Ahmet Kaya
Giderim

Artýk seninle duramam
Bu akþam çýkar giderim
Hesabým kalsýn mahþere
Elimi yýkar giderim

Sen zahmet etme yerinden
Gürültü yapmam derinden
Parmaklarýmýn üzerinden
Su gibi akar giderim

Artýk sürersin bir sefa
Ne cismim kaldý ne cefa
Þikayet etmem bu defa
Diþimi sýkar giderim

Bozar mý sandýn acýlar
Belaya atlar giderim
Kurþun gibi mavzer gibi
Dað gibi patlar giderim

Kaybetsem bile herþeyi
Bu aþký yýrtar giderim
Sinsice olmaz gidiþim
Kapýyý çarpar giderim

Sana yazdýðým þarkýyý
Sazýmdan söker giderim
Ben aðlayamam bilirsin
Yüzümü döker giderim

Köpeklerimden kuþumdan
Yavrumdan cayar giderim
Senden aldýðým ne varsa
Yerine koyar giderim

Ezdirmem sana kendimi
Gövdemi yakar giderim
Beddua etmem üzülme
Kafama sýkar giderim


Mirror lyrics:

Kafama sýkar giderim
Beddua etmem üzülme
Gövdemi yakar giderim
Ezdirmem sana kendimi

Yerine koyar giderim
Senden aldýðým ne varsa
Yavrumdan cayar giderim
Köpeklerimden kuþumdan

Yüzümü döker giderim
Ben aðlayamam bilirsin
Sazýmdan söker giderim
Sana yazdýðým þarkýyý

Kapýyý çarpar giderim
Sinsice olmaz gidiþim
Bu aþký yýrtar giderim
Kaybetsem bile herþeyi

Dað gibi patlar giderim
Kurþun gibi mavzer gibi
Belaya atlar giderim
Bozar mý sandýn acýlar

Diþimi sýkar giderim
Þikayet etmem bu defa
Ne cismim kaldý ne cefa
Artýk sürersin bir sefa

Su gibi akar giderim
Parmaklarýmýn üzerinden
Gürültü yapmam derinden
Sen zahmet etme yerinden

Elimi yýkar giderim
Hesabým kalsýn mahþere
Bu akþam çýkar giderim
Artýk seninle duramam


Relevant Tags:
GGiderim iderim iGderim hiderim hGiderim Ghiderim yiderim yGiderim Gyiderim biderim bGiderim
Gbiderim viderim vGiderim Gviderim fiderim fGiderim Gfiderim tiderim tGiderim Gtiderim Giiderim
Gderim Gdierim Gjderim Gjiderim Gijderim G9derim G9iderim Gi9derim Glderim Gliderim Gilderim
Goderim Goiderim Gioderim Gkderim Gkiderim Gikderim G8derim G8iderim Gi8derim Guderim Guiderim
Giuderim Gidderim Gierim Giedrim Gixerim Gixderim Gidxerim Gieerim Giederim Gideerim Giferim
Gifderim Gidferim Girerim Girderim Gidrerim Gicerim Gicderim Gidcerim Giserim Gisderim Gidserim
Gidrim GidreimHOME
Popular Songs:
crazy

you gotta know

windy

speak 'n' spell

corazon bonito

careful in career

rockin' around the christmas tree

main stream

the meaning

lose faith in the truth

misfits

el hijo del blues

these are the days

eu celebrarei

comic book heroes

kirjoituksia kellarista

thunderbird

thandiwe

centre of my heart

four days

(C) 2012 MirrorLyrics. All rights reserved. contact us