Praedavnini ive4li Pradeavnini ivdli Prafavnini ivdeli Prafdavnini
ivedli Pradfavnini ivwli Praravnini ivweli Prardavnini ivewli Pradravnini ivelli Pracavnini
ivei Pracdavnini iveil Pradcavnini iveki Prasavnini ivekli ivelki Pradsavnini
iveoi Pradaavnini iveoli Pradvnini iveloi Pradvanini ivepi Pradzvnini ivepli Pradzavnini
ivelpi Pradazvnini ivelii Pradqvnini ivel Pradqavnini iveli Pradaqvnini ivelj Pradsvnini
ivelji ivelij Pradasvnini ivel9 Pradwvnini ivel9i PradwavniniHOME
Popular Songs:
be there

zuto lisce ljubavi

the safe side

diamonds on my neck

mahal kita walang iba

adj medusa

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us