Acda En De Munnik
Mijn Houten Hart

Mijn hart is niet van steen
Een geval van zuiver hout
Het was het beste dat ik vinden kon
Toen iemand wegging met het goud
Mijn hart is van het hardste hout
Maar het buigt nog als het moet
Maar niet te ver en rustig aan
Ik weet nog niet echt wat het doet

Dit is mijn hart
Mijn houten hart
De dames voor u hebben het alvast verzwaard
Dus wees maar lief
Het kan geen kwaad
En stelen lijkt me niet de moeite waard

Je kan er goed op laten lopen
Dan doet het niet zo'n pijn
Als toen ik het origineel nog had
Het gouden, goud maar klein
Dit hart, ik heb het pas gekocht
Bewust een tweedehands
Je blijft geen gouden kopen
Ook al had je wel de kans

Dit is mijn hart
Mijn houten hart
De dames voor u hebben het alvast verzwaard
Dus wees maar lief
Het kan geen kwaad
En stelen lijkt me niet de moeite waard

Het voordeel van een houten hart
Je bent voorzichtiger met vuur
De splinters zijn voor anderen
Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur

Dit is mijn hart
Mijn houten hart


Mirror lyrics:

Mijn houten hart
Dit is mijn hart

Er hoeft geen slot op en is dus helemaal niet duur
De splinters zijn voor anderen
Je bent voorzichtiger met vuur
Het voordeel van een houten hart

En stelen lijkt me niet de moeite waard
Het kan geen kwaad
Dus wees maar lief
De dames voor u hebben het alvast verzwaard
Mijn houten hart
Dit is mijn hart

Ook al had je wel de kans
Je blijft geen gouden kopen
Bewust een tweedehands
Dit hart, ik heb het pas gekocht
Het gouden, goud maar klein
Als toen ik het origineel nog had
Dan doet het niet zo'n pijn
Je kan er goed op laten lopen

En stelen lijkt me niet de moeite waard
Het kan geen kwaad
Dus wees maar lief
De dames voor u hebben het alvast verzwaard
Mijn houten hart
Dit is mijn hart

Ik weet nog niet echt wat het doet
Maar niet te ver en rustig aan
Maar het buigt nog als het moet
Mijn hart is van het hardste hout
Toen iemand wegging met het goud
Het was het beste dat ik vinden kon
Een geval van zuiver hout
Mijn hart is niet van steen


Relevant Tags:
MMijn HHouten HHart ijn outen art iMjn oHuten aHrt jijn jouten jart jMijn jHouten jHart Mjijn Hjouten Hjart kijn uouten uart
kMijn uHouten uHart Mkijn Huouten Huart nijn nouten nart nMijn nHouten nHart Mnijn Hnouten Hnart Miijn bouten bart Mjn bHouten bHart
Mjin Hbouten Hbart Mjjn gouten gart gHouten gHart Mijjn Hgouten Hgart M9jn youten yart M9ijn yHouten yHart Mi9jn Hyouten Hyart
Mljn Hoouten Haart Mlijn Huten Hrt Miljn Huoten Hrat Mojn Hkuten Hzrt Moijn Hkouten Hzart Miojn Hokuten Hazrt Mkjn H9uten Hqrt
H9outen Hqart Mikjn Ho9uten Haqrt M8jn H0uten Hsrt M8ijn H0outen Hsart Mi8jn Ho0uten Hasrt Mujn Hluten Hwrt Muijn Hlouten Hwart
Miujn Holuten Hawrt Hiuten Hxrt Min Hiouten Hxart Minj Hoiuten Haxrt Mikn Houuten Harrt Hoten Hat Mijkn Hotuen Hatr
Miin Hohten Hadt Hohuten Hadrt Mijin Houhten Hardt Mimn Ho7ten Ha4t Mimjn Ho7uten Ha4rt Mijmn Hou7ten Har4t Minn Hokten Hagt
Minjn Hagrt Mijnn Houkten Hargt Mihn Hoiten Hatt Mihjn Hatrt Mijhn Houiten Hartt Miun Ho8ten Ha5t Ho8uten Ha5rt
Mijun Hou8ten Har5t Hojten Haft Mij Hojuten Hafrt Mijn Houjten HarftHOME
Popular Songs:
lida rose will i ever tell you

to the end

wires and waves

free

manhattan skyline

my love

my hero

25 years

lo quiero a morir

you are the music in me

wonder [live in concert]

feels like affection (turn it up)

old hat

lullaby

co dependence day

ballad i p moll

cold grey morning

people get ready

stiletto

rainy day

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us