Absolute Kidz
Mathias Holmgren Ngot Som Kan Hnda

Jag kan inte förstå nu
Vad som hände här inom mig
Jag var inte mig själv då
Och borde ha sagt nej
Jag vill förklara så gott det går
Jag hoppas du förstår

Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, det är bara ord
Men alla gör vi fel
Sånt man aldrig borde görs ändå
Lovar dig
Det här var ett misstag av mig
Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Ja, jag gjorde fel
Men om du kommer åter
Ska jag vänta här på dig
Det här var ett misstag av mig
Ett misstag av mig

Natten gjorde mig vild då
Jag gav mig ut på en okänd väg
Det gick för långt och jag ångrar
Att jag tog mitt sista steg
Jag vill förklara så gott det går
Jag hoppas du förstår

Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, det är bara ord
Men alla gör vi fel
Sånt man aldrig borde görs ändå
Lovar dig
Det här var ett misstag av mig
Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Ja, jag gjorde fel
Men om du kommer åter
Ska jag vänta här på dig
Det här var ett misstag av mig
Ett misstag av mig

Ett misstag av mig

Kan du nånsin förstå
Nånsin förstå
Orden du får från mig
Vill bara ha dig

Jag vill förklara så gott det går
Jag hoppas du förstår

Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, det är bara ord
Men alla gör vi fel
Sånt man aldrig borde görs ändå
Lovar dig
Det här var ett misstag av mig
Det är nåt som kan…
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Ja, jag gjorde fel
Men om du kommer åter
Ska jag vänta här på dig
Det här var ett misstag av mig

Ooohh...

Sånt man aldrig borde görs ändå
Lovar dig
Det här var ett misstag av mig
Ett misstag av mig


Mirror lyrics:

Ett misstag av mig
Det här var ett misstag av mig
Lovar dig
Sånt man aldrig borde görs ändå

Ooohh...

Det här var ett misstag av mig
Ska jag vänta här på dig
Men om du kommer åter
Ja, jag gjorde fel
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Det är nåt som kan…
Det här var ett misstag av mig
Lovar dig
Sånt man aldrig borde görs ändå
Men alla gör vi fel
Hända vem som helst, det är bara ord
Det är nåt som kan…

Jag hoppas du förstår
Jag vill förklara så gott det går

Vill bara ha dig
Orden du får från mig
Nånsin förstå
Kan du nånsin förstå

Ett misstag av mig

Ett misstag av mig
Det här var ett misstag av mig
Ska jag vänta här på dig
Men om du kommer åter
Ja, jag gjorde fel
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Det är nåt som kan…
Det här var ett misstag av mig
Lovar dig
Sånt man aldrig borde görs ändå
Men alla gör vi fel
Hända vem som helst, det är bara ord
Det är nåt som kan…

Jag hoppas du förstår
Jag vill förklara så gott det går
Att jag tog mitt sista steg
Det gick för långt och jag ångrar
Jag gav mig ut på en okänd väg
Natten gjorde mig vild då

Ett misstag av mig
Det här var ett misstag av mig
Ska jag vänta här på dig
Men om du kommer åter
Ja, jag gjorde fel
Hända vem som helst, säg att du förlåter
Det är nåt som kan…
Det här var ett misstag av mig
Lovar dig
Sånt man aldrig borde görs ändå
Men alla gör vi fel
Hända vem som helst, det är bara ord
Det är nåt som kan…

Jag hoppas du förstår
Jag vill förklara så gott det går
Och borde ha sagt nej
Jag var inte mig själv då
Vad som hände här inom mig
Jag kan inte förstå nu


