Acda En De Munnik
Zij Maakt Het Verschil (als

Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok
Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht
Geen bron in de woestijn, als je kapot gaat van de dorst
Niet de glimlach op je allerslechtste grap

Ze is geen hitrefrein dat van de steigers klinkt
Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt
Geen bloementuin in bloei
Niet 1 uit duizend nachten
Geen uitgestoken hand, niet het eind van al m'n wachten

Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil
Zij maakt het verschil

Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn
Geen droom, geen doel, geen stok om mee te slaan
Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven
Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan

Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd 'Wij Tweeen'
Niet het schone, koele bed dat m'n koortsen weg kan nemen
Niet het ritme van mijn hart
Niet het zuiverste geweten
Ze kwam niet op het juiste moment
En dat kan me ook niet schelen

Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil
Zij maakt het verschil

Tussen alles wat ik had, en hoe dat opeens ging leven
Wat met potlood staat geschetst
Kan met kleur worden ingetekend
Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven
Tussen nooit en misschien, heel soms
Tussen ik en ons

Zoveel zangers, zoveel woorden
Het moet allemaal gezegd
Maar wat ze ook proberen
Geen vergelijking is terecht
Misschien is het wat simpel, maar alles wat ik horen wil, is

Zij maakt het verschil
Zij maakt het verschil

Ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten
Niet de vlag waar ik onder strijd
Geen advies bij al m'n klachten
Niet de allerlaatste uitweg, waar wij allang niet meer aan dachten

Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil
Zij maakt het verschil
Zij maakt het verschilMirror lyrics:


Zij maakt het verschil
Zij maakt het verschil
Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil

Niet de allerlaatste uitweg, waar wij allang niet meer aan dachten
Geen advies bij al m'n klachten
Niet de vlag waar ik onder strijd
Ze is geen goed gesprek, waar geen hond op zit te wachten

Zij maakt het verschil
Zij maakt het verschil

Misschien is het wat simpel, maar alles wat ik horen wil, is
Geen vergelijking is terecht
Maar wat ze ook proberen
Het moet allemaal gezegd
Zoveel zangers, zoveel woorden

Tussen ik en ons
Tussen nooit en misschien, heel soms
Tussen nooit iets aan de hand en van alles te beleven
Kan met kleur worden ingetekend
Wat met potlood staat geschetst
Tussen alles wat ik had, en hoe dat opeens ging leven

Zij maakt het verschil
Want meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil

En dat kan me ook niet schelen
Ze kwam niet op het juiste moment
Niet het zuiverste geweten
Niet het ritme van mijn hart
Niet het schone, koele bed dat m'n koortsen weg kan nemen
Niet de mooiste symfonie onder de film genaamd 'Wij Tweeen'

Ze is geen antwoord op de vraag van ons bestaan
Geen enkele garantie voor een lang gelukkig leven
Geen droom, geen doel, geen stok om mee te slaan
Ze is geen slap excuus voor wat ik graag had willen zijn

Zij maakt het verschil
Nee, meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil

Geen uitgestoken hand, niet het eind van al m'n wachten
Niet 1 uit duizend nachten
Geen bloementuin in bloei
Niet de allerduurste wijn die je zonder kater drinkt
Ze is geen hitrefrein dat van de steigers klinkt

Niet de glimlach op je allerslechtste grap
Geen bron in de woestijn, als je kapot gaat van de dorst
Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht
Ze is geen medicijn tegen het tikken van de klok


Relevant Tags:
ZZij MMaakt HHet VVerschil ((als ij aakt et erschil als iZj aMakt eHt eVrschil a(ls aij jaakt jet berschil (aals aZij jMaakt jHet bVerschil (ls
Zaij Mjaakt Hjet Vberschil (las sij kaakt uet cerschil (zls sZij kMaakt uHet cVerschil (zals Zsij Mkaakt Huet Vcerschil (azls xij naakt net gerschil (qls
xZij nMaakt nHet gVerschil (qals Zxij Mnaakt Hnet Vgerschil (aqls Ziij Maaakt bet ferschil (sls Zj Makt bHet fVerschil (sals Zji Maakt Hbet Vferschil (asls
Zjj Mzakt get Veerschil (wls Zjij Mzaakt gHet Vrschil (wals Zijj Mazakt Hget Vreschil (awls Z9j Mqakt yet Vsrschil (xls Z9ij Mqaakt yHet Vserschil (xals
Zi9j Maqakt Hyet Vesrschil (axls Zlj Msakt Heet V3rschil (alls Zlij Msaakt Ht V3erschil (as Zilj Masakt Hte Ve3rschil (asl Zoj Mwakt Hst Vfrschil (aks
Zoij Mwaakt Hset (akls Zioj Mawakt Hest Vefrschil (alks Zkj Mxakt H3t Vrrschil (aos Zkij Mxaakt H3et Vrerschil (aols Zikj Maxakt He3t Verrschil (alos
Z8j Hft V4rschil (aps Z8ij Hfet V4erschil (apls Zi8j Makat Heft Ve4rschil (alps Zuj Mazkt Hrt Vdrschil (alss Zuij Hret Vderschil (al
Ziuj Maazkt Hert Vedrschil (als Maqkt H4t Vwrschil (alz Zi H4et Vwerschil (alzs Zij Maaqkt He4t Vewrschil (alsz Zik Maskt Hdt (alw
Hdet Veschil (alws Zijk Maaskt Hedt Vesrchil (alsw Zii Mawkt Hwt Vedschil (ald Hwet (alds Ziji Maawkt Hewt Verdschil (alsd
Zim Maxkt Hett Ve4schil (ale Zimj He (ales Zijm Maaxkt Het Ver4schil (alse Zin Maakkt Hef Vegschil (alx Zinj Maat Vegrschil (alxs
Zijn Maatk Hetf Vergschil (alsx Zih Maalt He5 Vetschil (ala Zihj Maalkt He5t Vetrschil (alas Zijh Maaklt Het5 Vertschil (alsa Ziu Maaot Heh Ve5schil
Maaokt Heht Ve5rschil Ziju Maakot Heth Ver5schil Maamt Hey Vefschil Maamkt Heyt Maakmt Hety Verfschil
Maajt He6 Veeschil Maajkt He6t Maakjt Het6 Vereschil Maait Heg Versschil Maaikt Hegt Verchil
Maakit Hetg Vercshil Maaktt Her Verzchil Maak Verzschil Hetr Verszchil Maakf Verwchil
Maakft VerwschilHOME
Popular Songs:
my heart, the compass (points west)

other side of me

obscure indiscretion

allmosor

if you go

we take the chance

teakbois

amon belongs to them

obey the cow god

ei ole ket„§„§n kelle soittaa

schlaflos

ave maria

everyone knows you're crazy

fire down below

no man's land

all i'm thinking of

para ellas

i've got you

pidemelo todo

come

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us