Absolute Kidz
Peaches Rosa Helikopter

I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig

Ligger vaken i min säng
Mitt i natten och drömmer om dej
Jag har känt att mina drömmar sviker mej
Ligger ensam i mitt rum
Bara längtar och tänker på dej
Åh, jag vet vad jag vill
Jag vill upp till himlen en gång till

I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig

Kommer tidigt till plugget
Lika bra när man känner så här
För jag ville bara se om du redan va där
När vi hade geografi
Ja, då satt du och vänta på mej
Åh, jag vet vad jag vill
För jag vill upp till himlen en gång till

I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig

I en rosa helikopter
Jag ska flyga hela vägen hem till dej
Till dej, till dej

I en rosa helikopter
Jag ska flyga hela vägen hem till dej
Till dej, till dej


Mirror lyrics:

Till dej, till dej
Jag ska flyga hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter

Till dej, till dej
Jag ska flyga hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter

Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter

För jag vill upp till himlen en gång till
Åh, jag vet vad jag vill
Ja, då satt du och vänta på mej
När vi hade geografi
För jag ville bara se om du redan va där
Lika bra när man känner så här
Kommer tidigt till plugget

Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter

Jag vill upp till himlen en gång till
Åh, jag vet vad jag vill
Bara längtar och tänker på dej
Ligger ensam i mitt rum
Jag har känt att mina drömmar sviker mej
Mitt i natten och drömmer om dej
Ligger vaken i min säng

Ja, då flyger jag genom stjärnorna till dig
I en rosa helikopter
Hela vägen hem till dej
I en rosa helikopter
Ja, då flyger jag till dej varje dag
I en rosa helikopter
Ska jag flyga hem till dej
I en rosa helikopter


Relevant Tags:
PPeaches RRosa HHelikopter eaches osa elikopter ePaches oRsa eHlikopter 0eaches dosa jelikopter 0Peaches dRosa jHelikopter
P0eaches Rdosa Hjelikopter leaches 4osa uelikopter lPeaches 4Rosa uHelikopter Pleaches R4osa Huelikopter oeaches gosa nelikopter
oPeaches gRosa nHelikopter Poeaches Rgosa Hnelikopter Peeaches tosa belikopter Paches tRosa bHelikopter Paeches Rtosa Hbelikopter
Psaches 5osa gelikopter Pseaches 5Rosa gHelikopter Pesaches R5osa Hgelikopter P3aches fosa yelikopter P3eaches fRosa yHelikopter
Pe3aches Rfosa Hyelikopter Pfaches eosa Heelikopter Pfeaches eRosa Hlikopter Pefaches Reosa Hleikopter Praches Roosa Hslikopter
Preaches Rsa Hselikopter Peraches Rsoa Heslikopter P4aches Rksa H3likopter P4eaches Rkosa H3elikopter Pe4aches Roksa He3likopter
Pdaches R9sa Hflikopter Pdeaches R9osa Hfelikopter Pedaches Ro9sa Heflikopter Pwaches R0sa Hrlikopter Pweaches R0osa Hrelikopter
Pewaches Ro0sa Herlikopter Peaaches Rlsa H4likopter Peches Rlosa H4elikopter Pecahes Rolsa He4likopter Pezches Risa Hdlikopter
Pezaches Riosa Hdelikopter Peazches Roisa Hedlikopter Peqches Rossa Hwlikopter Peqaches Roa Hwelikopter Peaqches Roas Hewlikopter
Pesches Roza Hellikopter Rozsa Heikopter Peasches Rosza Heilkopter Pewches Rowa Hekikopter Rowsa Heklikopter
Peawches Roswa Helkikopter Pexches Roda Heoikopter Pexaches Rodsa Heolikopter Peaxches Rosda Heloikopter Peacches Roea Hepikopter
Peahes Roesa Heplikopter Peahces Rosea Helpikopter Peafhes Roxa Heliikopter Peafches Roxsa Helkopter Peacfhes Rosxa Helkiopter
Peaxhes Roaa Heljkopter Roasa Heljikopter Peacxhes Rosaa Helijkopter Peavhes Hel9kopter Peavches Ros Hel9ikopter
Peacvhes Rosa Heli9kopter Peadhes Rosz Hellkopter Peadches Peacdhes Rosaz Helilkopter Peachhes Rosq Helokopter
Peaces Rosqa Peacehs Rosaq Heliokopter Peacjes Ross Helkkopter Peacjhes Peachjes Rosas Helikkopter
Peacues Rosw Hel8kopter Peacuhes Hel8ikopter Peachues Rosaw Heli8kopter Peacnes Rosx Helukopter Peacnhes Heluikopter
Peachnes Rosax Heliukopter Peacbes Peacbhes Heliopter Peachbes Heliokpter Peacges Helilopter
Peacghes Peachges Heliklopter Peacyes Helioopter Peacyhes Peachyes HelikoopterHOME
Popular Songs:
only to haunt you

if it means something for you

traumfraugefhl

sado county auto show

i can't sleep with you

tim (hij is het helemaal)

faceless

sappy love songs

never want to live without you

schrei

wake up yesterday

hark the herald angels sing o come all ye faithf...

traveling riverside blues

lissabon

isto aqui o que

pilgrim

lamc

mess we made

communication

there's something there

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us