Relevant Tags:
MMathias HHolmgren NNgot SSom KKan HHnda athias olmgren got om an nda aMthias oHlmgren Ngot oSm aKn Hnda
jathias jolmgren mgot zom lan jnda jMathias jHolmgren mNgot zSom lKan jHnda Mjathias Hjolmgren Nmgot Szom Klan Hjnda
kathias uolmgren hgot wom oan unda kMathias uHolmgren hNgot wSom oKan uHnda Mkathias Huolmgren Nhgot Swom Koan Hunda
nathias nolmgren jgot dom man nnda nMathias nHolmgren jNgot dSom mKan nHnda Mnathias Hnolmgren Njgot Sdom Kman Hnnda
Maathias bolmgren bgot eom jan bnda Mthias bHolmgren bNgot eSom jKan bHnda Mtahias Hbolmgren Nbgot Seom Kjan Hbnda
Mzthias golmgren Ngot xom ian gnda Mzathias gHolmgren Ngot xSom iKan gHnda Mazthias Hgolmgren Ngot Sxom Kian Hgnda
Mqthias yolmgren N㴴got aom Kaan ynda Mqathias yHolmgren Ngot aSom Kn yHnda Maqthias Hyolmgren Ngot Saom Kna Hynda
Msthias Hoolmgren Nggot Soom Kzn Hnda Msathias Hlmgren Not Sm Kzan Hnda Masthias Hlomgren Nogt Smo Kazn Hnda
Mwthias Hklmgren Nhot Skm Kqn H㤤nda Mwathias Hkolmgren Nhgot Skom Kqan Hnda Mawthias Hoklmgren Nghot Sokm Kaqn Hnda
Mxthias H9lmgren Nyot S9m Ksn Hnnda Mxathias H9olmgren Nygot S9om Ksan Hda Maxthias Ho9lmgren Ngyot So9m Kasn Hdna
Matthias H0lmgren Nbot S0m Kwn Hmda Mahias H0olmgren Nbgot S0om Kwan Hmnda Mahtias Ho0lmgren Ngbot So0m Kawn Hnmda
Mafhias Hllmgren Nvot Slm Kxn Hhda Mafthias Hlolmgren Nvgot Slom Kxan Hhnda Matfhias Hollmgren Ngvot Solm Kaxn Hnhda
Ma5hias Hilmgren Nfot Sim Kann Hjda Ma5thias Hiolmgren Nfgot Siom Ka Hjnda Mat5hias Hoilmgren Ngfot Soim Kan Hnjda
Mahhias Ntot Somm Kam Hbda Mahthias Homgren Ntgot So Kamn Hbnda Mathhias Homlgren Ngtot Som Kanm Hnbda
Mayhias Hokmgren Ngoot Soj Kah Hndda Maythias Ngt Sojm Kahn Hna Matyhias Holkmgren Ngto Somj Kanh Hnad
Ma6hias Hoomgren Ngkt Sok Kaj Hnxa Ma6thias Ngkot Kajn Hnxda Mat6hias Holomgren Ngokt Somk Kanj Hndxa
Maghias Hopmgren Ng9t Son Kab Hnea Magthias Hoplmgren Ng9ot Sonm Kabn Hneda Matghias Holpmgren Ngo9t Somn Kanb Hndea
Marhias Holmmgren Ng0t Hnfa Marthias Holgren Ng0ot Hnfda Matrhias Holgmren Ngo0t Hndfa
Holjgren Nglt Hnra Matias Holjmgren Nglot Hnrda Matihas Holmjgren Ngolt Hndra
Matjias Holkgren Ngit Hnca Matjhias Ngiot Hncda Mathjias Holmkgren Ngoit Hndca
Matuias Holngren Ngott Hnsa Matuhias Holnmgren Ngo Hnsda Mathuias Holmngren Ngot Hndsa
Matnias Holmggren Ngof Hndaa Matnhias Holmren Ngoft Hnd Mathnias Holmrgen Ngotf Hnda
Matbias Holmhren Ngo5 Hndz Matbhias Holmhgren Ngo5t HndzaHOME
Popular Songs:
est ce que tu m'aimes encore (who do you love now ...

wallflower

who wants to live forever

born to be with you

you and whose army

comes & goes

daisy

heartland (main title sequence)

disguise

make it right

ge dom vld

over you

take the devil outta me

don't go away

kukat kauniit

screaming infidelities

earth, wind, water, and fire

don't believe the type

no vuelvo contigo

vastaus

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us