Acda En De Munnik
Morgen Wordt Alles Anders

Kom mensen kom samen van waar ook vandaan
En zie hoe we het water aan de lippen hebben staan
Maar om nou zomaar ten onder te gaan
Misschien kunnen wij het nog veranderen

Maar dan moeten we stemmen
Of we zullen vergaan
Morgen wordt alles anders

Komt allen wiens lied nog niet werd gehoord
Duurt niet lang meer voordat jij de orde verstoort
In de landen waar de democratie wordt vermoord
Waar om geld een oorlog ontbrandde

Wie nu nog moet zwijgen wordt straks wel gehoord
Morgen wordt alles anders

Kom kamerlid, voorzitter, informateur
Voordat ik je zelf uit de achterkamer sleur
Maar de vrede wordt gepedikt door een mitrailleur
En ook al was jij in onschuld je handen

Het bonkt op je ramen
Het gebeurt voor je deur
Morgen wordt alles anders

Kom moeders en vaders geef je kinderen een zoen
En bespaar ons je praatjes van het goed fatsoen
En kijk liever niet want je ergert je groen
Als je ziet hoe wij je schepen verbranden

Ga uit de weg als je niet weet wat te doen
Morgen wordt alles anders

Ga uit de weg als je niet weet wat te doen
Morgen wordt alles anders


Mirror lyrics:

Morgen wordt alles anders
Ga uit de weg als je niet weet wat te doen

Morgen wordt alles anders
Ga uit de weg als je niet weet wat te doen

Als je ziet hoe wij je schepen verbranden
En kijk liever niet want je ergert je groen
En bespaar ons je praatjes van het goed fatsoen
Kom moeders en vaders geef je kinderen een zoen

Morgen wordt alles anders
Het gebeurt voor je deur
Het bonkt op je ramen

En ook al was jij in onschuld je handen
Maar de vrede wordt gepedikt door een mitrailleur
Voordat ik je zelf uit de achterkamer sleur
Kom kamerlid, voorzitter, informateur

Morgen wordt alles anders
Wie nu nog moet zwijgen wordt straks wel gehoord

Waar om geld een oorlog ontbrandde
In de landen waar de democratie wordt vermoord
Duurt niet lang meer voordat jij de orde verstoort
Komt allen wiens lied nog niet werd gehoord

Morgen wordt alles anders
Of we zullen vergaan
Maar dan moeten we stemmen

Misschien kunnen wij het nog veranderen
Maar om nou zomaar ten onder te gaan
En zie hoe we het water aan de lippen hebben staan
Kom mensen kom samen van waar ook vandaan


Relevant Tags:
MMorgen WWordt AAlles AAnders orgen ordt lles nders oMrgen oWrdt lAles nAders jorgen aordt zlles znders jMorgen aWordt zAlles zAnders
Mjorgen Waordt Azlles Aznders korgen 3ordt qlles qnders kMorgen 3Wordt qAlles qAnders Mkorgen W3ordt Aqlles Aqnders norgen dordt slles snders
nMorgen dWordt sAlles sAnders Mnorgen Wdordt Aslles Asnders Moorgen eordt wlles wnders Mrgen eWordt wAlles wAnders Mrogen Weordt Awlles Awnders
Mkrgen sordt xlles xnders sWordt xAlles xAnders Mokrgen Wsordt Axlles Axnders M9rgen 2ordt Allles Annders M9orgen 2Wordt Ales Aders
Mo9rgen W2ordt Alles Adners M0rgen qordt Akles Amders M0orgen qWordt Aklles Amnders Mo0rgen Wqordt Alkles Anmders Mlrgen Woordt Aoles Ahders
Mlorgen Wrdt Aolles Ahnders Molrgen Wrodt Aloles Anhders Mirgen Wkrdt Aples Ajders Miorgen Wkordt Aplles Ajnders Moirgen Wokrdt Alples Anjders
Morrgen W9rdt Abders Mogen W9ordt Abnders Mogren Wo9rdt Alels Anbders Modgen W0rdt Alkes Andders Modrgen W0ordt Aners
Mordgen Wo0rdt Allkes Anedrs Mo4gen Wlrdt Aloes Anxers Mo4rgen Wlordt Anxders Mor4gen Wolrdt Alloes Andxers Moggen Wirdt Alpes Aneers
Mogrgen Wiordt Aneders Morggen Woirdt Allpes Andeers Motgen Worrdt Allees Anfers Motrgen Wodt Alls Anfders Mortgen Wodrt Allse Andfers
Mo5gen Woddt Allss Anrers Mo5rgen Wodrdt Allses Anrders Mor5gen Worddt Alless Andrers Mofgen Wo4dt All3s Ancers Mofrgen Wo4rdt All3es Ancders
Morfgen Wor4dt Alle3s Andcers Moegen Wogdt Allfs Ansers Moergen Wogrdt Allfes Ansders Moregen Worgdt Allefs Andsers Wotdt Allrs
Moren Wotrdt Allres AndrsHOME
Popular Songs:
somebody else

self vilification

wenn das liebe ist

breathe

wiretrip

ich bin nun mal ein m„§dchen (i still love him)

can't take this from me

te tengo aqui

this fool's life

the perfect night

rock it

who knows

when tomorrow comes

rich kids

14 hours

miracles happen

nunca despertar

you don't care what happens to me

a teenager in love

fast gun

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us